ANNONCE

Politianmeldelse og fyring i skandale-kommunen

12. marts 2021 11:30 | Af: Claus Jessen, cj@newsbreak.dk

Der er indledt afskedigelsessag mod kommunaldirektør Annemarie Zachoe-Broe

Politianmeldelse og fyring i skandale-kommunen
Daværende borgmester Jacob Bjerregaard og kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe og økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia Kommune har bedt politiet om at  undersøge, om der har været en så tæt relation mellem den nu tidligere borgmester Jacob Bjerregaard  og den hjemsendte kommunaldirektør Annemarie Zachoe-Broe, at det er direkte ulovligt og dermed også strafbart.

Dermed følger kommunen det råd, som advokatfirmaet Horten kommer med efter at have undersøgt forholdene i den  skandaleramte kommune.

Samtidig vil kommunaldirektøren blive afskediget, oplyser borgmester Steen Wrist.

– I enhver kommune er forvaltningen til for hele kommunen og kommunaldirektøren skal sikre, at det går ordentligt for sig. Derfor kan der ikke være en særlig relation mellem borgmester og kommunaldirektør. Dette har ifølge advokaterne ikke altid været tilfældet her på rådhuset.  Økonomiudvalget er aldrig blevet orienteret om rygterne om det angivelige forhold mellem de to. Efter Hortens vurdering burde kommunaldirektøren have fortalt om det til økonomiudvalget. Hun burde også have fortalt om, at hun havde modtaget en mail om rygterne, siger Steen Wrist.

Jeg fortryder

– Jeg ved ikke, om der har været en nær relation. Vi kender til rygterne, som har svirret længere. Jeg fortryder i dag, at jeg ikke har reageret tydligere og tidligere. Vi har set et forløb, der tyder på, at der er taget uhensigtsmæssige beslutninger. Vi overdrager nu sagen til politiet, oplyser borgmester Steen Wrist.

Kommunaldirektør vil blive afskediget, oplyser borgmesteren.

Kommunaldirektøren har blandt andet sendt regninger for mystiske hotelovernatninger til kommunen. Denne del af sagen undersøges nu af Økonomiudvalget. Det er muligt, at der skal ske en tilbagebetaling af pengene, da formålet med hotelovernatningerne ikke er forklaret efter reglerne.

Benægter forhold

Både Jacob Bjerregaard  og den hjemsendte kommunaldirektør Annemarie Zachoe-Broe har benægtet, at de skulle have en såkaldt tæt relation.

Advokatfirmaet fastslår, at de ikke har kunnet fastlægge karakteren af relationen mellem de to personer.

– Vi har derfor ikke taget stilling hertil, lyder det i redegørelsen.

Redegørelsen fortsætter:

– Vi har fokuseret på, om henvendelserne om relationens karakter er håndteret korrekt i forhold til orientering af Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at dette spørgsmål er retligt relevant, uanset hvilken karakter relationen mellem den tidligere borgmester og kommunaldirektøren har haft.

Burde orienteres

Redegørelsen fra Horten fortsætter:

– Vores konklusion er for så vidt angår håndteringen følgende:
Økonomiudvalget burde tidligere end 17. december 2020 være blevet under- rettet om henvendelserne mv. om karakteren af relationen mellem den tidli- gere (daværende) borgmester og kommunaldirektøren, så udvalget kunne have foretaget en vurdering af behovet for og truffet beslutninger om eventuelle til- tag.

Dette gælder, selv om rygterne har været kendt af i hvert fald nogle af byrådsmedlemmerne.

Vi finder således, at det er kritisabelt, at Økonomiudvalget ikke blev orienteret om henvendelserne om relationens karakter og rygterne herom på et væsentligt tidligere tidspunkt end 17. december 2020.

Dette burde efter vores vurdering i hvert fald være sket, da kommunaldirektøren i oktober 2019 modtog en anonym mail om rygterne om relationen, herunder fordi denne mail blandt an- det også indeholdt mere generelle trusler om at “udstille byen i en pinlig sag” mv. Afsenderen anførte at være “en foruroliget medarbejder”.

Var inhabile

Tilsvarende burde Økonomiudvalget på sit møde den 11. december 2020 være blevet orienteret om, at der den 8. december 2020 havde været konkrete henvendelser fra medierne om rygterne om relationen.
Vi finder endvidere, at det er kritisabelt, at orienteringen, da den skete 17. december 2020, hvor Økonomiudvalget drøftede spørgsmålet om tillid til kommunaldirektøren, ikke omfattede oplysninger om den anonyme mail.

– Vi finder endvidere, at den tidligere borgmester og kommunaldirektøren var inhabile i forhold til beslutningerne om ikke at orientere Økonomiudvalget om henvendelserne, og at det derfor var kritisabelt, at de deltog i, henholdsvis traf beslutningerne om, at Økonomiudvalget ikke skulle orienteres om henvendelserne om relationens karakter, herunder den anonyme mail fra oktober 2019.

De var inhabile i forhold til disse beslutninger, da oplysningerne omhandlede rygter om private forhold. Dette gælder, uanset om der rent faktisk måtte være eller have været en inhabilitetsskabende relation mellem dem,  hedder det i redegørelsen fra advokatfirmaet.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu