PRM / Danmarks Grønne Investeringsfond og Den Europæiske Investeringsfond forlænger og udvider aftale: Garanti for lån til grøn omstilling på 640 mio. kr.

3. juli 2019 09:00 | Af: Ritzau Info
 

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og Danmarks Grønne Investeringsfond har netop forlænget og udvidet en aftale om garantier i forbindelse med lånefinansiering af danske små og mellemstore virksomheder, som ønsker at investere i grøn omstilling. Aftalen betyder, at halvdelen af eventuelle tab, som Danmarks Grønne Investeringsfond eventuelt måtte lide, på lån op til samlet set 640 mio. kr. dækkes af EIF. Danmarks Grønne Investeringsfond får således mulighed for at øge sine udlån til innovative virksomheder især i en tidlig kommerciel fase, hvor det kan være svært at tiltrække risikovillig kapital.

Pressemeddelelse fra Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig, statslig lånefond, hvis formål er at medfinansiere kommercielle projekter inden for vedvarende energi, transport, energibesparelser og cirkulær økonomi. Aftalen med EIF udvider rammen med 300 mio. kr. fra de oprindelige 340 mio. kr. Det giver Danmarks Grønne Investeringsfond mulighed for at yde lån med garanti for samlet 640 mio. kr. frem til maj 2021. Det enkelte lån kan være op til 55,5 mio. kr. Lånene bliver bakket op af en EIF-garanti fra det EU-støttede vækstprogram InnovFin til innovative projekter.

“Det er en rigtig god og vigtig aftale, som Danmarks Grønne Investeringsfond har indgået med EIF. Den betyder nemlig, at vi i Danmarks Grønne Investeringsfond kan forbedre finansieringsmulighederne for danske virksomheder, som har potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser samtidig med, at de gør noget ved den grønne omstilling. InnovFin-programmet betyder, at vi kan være mere risikovillige og tilbyde lån til en lavere rente, end vi ellers kunne,” siger Michael Zöllner, direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond.

EU’s vækstprogram
InnovFin støtter innovative projekter, hvad enten det er lån til innovationsvirksomheder eller konkrete projekter, hvor en virksomhed indfører mere innovative processer. InnovFin-programmet skal sikre realisering af EU’s vision om, at blandt andet udvikling af nye teknologier skal bidrage til at skabe vækst og job i fremtidens Europa og medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor.

“Vi ønsker gennem vores udlån at accelerere den grønne omstilling blandt andet via lån til innovative grønne teknologier, som kan skaleres og hjælpe med at løse de store problemer, verden står overfor. Der findes mange bæredygtige teknologier, og vi lægger vægt på at have diversitet i vores låneportefølje og understøtte en bred vifte af disse teknologier”, siger Michael Zöllner.

Fakta om aftalen

  • Aftalen mellem Danmarks Grønne Investeringsfond og EIF giver mulighed for tabsdækning på en række af Danmarks Grønne Investeringsfonds eksisterende låneprodukter. Lånene understøtter finansieringen af kommercielle virksomheder og iværksættere med projekter, der fremmer den grønne omstilling af samfundet, eller som er leverandører af en bæredygtig teknologi.
  • Med aftalen kan Danmarks Grønne Investeringsfond yde finansieringer for op til 640 mio. kr. med garanti for delvis tabsdækning. Sammen med finansiering fra banker og private investorer kan det udløse op til 2,5 mia. kr. i kapital.
  • Lånerammen på det enkelte lån er fra 187.000 kr. til 55,5 mio. kr. og kan bruges til drift, finansiering og ejerskifte.
  • Aftalen er rettet mod små og mellemstore danske virksomheder.
  • Finansiering gennem InnovFin SME garantifaciliteten er muliggjort med støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020-program og Den Europæiske Unions Strategiske Investeringsfonds (EFSI) Investeringsplan for Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder.
  • Danmarks Grønne Investeringsfond har allerede finansieret 46 virksomheder og rundede sidste år 1 mia. kr. i udlån.


For yderligere information:

  • Mette Honoré, senior kommunikationsrådgiver i Danmarks Grønne Investeringsfond, +45 50 600 486 eller mhn@vf.dk


Om Danmarks Grønne Investeringsfond
Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner mv, hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Fonden er etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014 og har en egenkapital på op til 200 mio. kr. samt en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. til medfinansiering af projekter inden for energibesparelser, vedvarende energi og ressourceeffektivitet.
Læs mere: gronfond.dk

Om Vækstfonden
Vækstfonden er statens finansieringsfond, som medvirker til at skabe flere vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.900 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 24,9 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter.
Læs mere på www.vf.dk

Om Den Europæiske Investeringsfond, EIF
Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er del af Den Europæiske Investeringsbank. EIF’s centrale formål er at støtte Europas mikro-, små og mellemstore virksomheder ved at forbedre adgangen til finansiering. EIF designer og udvikler finansielle instrumenter inden for venture- og vækstkapital, garantier og mikrofinansiering. På den måde støtter EIF EU’s målsætninger inden for støtte til innovation, forskning og udvikling, iværksætteri, vækst og beskæftigelse.
Læs mere på www.eif.org

Om InnovFin-ordningen
InnovFin-ordningen er drevet af den Europæiske Investeringsfond, EIF, hvis ejerkreds omfatter EU, den Europæiske Investeringsbank (EIB) samt en række offentlige og private banker og finansielle institutioner.

Målet med InnovFin SMV Garantien er at give banker og andre finansielle institutioner et yderligere incitament til at låne penge ud til SMV’er samt small og mid cap-virksomheder (op til 499 ansatte), der har brug for investeringer eller driftskapital til finansiering af fx forskning, udvikling og andre innovative aktiviteter. EIF udvælger samarbejdspartnere blandt finansielle institutioner i Europa, som viser interessere for at løfte den fælles opgave.
Læs mere på https://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/index.htm

Kontakt:

Mette Honoré
Senior kommunikationsrådgiver i Danmarks Grønne Investeringsfond
T: 50 600 486
E: mhn@vf.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danmarks-gronne-investeringsfond-og-den-europaeiske-investeringsfond-forlaenger-og-udvider-aftale-garanti-for-lan-til-gron-omstilling-pa-640-mio-kr?releaseId=13576320

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu