PRM / 5.821 nye studerende i VIA

28. juli 2018 00:02 | Af: Ritzau Info
 

Mange uddannelser er fyldt helt op med nye studerende. Men der er stadig ledige studiepladser på blandt andet lærer- og ingeniøruddannelserne hos VIA University College.

Pressemeddelelse fra VIA University College

De 89.700 unge, der i år har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, får i dag – den 28. juli – at vide, om de er blevet optaget på deres drømmestudie eller ej.

Ansøgerne til de over 40 uddannelser i Region Midtjylland hos professionshøjskolen VIA University College har siden midnat kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget. Der har derfor været livlig aktivitet på portalen hele natten igennem – og fortsat her i dag.

I den kommende tid sidder studievejledere klar ved telefonerne i VIA for at besvare spørgsmål og hjælpe unge, der har fået afslag på at komme ind på deres søgte uddannelser, til at finde alternativer.

De uddannelser hos VIA, der i år har krævet de højeste karaktergennemsnit for at blive optaget, er fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (9,6), Bachelor i Global Nutrition & Health i Aarhus (9,1) og sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus (9,1).

Nye ingeniøruddannelser tiltrækker
VIA har i år optaget i alt 5.821 nye studerende. Det er en lille stigning i forhold til sidste år og hænger blandt andet sammen med, at VIA i år har etableret tre nye dansksprogede ingeniøruddannelser for at imødekomme efterspørgslen i erhvervslivet. Der er tale om uddannelser til diplomingeniør i henholdsvis produktionsteknik, i eksport og teknologi samt i informations- og kommunikationsteknologi.

Konkret har VIA i år optaget godt dobbelt så mange ingeniørstuderende – i alt 100 – på sine dansksprogede ingeniøruddannelser som i 2017. Og flere kommer erfaringsmæssigt til over de kommende uger.

En del af de nye ingeniørstuderende kommer til at gå på den spritnye uddannelsesstation, som med al sandsynlighed åbner i august på VIAs campus i Holstebro. Tilsvarende slog VIA i februar dørene op til en uddannelsesstation i Viborg for ingeniørstuderende, der vil specialisere sig i virtual reality.

Ingeniøruddannelserne har såkaldt ‘frit optag’ for alle, der lever op til adgangskravene. Der er derfor stadig ledige studiepladser at søge på VIAs ingeniøruddannelser.

100 ekstra pladser på læreruddannelsen
En af de øvrige uddannelser hos VIA, der stadig har ledige studiepladser, er læreruddannelsen – selv om optaget af nye lærerstuderende allerede er 4,3 procent højere end i fjor. P.t. har VIA optaget 745 lærerstuderende i år, men der ventes et betragteligt efteroptag frem til studiestart, da læreruddannelsen er blevet endnu mere eftertragtet og søgt over de senere år.

VIA udbyder læreruddannelsen i Aarhus, Silkeborg, Skive og Nørre Nissum – og efter planen tillige fra august på uddannelsesstationer i både Holstebro og Randers. De nye satellitter for læreruddannelsen etableres for at fremme mulighederne hos skolerne i lokalområderne for at rekruttere tilstrækkeligt mange uddannede lærere.

VIA har fået godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at forhøje antallet af studiepladser på sine læreruddannelser med i alt 100 fra i år.

Se listen over ledige studiepladser
På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over uddannelser med ledige studiepladser.
Udover ledige studiepladser på lærer- og ingeniøruddannelserne er der også stadig pladser at søge hos VIA på uddannelser til eksempelvis bygningskonstruktør, produktionsteknolog, markedsføringsøkonom og på uddannelsen Value Chain Management.

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren. Studievejledere sidder klar til at behandle de ansøgninger, der kommer ind de kommende uger.

Erfaringsmæssigt får VIA frem til studiestart i august-september et par hundrede ekstra studerende som efteroptag. Der er primært tale om ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen.

“I stedet for at miste modet vil jeg opfordre de unge, der har fået afslag, til at være åbne over for alternative muligheder og eksempelvis søge optagelse på en anden geografisk lokation end ens første prioritet. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse eller et uddannelsessted, der ikke i udgangspunktet var det foretrukne,” siger professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard fra VIA University College.

For ansøgere, der har brug for at blive mere afklarede for at træffe et studievalg, er der mulighed for at kontakte VIAs studievejledere og at finde inspiration på VIAs blog ‘dinstudievej.dk’.

Langt flere ansøgninger end antallet af studiepladser
Totalt har VIA i år modtaget 19.331 ansøgninger, hvilket er mere end tre gange så mange, som VIA kan optage på sine uddannelser. Derfor har en del ansøgere fået afslag i dag.

Nogle får afslag, fordi de ikke har de rette kvalifikationer, mens andre får afslag, fordi der ikke er plads. På mange professionsbacheloruddannelser er der nemlig et politisk bestemt loft over, hvor mange nye studerende, der må optages.

Reglerne om dimensionering gør, at der blandt andet er helt fyldt op på VIAs uddannelser til socialrådgiver og fysioterapeut.

VIA er drivkraft for vækst og innovation
Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fuldt hus på langt de fleste af sine godt 40 uddannelser i henholdsvis Aarhus, Horsens, Randers, Grenaa, Silkeborg, Ikast, Herning, Viborg, Holstebro, Skive og Nørre Nissum.

“VIAs mål er at sikre høj uddannelseskvalitet og at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer til både den offentlige og private sektor. Med mange studerende på vores uddannelser sikrer vi kvalificeret arbejdskraft, som kan være med til at sikre vækst i erhvervslivet og udvikling af den offentlige sektor,” påpeger Kirsten Bundgaard.

Hun understreger, at VIA til fulde indfrier de målsætninger for professionsbacheloruddannelserne, som regeringen lancerede i foråret.

“Vi arbejder hele tiden på at højne det faglige niveau på uddannelserne, at få de studerende til at øge studieintensiteten og altså bruge en fuld arbejdsuge på studiet samt på at sikre, at de studerendes kompetencer efter endt uddannelse tilfredsstiller arbejdsmarkedets behov nu og i fremtiden. Eksempelvis har vi i år sammen med landets øvrige professionshøjskoler vedtaget en handleplan med ti ambitioner for at udvikle læreruddannelsen til at være endnu bedre. For os er det afgørende, at så mange af vores dimittender som overhovedet muligt kommer direkte ud i job, og heldigvis er der høj beskæftigelse på langt de fleste af professionshøjskolernes uddannelser,” fastslår Kirsten Bundgaard.

Kåret for at være mest entreprenant
Kirsten Bundgaard tilføjer, at VIA også har fokus på innovation og entreprenørskab i både sine offentligt- og privatrettede uddannelser samt i sin strategi. På den baggrund kårede Fonden for Entreprenørskab i maj VIA som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution 2018.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at de studerende arbejder i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så det, de lærer på uddannelsen, kan bruges fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Se oversigt over ledige studiepladser her.

Pressekontakt for yderligere information
Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør ved VIA University College
Mobil: 87 55 10 18
E-mail: kibu@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E-mail: kike@via.dk

Fakta om VIA University College

  • VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.
  • VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, designer, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab i både 2014 og 2018 – på grund af målrettet fokus på innovation og entreprenørskab på alle VIAs uddannelser.
  • VIA har 20 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem blandt andet kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/5821-nye-studerende-i-via?releaseId=13266825

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu