PRM / Byggebranchen ønsker bæredygtighed ind i bygningsreglementet

14. juni 2018 07:46 | Af: Ritzau Info
 
Del:

Hvis det står til byggebranchen, skal bæredygtighed indarbejdes i bygningsreglementet i form af en frivillig bæredygtighedsklasse.

Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet

Den danske byggebranche foreslår nu, at bæredygtighed får en større plads i bygningsreglementet. I et fælles oplæg lancerer et bredt udsnit af byggeriets organisationer at indføre en frivillig bæredygtighedsklasse. Målet er at fremme bæredygtighed i byggeriet og øge branchens eksportmuligheder, ligesom det tidligere er sket med bygningsreglementets frivillige lavenergiklasser. De har haft afgørende betydning for udviklingen af eksportegnede produkter og yderlser inden for energieffektivt byggeri.

Danmark har længe været førende inden for energieffektivt byggeri, og gennem de seneste 50 år er nyopførte bygningers energibehov reduceret kraftigt. Næste skridt på vejen mod et mere bæredygtigt byggeri er bl.a. at reducere det energiforbrug og de miljøpåvirkninger, der er forbundet med fremstilling, transport, bortskaffelse og genanvendelse af byggematerialer, som i nye bygninger efterhånden fylder mere end belastningen fra driftsenergiforbruget.


Branchen går i front

Et Advisory Board med bred repræsentation fra branchens organisationer står bag oplægget. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har faciliteret processen, som bl.a. har indbefattet en række workshops med branchens aktører, mens innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, står for udgivelsen af det fælles brancheoplæg. Arbejdet er muliggjort af ROCKWOOL Prisen 2017, som SBi modtog med netop det formål at udarbejde et oplæg til rammerne for en frivillig bæredygtighedsklasse.

“Det er positivt, at det er branchen, der går i front for at fremme bæredygtigt byggeri. Nu har vi sat rammerne for en frivillig bæredygtighedsklasse, som med tiden kan videreudvikles. Det er vores håb, at oplægget kan indgå i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde med de forventede frivillige bæredygtighedskrav i bygningsreglementet,” siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, som er formand for Advisory Board’et. Repræsentanter fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har siddet med som observatører i Advisory Board’et.

Det skal kunne betale sig

Oplægget indeholder bud på de emner, der kan indgå i en frivillig bæredygtighedsklasse, hvilket omfatter materialers miljøpåvirkning, sundheds- og miljøskadelige stoffer, indeklima, totaløkonomi, klimasikring, ressourceforbrug på byggepladsen mv. Centralt for oplægget er, at det skal kunne betale sig at investere i den frivillige bæredygtighedsklasse, fx i form af reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger set i en totaløkonomisk betragtning. Derfor lægges der også vægt på, at bæredygtighedsklassen skal stille enkle og entydige krav og undgå tunge dokumentationsforpligtelser. Det væsentlige er at sætte gang i udviklingen af bæredygtigt byggeri nu med udgangspunkt i bygningsreglementet.

Ifølge oplægget skal en frivillig bæredygtighedsklasse være baseret på internationale standarder og være i trit med eksisterende frivillige certificeringsordninger. Dette skal sikre, at bæredygtighedsklassen også kan bruges uden for Danmarks grænser og herunder bidrage til arbejdet med EU’s rammebetingelser.

‘Frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet – Oplæg fra byggebranchen’ er udgivet af InnoBYG, juni 2018.


Advisory Board

Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri (formand)

Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

Lau Raffnsøe, DK-GBC

Elly Kjems Hove, Dansk Industri BYG

Jakob Orbesen, Dansk Industri BYG

Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder

Majbritt Juul, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Simon Rasmussen, Tekniq

Morten Buus, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (observatør)

Niels Bruus Varming, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (observatør)

Projektgruppe

Lone H. Mortensen, SBi (nu NIRAS)

Kai Kanafani, SBi

Søren Aggerholm, SBi

Kontakt:

Yderligere oplysninger ved henvendelse til forskningschef Søren Aggerholm, SBi (tlf. 9940 2397, e-mail: soa@sbi.aau.dk), eller direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri (tlf. 7216 0175, e-mail mhn@danskbyggeri.dk).

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/byggebranchen-onsker-baeredygtighed-ind-i-bygningsreglementet?releaseId=13059878

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu