ANNONCE

PRM / 10.158 går efter en uddannelse på Aarhus Universitet

5. juli 2020 17:19 | Af: Ritzau Info
 

Som forventet er søgningen til landets videregående uddannelser steget i år – det gælder også for Aarhus Universitet, som har modtaget 5 pct. flere førsteprioritetsansøgninger sammenlignet med sidste år. Stor fremgang ses på ingeniør- og it-uddannelserne. Det viser de foreløbige tal.

Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet

Den 5. juli kl. 12.00 var sidste frist for ansøgning til en videregående uddannelse i hele landet. Som følge af corona har forventningen været, at flere unge vil fremskynde deres uddannelsesvalg og søge ind i år.

Den tendens afspejler sig i ansøgertallet til Aarhus Universitet. De foreløbig tal viser, at 10.158 har en uddannelse ved Aarhus Universitet som deres førstevalg – 5 pct. flere end sidste år. Prorektor Berit Eika hilser de mange ansøgere velkomne.

“Det er glædeligt, at så mange har blikket rettet mod vores brede udbud af forskningsbaserede uddannelser. Samfundet har brug for højtuddannet arbejdskraft, og jeg er glad for, at vi på Aarhus Universitet i år har givet mulighed for, at flere unge kan komme hurtigere i gang med deres uddannelse. Forhåbentlig kan vi se frem til mange kvalificerede og motiverede ansøgere i bunken”, siger Berit Eika.

Størst stigning på nat- og tech-uddannelser

På Aarhus Universitet ses den største fremgang på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Ingeniøruddannelserne oplever en samlet fremgang på 12 pct. blandt førsteprioritetsansøgere, mens universitetets it-uddannelser er gået frem med 25 pct. Det vækker særligt glæde hos prorektor.

“Arbejdsmarkedet efterspørger tekniske og digitale kompetencer, og vi har gennem en årrække arbejdet målrettet på at styrke vores udbud på ingeniørområdet og på digitaliseringsuddannelserne. Ansøgertallene vidner om, at de unge har fået øje på de muligheder”, siger Berit Eika.

Hun peger samtidig på, at AU netop har sendt et forslag i høring om en ny organisering af ingeniørområdet, som skal samle og styrke de teknisk videnskabelige miljøer på universitetet – en indsats, der skal komme de studerende til gode og højne deres kvalifikationer på et krævende arbejdsmarked.

Fremgang på klassiske sprogfag

Ud over ingeniør- og it-uddannelsen er det værd at femhæve en betydelig fremgang i søgningen til de klassiske sprog Engelsk og Tysk, som har fået markant flere førsteprioritetsansøgninger i år.

Aarhus Universitet har i år modtaget i alt 28.865 ansøgninger – svarende til en stigning på 9 pct. sammenlignet med 2019.

Alle ansøgere til Aarhus Universitet får den 28. juli besked på, om de er optaget på studiet.

De foreløbige opgørelser viser, hvordan ansøgningerne fordeler sig på til universitets fagområder.

Faculty of Arts (herunder de humanistiske uddannelser)

Arts har fået 8.385 ansøgninger, hvor 2.774 er førsteprioritetsansøgninger. Der er fremgang i søgningen til størstedelen af uddannelserne – særligt markant på Engelsk, Tysk, Digital Design, Informationsvidenskab, Nordisk Sprog og Litteratur, Dramaturgi og Teologi.


Aarhus BSS (uddannelser inden for business og social sciences)

Aarhus BSS har fået i alt 9.920 ansøgninger, hvor 3.575 er førsteprioritetsansøgninger. Fremgangen ses især på Psykologi, Samfundsfag og Erhvervsøkonomi.


Faculty of Health (de sundhedsvidenskabelige uddannelser)

Health har fået 4.802 ansøgninger, hvor 1.680 er førsteprioritetsansøgninger. Der er især fremgang på Folkesundhedsvidenskab, men også på bl.a. Medicin.


Faculty of Natural Sciences (de naturvidenskabelige uddannelser)

Natural Sciences har fået 2.672 ansøgninger, hvor 938 er førsteprioritetsansøgninger. Fremgangen er størst på Datalogi, Datavidenskab, IT-produktudvikling samt Matematik og Matematik-Økonomi.

Faculty of Techninal Sciences (de tekniske uddannelser)

Technical Sciences har fået 3.086 ansøgninger, hvor 1.191 er førsteprioritetsansøgninger. Fremgangen ses på tværs af størstedelen af ingeniøruddannelser – særligt markant på uddannelserne Bioteknologi, Kemiteknologi, Computerteknologi, Softwareteknologi, Kemi- og Fødevareteknologi, Byggeri og Elektronik. Derudover er den nye civilingeniøruddannelse Mekanik kommet godt fra start.

Den endelige opgørelse for ansøgertal forventes at foreligge i løbet af uge 28. Tallene kan ændre sig.

Kontakt:

Find relevante pressekontakter på AU’s pressesite om ansøgning og optag https://www.au.dk/om/presse/optag/

Eller kontakt Camilla Schrøder, cams@au.dk eller 4086 6243

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/10158-gar-efter-en-uddannelse-pa-aarhus-universitet?releaseId=13596520

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu