ANNONCE

PRM / CROWD INSIGHTS: NYT ANALYSEVÆRKTØJ FRA TELIA TIL OPTIMERING AF TRAFIKPLANLÆGNING OG BYUDVIKLING

9. marts 2020 09:00 | Af: Ritzau Info
 

Kan vi optimere myldretidstrafikken? Hvor mange mennesker bevæger sig gennem et specifikt område? Hvordan kommer folk rundt i byen med offentlig transport? Den type spørgsmål kan Telias nye analyseredskab besvare med afsæt i anonymiseret bevægelsesdata fra mobilnetværket.

Pressemeddelelse fra Telia Danmark

De mobilmaster, der dækker Danmark med et fintmasket netværk, kan bidrage med indsigt i, hvordan grupper af mennesker bevæger sig i et defineret område.

På basis af anonymiseret bevægelsesdata fra mobilmasterne kan analyseredskabet ‘Telia Crowd Insights’ således give værdifulde indsigter til brug for intelligent trafikplanlægning og byudvikling. Det gør det muligt at træffe beslutninger baseret på aktuelle fakta frem for antagelser.

Dyb indsigt giver mange fordele
Telia Crowd Insights er et redskab for offentlige myndigheder og professionelle aktører til udviklingen af fremtidens smarte byer og trafikløsninger.

Eksempelvis kan analyseredskabet give svar på en række afgørende spørgsmål, der danner fundamentet for fremtidens mere bæredygtige og attraktive infrastruktur i storbyerne: Hvordan bevæger vi os rundt i byen? Hvordan ændres mønsteret henover et døgn, en uge, et år? Og hvilken effekt har ændringer i forbindelse med fx nudging, omlægning af busruter eller placering af nye stationer.

“Analyser af reelle bevægelsesmønstre giver en værdifuld indsigt, som kan danne grundlag for planlægning og udvikling af fremtidens samfund. Hidtil er denne type optællinger af fx pendlertrafik foregået analogt gennem stikprøver og manuelle registreringer. Med Telia Crowd Insights kan vi levere meget præcise analyser af bevægelsesmønstre hurtigt og effektivt. Det er en stor gevinst, der rummer interessante perspektiver i forhold til byplanlægning, transport og bæredygtighedsindsatser”, siger Mortimer Liebman, salgsdirektør for Telias erhvervsforretning.

Tre analysetyper
Crowd Insights rummer flere muligheder for at skabe værdi gennem indsigt. Helt overordnet findes der tre typer af analyser:

  • Transportmønstre: Hvordan bevæger vi os rundt i byen med offentlig transport? Hvor og hvornår indtræffer spidsbelastningerne – og hvordan optimeres ruter og tidsplaner med henblik på at spare tid og ressourcer?
  • Lokationsanalyser: Hvor mange mennesker bevæger sig gennem et specifikt område? Hvornår og med hvilken intensitet? Disse analyser kan give værdifuld indsigt til fx eventplanlægning eller kommercielle byudviklingsprojekter.
  • Menneskemængder: Hvor bevæger store mængder af mennesker sig hen i løbet af dagen? Kan vi optimere myldretidstrafikken, fx gennem trafikregulering, omlægninger eller nye transportmuligheder?

Crowd Insights er allerede lanceret af Telia i Sverige, Norge og Finland, hvor en bred vifte af kunder benytter indsigten i bevægelsesmønstre til bedre transportplanlægning, byudvikling samt afvikling af store begivenheder og events.

Om Crowd Insights og anonymisering af data
Servicen er baseret på anonymiseret og aggregeret data genereret af Telia Company’s mobile netværk. Der anvendes udelukkende gruppebaserede bevægelsesmønstre, og data er irreversibelt anonymiseret, hvilket betyder, at enkeltindivider ikke kan identificeres. Al personlig information fjernes. Crowd Insights er naturligvis GDPR compliant.

Mere information
Du finder mere information om Crowd Insights på Telias website, hvor der er en nærmere introduktion til analyseredskabet samt cases – bl.a. en pop-up butik, en Ed Sheeran-koncert og et metroselskab – der har implementeret Crowd Insights-løsninger.

Kontakt:

Pressechef Mads Houe tlf.: 28 27 01 71 email: mads.houe@teliacompany.com

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/crowd-insights-nyt-analysevaerktoj-fra-telia-til-optimering-af-trafikplanlaegning-og-byudvikling?releaseId=13589587

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu