ANNONCE

PRM / Corona: Sådan fungerer kommunen som følge af regeringens tiltag

12. marts 2020 15:19 | Af: Ritzau Info
 

Her er et kort overblik over, hvad der sker i Guldborgsund Kommune i forbindelse med de seneste nationale coronatiltag.

Pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune

Udmeldingen fra regeringen og de nationale sundhedsmyndigheder onsdag aften om nedlukning af store dele af den offentlige sektor vil få vidtrækkende konsekvenser landet over. Også i Guldborgsund Kommune får det stor betydning for vores service til borgerne og for vores institutioner.

De nye retningslinjer omfatter alle vores områder, dog med undtagelse af helt vitale funktioner inden for primært sundheds-, ældre-, social- og handicapområdet.
Nedlukningen gælder foreløbig frem til og med søndag den 29. marts.

Borgerservice og biblioteker:

Alle Borgerservice-lokationer holder lukket for personlige henvendelser fra torsdag den 12. marts. Borgerservice kan kontaktes telefonisk på 5473 1000.

Alle biblioteker holder lukket fra torsdag den 12. marts. Man vil heller ikke kunne komme ind på bibliotekerne og benytte sig af selvbetjening i perioden. Har man lånte materialer, der skal afleveres i perioden, skal man ikke bekymre sig om bøder for sen aflevering.
Alle bibliotekets arrangementer i resten af marts er desuden aflyst.

Dagtilbud og skoler:

Alle dagtilbud og skoler lukker fra mandag den 16. marts. Der bliver etableret nødpasning for særlige grupper. Forældrene får direkte besked via dagtilbud eller skole.

Pleje-, sundheds- og omsorgsområdet:

Alle vitale funktioner vil fortsat være tilgængelige. Det er eksempelvis plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, madservice mm. Nogle ydelser vil dog være reduceret til at dække det mest nødvendige og livsvigtige.

Ikke-vitale opgaver lukkes ned. Det gælder eksempelvis forebyggende hjemmebesøg, ikke-livsnødvendig genoptræning, aktivitetscentre og plejecentrenes caféer.

Alle berørte borgere får direkte besked, hvis der bliver aflyst aktiviteter eller aftaler.
Vi opfordrer desuden alle til at undlade besøg på plejecentre og hos kronisk syge og alvorligt syge, da coronavirus er særligt alvorligt for de grupper.

Handicap og psykiatri:

Alle vitale funktioner vil fortsat være tilgængelige. Det er eksempelvis døgninstitutioner, botilbud, forsorgshjem, § 85-støtte i eget hjem m.fl. Det gælder også myndighed og visitation af helt nødvendige og livsvigtige opgaver og hjælpemidler.

Alle aktivitets- og samværstilbud lukkes ned, og alle berørte borgere får direkte besked.

Jobcenter:

Borgere, der modtager ydelser, får udbetalt ydelserne som vanligt.

Alle samtaler med Jobcentret bliver aflyst. Aflysning af samtalerne får ingen indflydelse på udbetaling af ydelser.

Borgere i aktivering fritages midlertidig for at møde.

Alle borgere, der er indkaldt til samtaler eller skal møde op i et aktiveringstilbud får direkte besked om aflysning.

Familieområdet:

Vi fortsætter arbejdet med sager og indsatser, der ikke kan sættes i bero, herunder akutte anbringelser, underretninger mv. Alt andet lukker ned. Hvis man som borger bliver berørt af dette, får man man direkte besked.

Kultur- og fritidsområdet:

Alle kommunens kulturinstitutioner, haller og svømmehaller lukker ned. Det gælder dermed også eventuelle arrangementer, som afholdes på kulturinstitutionerne og i svømmehallerne.

Teknik- og miljøområdet:

Alle henvendelser, ansøgninger mv. behandles foreløbig som normalt, men man skal forvente lidt længere sagsbehandlingstid, da medarbejderne sagsbehandler hjemmefra og ikke nødvendigvis har adgang til alle systemer og informationer. Der er dog ingen fysiske møder med borgere eller samarbejdspartnere grundet smitterisiko.

Hvis man vil anmelde akutte forhold på veje, grønne områder eller bygninger, beder vi borgerne om at bruge funktionen “Giv et praj”, der findes som app eller på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål til den nye situation:

Vi er meget opmærksomme på, at situationen er helt ekstraordinær og rejser en lang række spørgsmål. Både hos de nationale myndigheder, i ministerierne og i kommunerne arbejdes der på højtryk for at kortlægge og besvare de spørgsmål, som mange vil stå med i denne tid.

Guldborgsund Kommune opdaterer hjemmeside og Facebook løbende, og borgere, der bliver berørt af situationen på den ene eller anden måde, vil få direkte besked.

Vi opfordrer alle til at holde sig orienteret på kommunens hjemmeside og Facebook ligesom man skal benytte de kanaler, man plejer, når man er i kontakt med kommunen, som for eksempel Aula eller NEMbørn.

Kontakt:

Kommunikationskonsulent Johanne Duus Hornemann tlf.: Tlf. 2518 2335 email: Mail: jdh@guldborgsund.dk

Kommunikationskonsulent Hanne Gaard Guldager tlf.: Tlf. 2518 0129 email: Mail: hgg@guldborgsund.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/corona-sadan-fungerer-kommunen-som-folge-af-regeringens-tiltag?releaseId=13589910

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu