ANNONCE

PRM / ACT.Globals kommentarer til henvendelse fra Erhvervsstyrelsen

24. februar 2020 14:18 | Af: Ritzau Info
 

ACT.Global orienterer herunder om den aktuelle henvendelse fra
Erhvervsstyrelsen d. 18. februar 2020 og de seneste dages presseomtale af
selskabet.

Pressemeddelelse fra ACT.Global A/S

Erhvervsstyrelsens henvendelse vedrører spørgsmål til årsrapporten for 2018- 19 samt transaktioner forbundet med regnskabsårene 2015/16 og frem. En opsummering af styrelsens forespørgsler:

  • En redegørelse for indregning af indtægter som beskrevet i virksomhedens forretningsmodel, herunder typer af indtægtskilder.
  • En redegørelse for hvad der ligger til grund for ledelsens vurdering om indregninger af salg, og om det er i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.
  • En redegørelse for konkrete indregninger og efterfølgende korrektioner i regnskabsårene hhv. 2015/16, 2016/17 samt 2018/19
  • Oplysning om baggrunden for kapitalforhøjelse i oktober 2018, herunder sammenhæng med en gæld på 80 mio. DKK uden en tilsvarende erhvervelse af aktiver.

Erhvervsstyrelsen har svarfrist på 14 dage og åbner for et møde inden for dette tidsrum for at give ACT.Global mulighed for at bidrage til “…at styrelsen får en større forståelse af virksomhedens forretning og de regnskabsmæssige valg, der er truffet.”

Vi er i dialog med styrelsen og arbejder på at få et møde i starten af den kommende uge.

De spørgsmål som Erhvervsstyrelsen ønsker svar på, er genkendelige for investorer, der blev informeret på vores velbesøgte generalforsamling d. 29. januar 2020. Her beskrev ledelsen baggrunden for, at resultaterne for 2019 ikke levede op til de forventninger, Carsten Jensen havde indikeret i et interview med Børsen i oktober 2019. Ledelsen redegjorde også for, at regnskabet indeholder korrektioner i forhold til forrige regnskabsår.

Det skyldes, at ACT.Global fra december 2019 indførte, at indtægter ikke bogføres før aktivitet, dvs. at der skal være en produktregistrering samt et etableret partnerselskab i et land, og der skal foreligge en aftalt betalingsplan for licensen. Denne beslutning om regnskabspraksis blev truffet på anbefaling af Simon Hove, der tiltrådte som CFO d. 1. oktober 2019 og i samarbejde med selskabets revisor Grant-Thornton.

Erhvervsstyrelsens henvendelse indikerer ikke at vedrøre presseomtalen i de seneste dage. Ledelsen af ACT.Global tager situationen alvorligt og ser frem til at imødekomme Erhvervsstyrelsens henvendelse.

“ACT.Global er i en god udvikling med etablering i flere lokale markeder gennem partneraftaler. Fokus er på scale-up i Asien og Europa. Coronavirus har desuden eskaleret interessen fra markante partnere i USA og Kina. Den seneste uge har ACT.Global også fået omfattende positiv mediedækning i USA”, udtaler Kommunikationsdirektør Louise Damgaard-Bochlas.

Den omtalte mediedækning i USA er tilgængelig på ACT.Globals hjemmeside.

Kontakt:

CFO Simon Hove
SH@act.global
+45 6025 3033

Kommunikationsdirektør Louise Damgaard-Bochlas
LDB@act.global
+45 2334 1033

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/actglobals-kommentarer-til-henvendelse-fra-erhvervsstyrelsen?releaseId=13588659

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu