ANNONCE

PRM / ANDEL OG IBM FJERNER BARRIERE FOR GRØN OMSTILLING

6. oktober 2020 09:05 | Af: Ritzau Info
 

Et partnerskab mellem energi- og fibernetkoncernen Andel og IBM Danmark vil bidrage til Danmarks grønne omstilling. Partnerskabets nye løsning giver en række store energiforbrugere – stat, kommuner, regioner og virksomheder – adgang til løbende at justere deres elforbrug, så energisystemet kan håndtere en svingende elproduktion.

Pressemeddelelse fra Andel

Danmark har en rekordhøj anvendelse og udbygning af vedvarende energi, og hidtil har energisystemet kunnet håndtere udsving i produktionen, blandt andet ved at lade de ‘gamle’ kraftværker producere, når efterspørgslen overstiger produktionen.

Men hvis den ambitiøse udbygning af vedvarende energi skal fortsætte, er det nødvendigt at tilpasse forbruget til den svingende produktion fra blandt andet vindmøller og solceller, samt at udbygge mulighederne for energilagring.

Andel og IBM er i et nyt partnerskab gået sammen med udvalgte aktører og er nu klar med det hidtil mest ambitiøse bud på, hvordan man kan optimere energisystemet og reducere den samlede CO2-udledning. Det sker med Flex Platform, en teknologisk avanceret løsning, hvor el- og varmeforbrug justeres, så det tilpasses den svingende produktion fra vedvarende energikilder.

Med det nye danske initiativ adresserer Andel og IBM Danmark dermed en af de store udfordringer i den grønne omstilling.

Lokomotiv for nye grønne initiativer

I kraft af partnerskabet og den nye IT-løsning spås Danmark at kunne blive lokomotiv for udvikling og udbredelse af grønne teknologier med fokus på forbrugsfleksibilitet – et marked med internationalt potentiale.

“Vi mærker en stærk interesse fra mange af vores store erhvervskunder om, hvordan de kan bidrage til den grønne omstilling. Derfor er jeg glad for at vi nu sammen med IBM kan involvere og aktivere dem i fremtidens grønne energisystem. Vi kalder den teknologisk avancerede løsning for Flex Platform, og vi anser det for at være en strategisk investering i fremtidens elmarked”, siger Ole Christian Vestergaard, adm. direktør i Andels energihandelsselskab.

Flex Platform gør det i første omgang muligt for de store bygningsejere, som kommuner, virksomheder, ejendomsselskaber, storcentre, supermarkeder m.fl. at stille deres elforbrugende anlæg såsom ventilationssystemer, køle-og fryse-anlæg, pumper mv. til rådighed for energisystemet. Aktørerne opstiller selv regler for, hvilke anlæg, der kan levere fleksibilitet og hvornår – uden at det påvirker deres sikkerhed og komfort.

“Sammen med Andel vil vi være i stand til at udvikle og accelerere markedet for forbrugsfleksibilitet, herunder potentialet i at inddrage og aktivere store byer og virksomheder i den grønne omstilling. Teknologierne AI, IoT og blockchain i IBM’s cloud gør det nu muligt og billigere at udnytte aktørernes eksisterende anlæg- og energistyring til fleksibilitetsydelser. Med blockchain-teknologien sikrer vi en høj tillid i leverancen og i betalingen for fleksibilitetsydelser. Med de lavere omkostninger og en højere tillid, adresserer vi to af de forhindringer, der har været for at skabe skallering af forbrugsfleksibilitet”, siger Jesper Braum Nielsen, direktør for konsulentforretningen i IBM Danmark.

Andel og IBM antager, at denne type af fleksibilitetsydelser i løbet af få år vil erstatte 20% af de “gamle” regulérkraftværkers produktion i Danmark. Dermed indtager de store energiforbrugere en helt ny rolle i den grønne omstilling, og reducerer behovet for at trække på de traditionelle reserver.

En sund forretning
Flex Platform tilbyder en grøn og sund forretning for aktørerne, fordi de kan reducere deres omkostninger til strøm og varme, udlede mindre CO2 og bidrage til FN’s verdensmål.

Derudover kan behovet for fremtidige investeringer i batteriparker og forstærkninger af elnettet blive mindre, idet den eksisterende bygningsmasse og dens elektriske anlæg kan udnyttes bedre end i dag. Heri ligger en samfundsøkonomisk fordel, idet CO2 reduktionen sker uden øgede omkostninger for forbrugerne.

Om Andel

Andel er en andelsejet energi- og fibernetkoncern, der tilbyder lynhurtigt internet, udruller ladeinfrastruktur til elbiler og skaber energirigtige løsninger til hjemmet og arbejdspladsen. Vi varetager vores kunder og andelshaveres interesser, når vi skaber energi til at leve livet.

Vi ejer og udvikler det østdanske eldistributionsnet og gennem koncernens andre selskaber arbejder vi for at sikre værdikæden fra energiproduktion til salg, og som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og nationalt.

Om IBM Danmark
Vi er Danmarks digitale forretningspartner, og vi assisterer vores kunder i deres digitale transformation, så den foregår innovativt, sikkert og samfundsansvarligt. Vi er et service- og teknologi-firma, der adskiller sig fra andre ved at kunne levere hele techpakken. Det er blandt andet hardware, software, cloud, konsulentydelser, it-drift, sikkerhed, IoT, blockchain og AI.

Kontakt:

Benedicte Strøm
Head of Communications
IBM Denmark
+45 51638873

Morten Kidal
Pressechef
Andel
+45 21703799

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/andel-og-ibm-fjerner-barriere-for-gron-omstilling?releaseId=13601365

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu