ANNONCE

PRM / Aarhus Universitet lukker for fagforeningers kæmpesponsorater

26. oktober 2018 14:40 | Af: Ritzau Info
 

Aarhus Universitet sætter nu en stopper for eksklusivaftaler, hvor fagforeninger og a-kasser betaler flere hundrede tusinde kroner for at få adgang til de studerende.

Pressemeddelelse fra PROSA

Med omgående virkning har Aarhus Universitet sat en stopper for de økonomiske eksklusivaftaler, som en række fagforeninger og a-kasser har indgået med de enkelte fakulteter og rusvejledere for at markedsføre sig overfor de nye studerende ved studiestart. I et brev til de fire dekaner på Aarhus Universitet skriver rektor Brian Bech Nielsen, at han først er blevet opmærksom på aftalerne i forbindelse med en aktindsigt fra Prosabladet, og han indskærper, at fakulteterne fremover skal sikre, at der ikke længere indgås økonomiske aftaler med fagforeningerne af den art.

Brian Bech Nielsen påpeger, at flere af kontrakterne har karakter af eksklusivaftaler med bestemmelser om, at andre fagforeninger ikke må få adgang til de studerende, og at rusvejledere og tutorer skal tale positivt om specifikke fagforeninger og skal opfordre de nye studerende til at melde sig ind en bestemt fagforening. Med sit indgreb følger rektor Brian Bech Nielsen sin kollega fra Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, der i sidste måned også skred ind over de særlige sponsorater fra fagforeninger og a-kasser.

“Flere af aftalerne har karakter af eksklusivaftaler. Det skal i den forbindelse understreges, at sådanne aftaler ikke må indgås. Universitetets samarbejdsrelationer med fagforeninger skal være båret af et hensyn til universitetets neutrale rolle i studerendes eventuelle valg af fagforening”, skriver Brian Bech Nielsen i brevet til dekanerne.

Aarhus Universitet har endnu ikke det fulde overblik over omfanget af de økonomiske aftaler, og i hvor mange år det har stået på. Aftalerne er indgået af DJØF, Ledernes Hovedorganisation, Dansk Magisterforening, Akademikernes A-kasse, CA, Dansk Journalistforbund, Ingeniørforeningen (IDA), Kommunikation og Sprog. Alene i 2018 har Prosabladet fundet kontrakter for i alt 1.020.000 kroner, og dertil kommer sekscifrede beløb, som DJØF og CA A-kasse har betalt, men som er undtaget fra aktindsigt.

Dansk Magisterforening (DM) og Magistrenes A-kasse (MA) betaler i år 320.000 kroner plus moms for en såkaldt karrierepartnerskabsaftale med Arts-fakultetet på Aarhus Universitet. Formålet er at sikre dem adgang til at deltage i de lokale studiestartsaktiviteter på alle uddannelser på Arts med henblik på markedsføring og for at “øge organisationernes medlemstal og de studerendes kendskab til DM og MA”. Af kontrakten fremgår det, at fagforeninger og a-kasser kun kan få adgang til de nye studerende, hvis de tegner en sådan partnerskabsaftale.

Samlet set har Dansk Magisterforening postet yderligere 100.000 kroner i en stribe forskellige studier på Aarhus Universitet i 2018 for at få lov til at møde de studerende ved studiestart. I mange af kontrakterne, som Prosabladet har set, er der indføjet krav om positiv omtale: “Rusvejlederne skal tale positivt om Magistrene under studiestarten og må ikke anbefale andre a-kasser eller fagforeninger”.

Aarhus Universitets pressechef Anders Corell forklarer, at universitetet fortsat i gang med at gennemgå alle kontrakterne for at sikre, at de holder sig inden for de rammer, som universitetet i øvrigt har opstillet for at indgå økonomiske aftaler med private organisationer og virksomheder.

“Jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der bevidst har lavet aftaler med det formål at give visse fagforeninger fordele frem for andre. Der er snarere tale om eksempler på aftaler, der ikke har været helt gennemtænkt. Derfor er der opstået eksklusivaftaler, som ikke skulle have været indgået”, siger Anders Correll til Prosabladet.

I en anden kontrakt betaler Ledernes Hovedorganisation 600.000 kroner for en treårig aftale med Aarhus School of Business and Social Science (BSS) som såkaldt Premium Network Partner, der sikrer synlighed og adgang til de studerende. Akademikernes A-kasse har tegnet en lignende etårig aftale med BSS til en værdi af 120.000 kroner, mens Kommunikation og Sprog betaler 45.000 kroner.

Af dokumenterne fremgår det også, at Ingeniørforeningen IDA har indført bonusser til rusvejlederne, hvis de får indmeldt over 70 procent af de nye studerende, og i en aftale til en værdi af 39.000 kroner mellem CA A-kasse og russekretærerne ved Institut for Økonomi (IFØ) på Aarhus Universitet, står der: “IFØ forpligter sig til IKKE at samarbejde med andre a-kasser under kontraktens løbetid. Dette indebærer yderligere, at andre samarbejdspartnere IKKE må promovere andre a-kasser igennem deres samarbejde med IFØ”.

“Vi er glade for samarbejdet med fagforeninger og a-kasser, men det er helt klart, at man ikke skal kunne købe sig til særlige rettigheder, og at vi ikke skal forskelsbehandle. Nu sætter vi ekstra fokus på at sikre samme betingelser for alle”, siger Anders Correll.

Omfanget af aftalerne og beløbenes størrelse overrasker formand for fagforbundet PROSA, Niels Bertelsen, der glæder sig over, at landets to største universiteter nu rydder op i eksklusivaftalerne.

“Der har tilsyneladende bredt sig en kultur blandt visse faglige organisationer og a-kasser om, at det er i orden at bruge store summer af medlemmernes penge på tvivlsomme aftaler, der nu kommer frem i lyset. Men ingen kan være tjent med, at der laves eksklusivaftaler og slet ikke de studerende, der bør træffe deres valg om fagforening på et oplyst grundlag”, siger Niels Bertelsen.

Kontakt:

Redaktør Ole Hoff-Lund, telefon 26 83 81 84

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/aarhus-universitet-lukker-for-fagforeningers-kaempesponsorater?releaseId=13563073

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu