ANNONCE

PRM / Assens Kommune og Assens Forsyning A/S indgår klimapartnerskab

3. december 2020 15:05 | Af: Ritzau Info
 

Assens Kommune og Assens Forsyning A/S gav i dag hinanden albuen på et partnerskab og en fælles indsats, for at reducere udledningen af CO2 og bedre kunne håndtere fremtidige regnhændelser og klimaforandringer.

Pressemeddelelse fra Assens Forsyning

Lokalt ansvar for den grønne omstilling
Med den nye klimapartnerskabsaftale har parterne forpligtet sig til at tage ansvar for den grønne omstilling, og arbejde for at bidrage til den kommunale vision om at have reduceret udledningen af CO2 med mindst 70 procent i 2030 og være CO2-neutral inden 2050.

“Vi glæder os over partnerskabsaftalen og til at yde et lokalt bidrag til det globale klima og den grønne omstilling. Vi arbejder allerede intenst med klimatilpasningsprojekter samt med at renovere og optimere kloaksystemerne, så vi undgår oversvømmelser og overløb til vandmiljøet. Samtidig er vi i Assens Kommune blandt landets mest effektive til at sortere og genanvende affald. Klimapartnerskabsaftalen er derfor en naturlig del af den indsats og dagsorden, vi som selskab har valgt at prioritere,” siger bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen.

Nyt renseanlæg skal hjælpe klimaregnskabet
Underskrifterne på aftalen blev sat på byggepladsen til den nye Forsyningspark, hvor Assens Forsyning A/S blandt andet opfører et nyt og centralt renseanlæg med biogasanlæg, som skal håndtere rensning af spildevand fra hele Assens Kommune. Anlægget bliver energineutralt og en stor bidragsyder til aftalens mål om at nedbringe udledningen af CO2.

“Vi nedlægger otte ældre renseanlæg og samler al rensning af spildevand på det nye anlæg. Ved at anvende de nyeste og mest effektive teknologier, reducerer vi udledningen af CO2 fra elforbruget til transport og rensning af spildevand med hele 60 procent svarende til 400 tons om året. Samtidig bliver anlægget så energieffektivt, at det producerer mere energi i form af el og varme, end det forbruger. Anlægget bliver dermed noget af det mest effektive og miljøvenlige i branchen,” fortæller administrerende direktør Birger Strandby Ernst.

“Med partnerskabet og de tiltag, som Assens Forsyning A/S har på vej, sikrer vi en fortsat effektiv spildevandshåndtering, at vores affald bliver bortskaffet så effektivt og klimavenligt som muligt, og at vi fortsat kan få rent og velsmagende drikkevand ud af hanen. Alt sammen under størst mulig hensyntagen til klimaet og miljøet,” siger borgmester Søren Steen Andersen.

Aftale sikrer bedre forsvar over for klimaforandringer
“Assens Forsyning A/S er en af de helt store aktører, som kan hjælpe med en reduktion af CO2-udledningen inden for kommunegrænsen. Samtidig er de også en vigtig medspiller, når det gælder om at gøre kommunen mere robust i forhold til at kunne håndtere klimaforandringerne,” siger formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, Dan Gørtz.

For Assens Kommune bliver klimapartnerskabsaftalen med Assens Forsyning A/S den femte af slagsen. Tidligere er der indgået aftaler med Strøjer Tegl A/S, FynBus, Kiilto og Assens Fjernvarme.

Assens Kommune er en af de første 20 kommuner, der kom med i DK2020-samarbejdet, som Realdania står bag. Det betyder, at kommunen har arbejdet med en ambitiøs klimastrategi og en klimahandlingsplan for at få reduceret udledningen af CO2 med mindst 70 procent i 2030 og være CO2-neutral inden 2050. Og her er partnerskabsaftaler med virksomhederne vigtige, da det blandt andet er blandt virksomheder og borgere, at en stor del af udledningen finder sted.

FAKTA
Væsentlige elementer i klimapartnerskabsaftalen mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S:

  • Assens Forsyning A/S arbejder målrettet for at reducere sin CO2-udledning til netto-nul i 2050
  • Assens Forsyning A/S bakker op om Byrådets klimaambitioner og understøtter implementeringen af kommunens klimastrategi med de virkemidler, organisationen har
  • Assens Kommune og Assens Forsyning A/S fortsætte det gode samarbejde om klimatilpasningsprojekter, der skal gøre kommunen robust over for klimaforandringer senest i 2050
  • Assens Forsyning A/S og Assens Kommune arbejder sammen om at affaldsområdets CO2-belastning mindskes gennem bedre sortering og mere genanvendelse
  • Assens Kommune arbejder for, at de nationale rammebetingelser for arbejdet med CO2-reduktion og klimatilpasning i vandsektoren, optimeres

Udledning af CO2 hos Assens Forsyning A/S:

  • CO2-udledningen fra elforbrug til transport og rensning af spildevand på de nuværende otte renseanlæg er i dag cirka 680 tons. Når al rensning centraliseres på det nye anlæg, vil udledningen være cirka 265 tons
  • CO2-udledningen er i beregningerne forudsat at være 200 gram CO2 pr. forbrugt KWh (til elforbrug)

Kontakt:

Strategisk kommunikationsmedarbejder Gerdt Hylbæk Nielsen tlf.: +45 2189 3621 email: ghn@assensforsyning.dk

* Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen – 29 37 90 65
* Formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune – Dan Gørtz, 21 70 95 42
* Kommunikationsmedarbejder, Assens Forsyning A/S, Gerdt Hylbæk Nielsen – 21 89 36 21

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/assens-kommune-og-assens-forsyning-as-indgar-klimapartnerskab?releaseId=13605537

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu