PRM / 1,35 millioner kroner skal hjælpe fyrede hos Tvilum Møbelfabrik

11. april 2018 09:28 | Af: Ritzau Info
 

91 medarbejdere har mistet jobbet hos møbelvirksomheden Tvilum nær Silkeborg. 1,35 millioner kroner fra varslingspuljerne skal bl.a. opkvalificere de berørte medarbejdere til et nyt job.

Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet

Tvilum er i forbindelse med en konkurs overtaget af nye ejere, og 91 ud af i alt ca. 700 ansatte er blevet opsagt. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har bedt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen give en dispensation fra reglerne, så der kan iværksættes en særlig indsats over for de afskedigede. Den ansøgning har ministeren imødekommet.

“Det er trist og berører hele lokalområdet, når mange mennesker mister deres job ikke mindst, når der er tale om mange ufaglærte, som trods rekordhøj beskæftigelse kan få svært ved at finde job i lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at vi har varslingspuljerne, så det lokale jobcenter kan give ekstra midler til at sætte ind med jobsøgningskurser og opkvalificering. Hurtig hjælp kan være udslagsgivende for, at de berørte medarbejdere kan komme hurtigt videre i et nyt job” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Af ansøgningen fremgår det, at pengene fra den ordinære og den supplerende varslingspulje blandt andet skal bruges til jobsøgningskurser og opkvalificering af de afskedigede medarbejdere. Jobcentret kan hermed gå i gang med den særlige indsats, med det samme.

FAKTA OM VARSLINGSPULJEN:

Offentlige og private virksomheder kan via varslingspuljen få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med større afskedigelsesrunder. Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Beskæftigelsesministeren kan fravige ovenstående bestemmelse, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Varslingsmidler kan blandt andet anvendes til:

  • Jobsøgningskurser i op til to uger til beskæftigede i opsigelsesperioden
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden i op til otte uger, hvis opkvalificeringen er målrettet områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Kontakt:

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt
Tlf: 51232830

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/135-millioner-kroner-skal-hjaelpe-fyrede-hos-tvilum-mobelfabrik?releaseId=12628213

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu