PRM / BOLIGNYT: Flere flytter på landet // Lejere også glade for deres bolig // ‘Det stærke køn’ bestemmer boligkøb

25. april 2018 12:44 | Af: Ritzau Info
 

Denne uges bolignyheder fra home:
POST FINANSKRISE: Vi flytter igen på landet
TILFREDSHEDS-MÅLING: Lejere næsten lige så glade for deres bolig som ejere
BOLIGVALG: Kvinde-hjertet afgør boligkøbet

Pressemeddelelse fra home a/s

Til redaktionen,
Fotos til frit redaktionelt brug vedhæftet herunder. Foto: Palle Skov/home.

Kontakt os endelig hvis du har brug for lokale tal eller en lokal kommentar fra vores ejendomsmæglere.
Vh Michael og Henrik, home a/s, relationsafdelingen – tlf. 8615 4300

——-

TILFREDSHEDSMÅLING:
Ejere er mest glade for deres boliger
Men lejerne følger godt med, viser en ny spørgeundersøgelse

Vi er tilfredse – og mange endda meget tilfredse – med at bo, hvor vi bor.
Det viser en repræsentativ undersøgelse blandt over 2.000 voksne danskere, som analyseinstituttet YouGov har gennemført for ejendomsmæglerkæden Home.

45 % svarer i undersøgelsen, som omfatter både ejer- og lejeboliger, at de overordnet set er ‘meget tilfredse’ med, hvor de bor. 36 % svarer, at de er ’tilfredse’. I alt altså 81 %, der er tilfredse eller meget tilfredse.

I den anden ende af skalaen svarer blot 4 %, at de er ‘utilfredse’ og 3 % ‘meget utilfredse’ med at bo, hvor de bor. Det ligger ifølge Home godt i tråd med, at det er cirka 5 % af boligejerne, der sælger bolig på et år.

Lejerne også godt tilfredse
Ifølge Home og YouGov er danskerne, der bor i ejerboliger lidt mere tilfredse med deres bolig end dem, der bor til leje.

For ejerboliger er det 86 %, der svarer, at de er ’tilfredse’ eller ‘meget tilfredse’ med, hvor de bor, mens det for lejeboliger er 73 %.

“Der er en større frihed forbundet med at bo i en ejerbolig, som jeg tror, at mange sætter pris på, men samtidig følger der selvfølgelig nogle forpligtelser med i form af vedligeholdelse, pasning af have osv.,” vurderer boligmarkedsanalytiker Henrik Hauthorn Jensen fra Home.

“Mange – ikke mindst yngre – vil faktisk gerne leje deres bolig i disse år, fordi det giver fleksibilitet og frihed. Vi oplever en stor efterspørgsel på lejeboliger for tiden,” siger han videre.

Tilfredsheden er 84 % for folk i andelsboliger.

Læs mere om boligtilfredshed på home.dk/bolignyt – https://home.dk/bolignyt

———–

EFTER FINANSKRISEN – VI RYKKER IGEN PÅ LANDET:
Flere udlever drømmen om en landejendom
Der er en stigende interesse for at bo i landejendomme, viser nye tal fra ejendomsmæglerkæden Home

I 2017 var salget af nedlagte landbrug og mindre landbrug (under 30 hektar) det bedste på denne side af finanskrisen, viser tal fra Home, som Morgenavisen Jyllands-Posten omtaler.

I forhold til bunden – målt i handler i 2013 – så er der tale om en stigning på 89 %. Antallet af handler steg med 15 % fra 2016 til 2017.

“Før finanskrisen fra 2008 og tilbage var der flere handler, men udviklingen er gået i den rigtige retning. I styk er handlen med landejendomme størst i Region Syddanmark, derefter følger Region Midtjylland og Region Sjælland, ” forklarer kommunikationskonsulent Michael Dalsager i Home-kæden.

Land- og lystejendomme udgør kun en mindre del af boligmarkedet, og markedet var hårdere ramt under finanskrisen end boligmarkedet som helhed, vurderer Home.

“Den positive trend, vi ser nu, falder meget godt i tråd med den udvikling, vi ser i øjeblikket, hvor kommuner lidt længere væk fra de store byer oplever den største fremgang i handlerne. Altså sagt med andre ord, der er kommet mere gang i bolighandlerne – også på landet, ” siger Michael Dalsager.

Både fordi der er mere optimisme og fremgang lokalt, men også fordi flere flytter til – blandt andet fordi boligerne i de store byer er steget meget i pris. Der sælges dog også landejendomme i storbykommuner som Aarhus og Aalborg.

“Vi ser også en tendens til, at boligkøberne søger den friske luft på landet, lokalt nærvær og en mindre stresset hverdag. Hvis det kan gå op i en højere enhed med job og skole, så er det en drøm for mange, ” siger Michael Dalsager.

Indehaver Henrik Moesgaard Ramm fra Home Hobro-Mariagerfjord forklarer til Jyllands-Posten, at op mod 30 procent af handlerne i området er land- og lystejendomme. Også hans kollega Britt Poder Kristensen hos Home Vejen bekræfter, at optimismen er vendt tilbage, at folk nu igen søger mod landet.

Landejendommene er også steget i pris de seneste år – og der er handlet flere dyre ejendomme. I Homes statistik er den gennemsnitlige kontantpris gået op fra 1.775.000 kr. i 2013 til 2.350.000 kr. i 2017.

Der er dog store geografiske forskelle. I Region Hovedstaden er kontantprisen mere end dobbelt så høj som i Nordjylland.

Se næsten 2.000 landejendomme/huse på landet til salg her – https://home.dk/resultatliste/?CurrentPageNumber=0&SearchResultsPerPage=15&EjendomstypeLO=true&Energimaerker=null&SearchType=0

——

DET STÆRKE KØN:
Hendes hjerte afgør boligkøbet
Kvinder har et afgørende ord i 90 procent af alle bolighandler, viser spørgeundersøgelse blandt ejendomsmæglere

Køkken og bad er alfa og omega, når en ejendomsmægler skal lukke et hussalg. Det er i de to rum, at et boligkøb starter og slutter.

De to rum vejer nemlig tungest, når kvinder er ude at se på hus. Og netop kvinderne er oftest dem, der har det endelige ord, når der skal skrives under på købsaftalen, viser en rundspørge som ejendomsmæglerkæden Home har lavet blandt sine ejendomsmæglere i hele landet.

“Der er stadig en klar rollefordeling på boligmarkedet. Hvis kvinderne ikke kan lide boligen, så bliver det oftest ikke til noget, ” siger kommunikationskonsulent Michael Dalsager i Home.

56 procent af ejendomsmæglerne siger, at det er kvinden i familien, der oftest har det endelige ord. 34 procent mener, at begge køn har lige meget at sige, mens kun 10 procent peger på manden. Det vil altså sige, at kvinderne har et afgørende ord i hele 90 procent af boligkøbene.

“Ofte er det kvinderne, som afgør, om det bliver familiens nye hjem. Min oplevelse er, at kvinder køber “med maven” – de mærker efter, om der er rart at være, og om det er et hus, hvor de kan se sig selv bo. Husk: ‘Happy wife, happy life’, ” siger ejendomsmægler Sandie Borg fra Home Korsør med et smil.

Mens kvinden især vægter køkken og bad, indretning og planløsning og ikke mindst mavefornemmelse, er mændene mere optagede af husets stand, kvalitet og tilstandsrapport, garage og skur samt konens ønsker, forklarer Home.

Som ejendomsmægler og filialchef Mark Stig Andersen i Home Odense Syd-Øst udtrykker det i BT:

“Det er ofte kvinden, som har nogle meget specifikke krav, som manden så skal afdramatisere eller finde løsninger på, for at et kompromis opnås. Boligkøb er ofte prioritering og kompromis. “

Med et glimt i øjet kan man godt overføre 80/20-reglen til boligmarkedet: Mændene bruger 80 procent af tiden med at undersøge boligen, men de har kun 20 procent af beslutningskraften. Kvinderne bruger 20 procent af tiden på at mærke efter, men de står for 80 procent af beslutningskraften.

Selvfølgelig har mændene også noget at sige, og et boligkøb er en familiebeslutning. Men mændene kan nemmere overtales.

En af homes ejendomsmæglere kan en historie, der slår hovedet på sømmet.

“Jeg solgte et hus, hvor manden umiddelbart ikke engang gad at køre med på fremvisning. Meldingen var: ‘vi gør det for min kones skyld – vi køber det ikke’. Det troede han i hvert fald – de købte huset,” fortæller ejendomsmægler Kasper Vorre, daglig leder hos Home Assens til BT.

FAKTA: Hvem har oftest det endelige ord, når/om der skal skrives under på købsaftalen?

KILDE: Home, indehavere eller daglige ledere, april 2018

———————-

Kontakt:

Presseservice & analyse Michael Dalsager tlf.: 4473 4528 email: mida@home.dk

Presseservice & analyse Henrik Hauthorn Jensen tlf.: 4473 4519 email: hehj@home.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/bolignyt-flere-flytter-pa-landet-lejere-ogsa-glade-for-deres-bolig-det-staerke-kon-bestemmer-boligkob?releaseId=12719449

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu