PRM / Borgerne høres om forslag til effektiviseringer og besparelser i 2020

27. juni 2019 08:28 | Af: Ritzau Info
 
Del:

Kommunernes budgetprocesser er så småt skudt i gang. I Furesø Kommune vedtog et enigt byråd sidste år et toårigt budget for 2019 og 2020. Som en del heraf skal der hvert år effektiviseres for 20 millioner kroner for at sikre rum til investeringerne i velfærd. Borgerne inddrages allerede nu ved en høring af effektiviseringsforslagene, inden de skal førstebehandles i byrådet til august.

Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

Det toårige budgetforlig for 2019 og 2020 betyder, at der i hele byrådet er enighed om de overordnede politiske rammer for budgettet. Forliget medfører blandt andet investeringer i nye daginstitutioner, plejehjemspladser og ældreegnede boliger. Samtidig betyder forliget, at kommunen skal reducere og effektivisere driften med 20 millioner kroner årligt i de kommende år for at sikre økonomien bag velfærdsinvesteringerne.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) ser frem til at få borgerne på banen, inden der politisk skal tages stilling til effektiviseringsforslagene. Samtidig understreges det, at de samlede rammer for Furesø Kommunes økonomi først endeligt fastlægges i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem kommunerne og den nye regering.

“Det er rigtig positivt, at vi nu får borgerne tidligt på banen. Vi har et godt udgangspunkt med det eksisterende budgetforlig. Nu sender byrådet forvaltningens effektiviseringsforslag i høring, og vi ser frem til borgernes bidrag til, hvordan vi kan skabe udvikling og et budget i balance. Herudover ved vi, at økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen får betydning for vores samlede økonomiske ramme. Vi håber, der bliver økonomisk råderum til de nødvendige investeringer på vores velfærdsområder”, udtaler Ole Bondo Christensen.

I det toårige budgetforlig fra sidste år besluttede byrådet at igangsætte en række budgetanalyser, der skulle pege på, hvor der er effektiviserings- og besparelsesmuligheder i de kommende års budgetter. Analyserne er nu gennemført, og en række af dem er mundet ud i konkrete forslag.

2. viceborgmester Lars Carstensen (C) ser arbejdet med analyserne som rettidig omhu.

“20 millioner kroner ud af et budget på 2,5 milliarder kroner svarer til under 1 procent af kommunens budget, og bør være noget vi kan opnå ved at arbejde mere effektivt og smart. Budgetanalyserne har vist, at vi kan finde effektiviseringer, hvor vi både sparer penge og samtidig udvikler kommunens tilbud. Eksempelvis hjemtagelsen af borgere i botilbud, som betyder, at vi på sigt sparer over 3 millioner kroner om året, samtidig med at vores borgere får en bedre hverdag tæt på familie og venner”, udtaler Lars Carstensen.

Effektiviseringsforslagene sendes i høring efter byrådsmødet den 26. juni og afsluttes den 20. august. Inden da får borgerne lejlighed til at drøfte budgettet på et borgermøde den 15. august. Budgettet førstebehandles på byrådsmødet den 4. september.

Kontakt:

Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

Ole Bondo Christensen (A), borgmester, 7216 5200
Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester, 7216 3997
Claus Torp, konstitueret kommunaldirektør 72165858

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/borgerne-hores-om-forslag-til-effektiviseringer-og-besparelser-i-2020?releaseId=13576005

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu