ANNONCE

PRM / Circle K Danmark vil hjælpe danske virksomheder med grøn omstilling

13. februar 2020 06:00 | Af: Ritzau Info
 

Kun 1 ud af 5 af danske virksomheder har en målsætning om CO2-reduktion på transportområdet, viser ny landsdækkende undersøgelse fra Circle K Danmark. Circle K vil være drivkraften, som hjælper virksomhederne med at komme i gang med at få det optimale ud af en grøn omstilling og tilbyder nu undervisning i morgendagens brændstof.

Pressemeddelelse fra Circle K

Mere end 40% af CO2-udledningen på transportområdet kommer fra den tunge transport, men ifølge en ny undersøgelse foretaget af Userneeds for Circle K Danmark, er det meget få virksomheder, der har en plan for reduktion af CO2, når det kommer til transport. Dog tilkendegiver 8 ud af 10 af undersøgelsens respondenter, at deres virksomhed har fokus på at forbedre deres CO2-neutralitet og gerne vil den grønne omstilling.

Virksomhederne holder dog igen med at beslutte, hvilken vej de skal gå, da der fra politisk side ikke er taget stilling til, hvad man ønsker at satse på. Det peger ifølge transportenergidirektør hos Circle K Danmark, Peter Rasmussen, på en branche, der står klar til at gøre noget:

“Vi kan se, at der i de danske virksomheder er et stærkt ønske om at reducere udledningerne, og at folk rent faktisk har en ret god idé om, hvilke alternativer der er, men at der simpelthen er for stor usikkerhed til, at de tør satse på det ene frem for det andet”, fortæller Peter Rasmussen fra Circle K.

Rådgivning om den grønne omstilling

Ifølge Peter Rasmussen har der været et stort fokus på privatbilismen de seneste år, men den tunge transport er en næsten lige så stor klimasynder som privatbilismen. Det er blandt andet derfor, Circle K Danmark kipper med flaget i forlængelse af resultaterne af denne analyse, ligesom de også er klar til at gøre deres del for at fordre en grøn omstilling.

I den forbindelse har Circle K Danmark fået uddannet en række MBE-rådgivere, som er Morgendagens Brændstofeksperter (MBE). Deres rolle er at rådgive virksomheder omkring grøn omstilling i deres eget tempo, og hvor det giver mening. Første del af denne rådgivningsproces er ifølge Peter Rasmussen en række gratis webinars:


“Vi vil som en start tilbyde webinars, der vil give indspark til, hvordan virksomheder bliver i stand til at optimere deres brændstofforbrug, så de kan komme i gang med deres grønne omstillingsproces, der samtidig støtter op om deres forretning,” fortæller Peter Rasmussen fra Circle K.

For yderligere information:

Transportenergidirektør Circle K Danmark Peter Rasmussen
peter.rasmussen@circlekeurope.com

Tlf: 40 41 91 34

Head of Press & Communications Circle K Danmark Dennis Bylov Dalgaard

dedalg@circlekeurope.com

Tlf. 20 97 02 26

Indhold og læringsmål i 1. Webinar


  • Hvad er de politiske mål for den grønne omstilling?
  • Hvilken rolle spiller transporten i den grønne omstilling?
  • Hvad er forskellen på global og lokal CO2-udledning?
  • Hvordan kan min virksomhed bidrage allerede i dag?
  • Hvordan kommer din virksomhed i gang – på jeres niveau og i jeres tempo?
  • Hvilke to konkrete redskaber eller tiltag kan I anvende til at kickstarte arbejdet?


Resultater fra undersøgelsen


Undersøgelsen er gennemført af Userneeds for Circle K med 512 respondenter, der er ansatte i danske virksomheder, der har biler til rådighed i virksomheden.

Hvilket udsagn vil du sige passer bedst til din virksomheds tilgang til CO2 neutralitet?


Vi har ikke fokus på dette pt. Vi vil forsat anvende det billigste alternativ i markedet fremover uanset CO2-aftryk.

21%

Vi afventer hvordan markedet udvikler sig indenfor grønne drivmidler og køretøjer. Når en teknologi/drivmiddel er økonomisk og kommercielt tilgængeligt vil vi skifte til dette

33%

Vi gennemfører de tiltag vi kan, uden at det skal medføre højere investeringer eller øget tidsforbrug for virksomheden og medarbejdere

33%

Vi er proaktive og er villige til at betale mere i indkøb/investeringer for at opnå en højere grad af CO2-neutralitet/grønnere profil

13%

Er der i din virksomhed en målsætning om at reducere CO2 aftrykket fra den bilflåde jeres virksomhed anvender?

Ved ikke

14%

Nej, der er ikke defineret nogen målsætning for CO2-reducerende tiltag

45%

Ja, der er en ambition om CO2-reduktion, men ingen strategi eller praktiske tiltag defineret

22%

Ja, der er en klart defineret politik, målsætning, strategi og praktiske tiltag defineret for at mindske CO2-udslip.

19%

Hvordan vil du betegne dit kendskab til mere CO2-neutrale drivmidler (syntetisk diesel, bio diesel, gas, gas el, brint, methanol)?

Kender det meget godt

13%

Kendet det godt

27%

Kender det nogenlunde

30%

Kender lidt til det

23%

Kender ikke noget til det

6%

Hvad ser du som den største hindring for at anvende mere miljøvenlige drivmidler i din virksomhed?


For store investeringer til nyindkøb af materiale

27%

Ikke kommercielle tanknings-/ladningsmuligheder nok til at vi tør satse på dette

26%

Der er ikke et stort nok udvalg af modeller, der kan køre på alternative drivmidler, så vi kan få dækket behovet

24%

Usikkerhed om det kan betale sig økonomisk at skifte til disse køretøjstyper/drivmidler

22%

Manglende politisk melding om hvilken teknologi, der skal satses på i fremtiden

19%

Kontakt:

For yderligere information:
Transportenergidirektør Circle K Danmark Peter Rasmussen
peter.rasmussen@circlekeurope.com
Tlf: 40 41 91 34

Head of Press & Communications Circle K Danmark Dennis Bylov Dalgaard
dedalg@circlekeurope.com
Tlf. 20 97 02 26

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/circle-k-danmark-vil-hjaelpe-danske-virksomheder-med-gron-omstilling?releaseId=13588037

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu