ANNONCE

PRM / Bredt politisk flertal bag ny Covid-19 hjælpepakke til Afrika

10. juni 2020 14:13 | Af: Ritzau Info
 

Det er hverken mangel på respiratorer eller kapacitet i sundhedssystemet, der gør mest ondt i Afrika lige nu. Det gør til gengæld nedgangen i den globale økonomi og de restriktioner, der er indført i landene for at begrænse smittespredningen af Covid-19, der har kastet 28 millioner flere afrikanere ud i fattigdom.

Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Derfor er regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier bestående af V, RV, SF, EL, KF, LA og ALT blevet enige om en ny hjælpepakke på 365 mio. kr. til Afrika. Hjælpepakken skal beskytte nogle af verdens mest sårbare mennesker, hvis livsgrundlag er truet af konsekvenserne af COVID-19.

Den nye hjælpepakke kommer i forlængelse af den første hjælpepakke, der blev indgået mellem regeringen og V, RV, SF, EL, KF, ALT og De Frie Grønne den 2. april i år. Den første pakke havde fokus på at begrænse smittespredningen, mens den nye pakkes primære fokus er på de afledte konsekvenser af krisen.

I en fælles udtalelse fra partierne lyder det:

“Med denne Hjælpepakke nr. 2 har vi fokus på de afledte konsekvenser af COVID-19 særligt i Afrika. Vi sætter ind med fødevarehjælp og støtte til kontanthjælpssystemer for at holde hånden under de allermest sårbare og dem med særlige behov, fx piger og kvinder og mennesker med handicap. Netop piger og kvinder er særligt udsatte under Coronakrisen – derfor har vi både specifikt og tværgående fokus på dem. Under krisen har de mindre adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, f.eks. fødselshjælp, og de er desværre også udsat for vold i stigende grad. Det falder sammen med, at der internationalt er lande, der modarbejder prioriteringen af kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder. Derfor er det vigtigt, at vi som Danmark tager udfordringen op og forsvarer piger og kvinders rettigheder.

Vi støtter fx frontlinjeorganisationer, der arbejder ude i landene, med at COVID-19-sikre klinikker, der leverer seksuelle og reproduktive sundhedsydelser. Og med at få klinikkerne klar til at åbne igen efter påbudte nedlukninger, så de kan modtage de mange kvinder, der vil stå i kø, når klinikkerne åbner. Vi yder også støtte til modtagecentre, som beskytter kvinder og piger mod vold, og økonomisk hjælp til kvinder, der ønsker at komme ud af voldelige forhold. Endelig har vi fokus på at få flere piger i skole og på at skabe indkomstmuligheder for kvinder, fx ved at give dem soldrevne maskiner til forarbejdning af grøntsager.

Børnene lider også under COVID-19. Op mod 42 mio. børn alene i Afrika risikerer at gå glip af mæslingevaccinationer pga. forsinkede vaccinationskampagner pga. COVID-19. Vi støtter derfor Gavi, der støtter bl.a. vaccinationskampagner i udviklingslande. Samtidig er mange skoler lukkede, og børn går glip af undervisning, og risikerer endda et miste tilknytningen til uddannelsessystemet. Derfor støtter vi også uddannelse, fx gennem uddeling af solcelle-drevne radioer til fjernundervisning.

Endelig adresserer vi den bekymrende tendens, der er i visse lande, til at indføre indskrænkninger af ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden under påskud af COVID-19. Konkret yder vi gennem danske NGO’er støtte til menneskerettighedsforkæmpere og journalister i udviklingslandene, så de kan forsvare de grundlæggende demokratiske rettigheder.”

Udviklingsminister Rasmus Prehn siger:

“Jeg er pavestolt af, at vi i Danmark kan stå sammen og udvise solidaritet på tværs af partiskel, når det brænder på ude i verden. Her er der brug for handling – ikke politiske diskussioner. Og det er dét, vi udviser med denne anden hjælpepakke til Afrika.”

Udviklingspolitisk ordfører fra Venstre, Karen Ellemann, siger:

“Jeg var meget forundret over, at Regeringen i sin røde finanslov, havde valgt at skrotte bidraget til den internationale vaccineorganisation GAVI. Det har jeg arbejdet målrettet for at få ændret siden da og det er heldigvis lykkedes. Nu er Danmark igen med om bordet og bidrager til at verdens mest udsatte børn kan modtage de livsvigtige vaccinationer. Hvis og når der kommer en COVID-19 vaccine, så er det gennem GAVI, at vi får sikret udbredelsen i verdens fattigste lande. Det er godt.”

Udviklingsordfører for Radikale Venstre, Anne Sophie Callesen, siger:

“For Radikale Venstre er det afgørende, at vi også i en krisetid tør se ud over egen næsetip og hjælpe verdens mest sårbare grupper, som er hårdt ramt af covid-19 og følgerne af den i udviklingslandene. Det gælder især piger og kvinder, handicappede og menneskerettighedsforkæmpere. Derfor er jeg glad for, at med denne pakke prioriterer at beskytte dem og deres rettigheder, adgang til uddannelse og job.”

Ordfører for international udvikling for SF, Rasmus Nordqvist, siger:

“Corona-krisen er en hård krise for alle – men særligt i udviklingslandene er krisen ikke kun en sundhedskrise i mange lande – men en egentlig sult- og fattigdomskrise. Derfor er det vigtigt for SF, at vi med denne Covid pakke får penge ud at arbejdet hurtig og målretter hjælpen til piger og kvinder. Det er også vigtigt vi sætter fokus på civilsamfundet og menneskerettigheder, for vi kan desværre se, at menneskerettighedsaktivister er under pres – dem må vi ikke lade i stikken.”

Udviklingspolitisk ordfører fra Enhedslisten, Christian Juhl, siger:

“Covid-19 virussen respekterer ikke grænser. Den spreder sig lige nu i stor hast i en række fattige lande og flygtningelejre. Derfor er det vigtigt, at vi nu sende yderligere 250 millioner kroner. Jeg er især glad for, at vi kan hjælpe de mest udsatte, og indsatsen for menneskerettigheder, der trædes under fode i kølvandet på krisen. Det er også super godt, at vores NGO’er er en del af indsatsen. De er allerede i områderne og kan omsætte de nye midler til aktivitet med det samme.”

Udviklingspolitisk ordfører fra Det Konservative Folkeparti, Katarina Ammitzbøll, siger:

“Afrika risikerer at blive sat tilbage 25-30 år økonomisk. Derfor er det vigtigt med akut hjælp til sundhed, fattigdomsbekæmpelse til de svageste og flygtninge. Ellers kan vi risikere enorme udfordringer -også for Europa med store migrant-og flygtningestrømme. Særligt har det været en mærkesag for mig, at vi fik vedtaget hjælp til at fremme stærke og uafhængige civilsamfund og menneskerettigheder. Det er vigtigt, at vi som land viser overskud til at hjælpe Afrika.”

Udviklingspolitisk ordfører fra Socialdemokratiet, Daniel Toft Jakobsen, siger:

“Corona-krisen kalder på international solidaritet. Derfor er jeg glad for, at vi med denne hjælpepakke giver Afrika en håndsrækning – med et særligt fokus på bl.a. sundhed, piger og kvinder, flygtninge og fordrevne samt de menneskerettigheder, som mange steder er kommet yderligere under pres under Corona-krisen.”

Baggrund Pengene findes inden for den eksisterende udviklingsbistand og kommer fortrinsvis fra en standby-pulje til bekæmpelse af Coronavirus. Standby-puljen er finansieret ved at sætte andre udviklingsprojekter midlertidigt på pause.

Hjælpepakken på 365 mio. kr. har fem hovedprioriteter:

  • 90 mio. kr. til sundhed med særligt fokus på at sikre piger og kvinder adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser og indsatser for vold mod kvinder samt det internationale vaccinearbejde, der skal sikre, at rutinemæssige vaccineindsatser ikke går i stå pga. COVID-19;
  • 100 mio. kr. til fødevarehjælp og kontanthjælpssystemer for at holde hånden under de svageste;
  • 60 mio. kr. til fødevarehjælp, begrænsning af smitte og beskyttelse af kvinder mod vold i de skrøbelige lande på Afrikas Horn, der lider under flygtninge- og fordrivelseskriser;
  • 100 mio. kr. til uddannelse så der bl.a. kan sikres materialer til udsatte børn, samt ‘back to school’-kampagner med særligt fokus på sårbare grupper og piger, som har større risiko for helt at miste tilknytningen til uddannelsessystemet som følge af krisen;
  • 15 mio. kr. til danske civilsamfundsorganisationer til at støtte menneskerettighedsforkæmpere, aktivister, journalister m.m.i deres arbejde med at sikre demokrati og menneskerettigheder.

Ifølge FN er der med COVID-19 tale om en sundhedsmæssig- humanitær- og udviklingsmæssig krise, der risikerer at tilbagerulle udviklingsresultater opnået gennem de seneste 20 år. I Afrika Syd for Sahara forventes for første gang i 25 år recession, og millionvis af jobs vil gå tabt. Op mod 28 mio. flere i Afrika syd for Sahara kan blive skubbet ud i ekstrem fattigdom (med mindre end 12-13 kr. at leve for pr. dag).

Ifølge WHO var der den 2. juni registreret knap 151.948 COVID-smittede i Afrika. 4.339 er afgået ved døden.

For yderligere information/pressekontakt

Maria Westh, presserådgiver for udviklingsminister Rasmus Prehn

+45 50 77 86 64

Karen Ellemann, Venstre

+45 61 62 46 29

Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre

+45 61 62 41 20

Rasmus Nordqvist, Socialistisk Folkeparti

+45 61 62 46 55

Christian Juhl, Enhedslisten

+45 61 62 50 98

Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti

+45 61 62 32 55

Torsten Gejl, Alternativet

+45 61 62 46 51

Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet

+45 61 62 44 51

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/bredt-politisk-flertal-bag-ny-covid-19-hjaelpepakke-til-afrika?releaseId=13594935

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu