ANNONCE

PRM / 3F: Smitterisiko ved corona-aflivning af mink

9. oktober 2020 15:48 | Af: Ritzau Info
 

Arbejdsmiljøet er truet, og migrantarbejdere udgør en særlig risikogruppe

Pressemeddelelse fra 3F

– Vi er alvorligt bekymrede for medarbejdernes arbejdsmiljø og for smitterisikoen, siger formand for Grøn Gruppe i 3F, Peter Kaae Holm.

Advarslen kommer i kølvandet på myndighedernes beslutning om aflivning af flere end 150 besætninger og over 1,5 millioner mink.

– Den omfattende corona-aflivning af mink og den forestående, sædvanlige sæson for pelsning kræver en helt særlig indsats. Medarbejderne skal have og forstå den nødvendige instruktion om korrekt brug af værnemidler, om vigtigheden af et bad og grundig afsæbning efter arbejdstid mv., siger Peter Kaae Holm.

I den sammenhæng er ansættelse af udenlandske medarbejdere, der ikke forstår dansk – eller har kendskab til de danske arbejdsmiljøregler – en ekstra risikofaktor:

– Vi ser alt for ofte, at udenlandske kolleger er indkvarteret på meget lidt plads, hvor de hygiejniske forhold er mildest talt utilfredsstillende. Der har været adskillige gruopvækkende historier både herhjemme og i bl.a. Tyskland om migrantarbejdere og smitterisiko, både pga. risikabelt arbejdsmiljø, sprogbarrierer og ringe indkvarteringsforhold.

Formanden for Grøn Gruppe i 3F gør opmærksom på, at Beskæftigelsesministeriet primo juli i år gjorde opmærksom på kommunernes ansvar for at tilbyde isolationsfaciliteter for udenlandske lønmodtagere, der ofte bor tæt sammen (https://bit.ly/3jLdQ78):

“I Danmark er der ved at blive indført mulighed for, at kommuner kan tilbyde dig frivilligt ophold på en isolationsfacilitet, fx hvis du bor med mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse. Det gælder alle, der befinder sig i Danmark, også arbejdstagere uden personnummer. Det kan være aktuelt for dig som indrejsende arbejdstager at benytte muligheden, hvis du har din normale bolig i et andet land, og fx normalt er indkvarteret med kollegaer. Denne pjece vil blive opdateret med information, når ordningen er blevet indført.”

– Vi har dog ikke modtaget – eller kunnet rekvirere – information om, hvordan kommunerne varetager dette ansvar. Derfor har vi i lyset af den aktuelle situation inden for minkbranchen rettet henvendelse til Arbejdstilsynet, kreds Nord som dækker Midt- og Nordjylland, for at udbede os nærmere information om isolationsfaciliteter for udenlandske kolleger, både hvis de bliver testet positive for covid-19, eller hvis/når de bliver indkvarteret under uforsvarlige, trange forhold, siger Peter Kaae Holm.

– Vi savner i den grad yderligere udmeldinger fra Beskæftigelsesministeriet omkring corona-test af udenlandsk arbejdskraft og isolationsmuligheder. Rigtig mange af de udenlandske kolleger kommer fra lande, der i de danske myndigheders rejsevejledninger har fået den orange farve, hvilket betyder, at risici forbundet med rejser til disse lande er alvorlige, og man fraråder alle ikke-unødvendige rejser.

Peter Kaae Holm opfordrer myndighederne til at droppe efterårsferien og sætte turbo på den forebyggende indsats for at begrænse smitterisikoen blandt udenlandsk arbejdskraft:

– Hvis vi får endnu et voldsomt udbrud pga. en utilstrækkelig, forebyggende indsats fra myndigheder og arbejdsgiveres side, er der ingen undskyldning. Vi har nu kendt corona og den særlige smitterisiko blandt migrantarbejdstagere i over et halvt år, så det haster. De kommunale isolationsfaciliteter blev bebudet for tre måneder siden, og der er vel ikke tale om tidskrævende nybyggeri.

Kontakt:

For yderligere information, kontakt 3F’s pressetelefon på 8892 8892.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/3f-smitterisiko-ved-corona-aflivning-af-mink?releaseId=13602187

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu