ANNONCE

PRM / Dannelse er kommet på dagsordenen

25. april 2018 08:00 | Af: Ritzau Info
 

I en aktuel bog sætter atten forskere fokus på, hvordan begreber som etik og dannelse er blevet en del af organisationers hverdag.

Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet

Dannelse er blevet et nyt felt, som danske organisationer i stigende grad har fokus på. Hidtil har det i den forbindelse primært handlet om at tage sig godt ud i omverdenens øjne, men der begynder nu også at være forventninger til, at organisationer påtager sig et reelt ansvar for både det omgivende samfund og for interne forhold. Private, offentlige og frivillige organisationer griber på den måde stadig længere ind i vores tilværelse både som samfundsborgere og som ansatte. Derfor skal en organisation ikke bare leve op til lovgivningen eller brede kriterier for ordentlig opførsel, men bør også tage aktivt stilling til de bestående etiske problemstillinger og handle ud fra det. Det kræver, at man er opmærksom på de kulturbårne – og i vid udstrækning eksistentielle – aspekter af organisationens sociale liv såsom samarbejde, dialog, tillid og ansvarlighed.

Når organisationer arbejder med dannelse, kan det dog skabe konflikter i forhold til markedslogikken, der drejer sig om egeninteresser, eller i forhold til organisations bureaukrati og hierarki, som primært gør politiske og teknisk-administrative hensyn gældende. Men ifølge forfatterne bag en ny bog, Organisatorisk dannelse – etiske perspektiver på organisatorisk læring, positionerer en organisation sig holdningsløst og ufornuftigt, når den bare bøjer af for bureaukratisk eller økonomisk systempres. I dannelsesperspektiv bliver organisationens sociale formåen og ansvar anskuet på linje med den selvstændige refleksion og handling, som vi forventer af en almindeligt civiliseret person.

– Organisationens etiske sammenhæng med kultur og civilisation kan ikke altid og uden videre tages for givet, men må til syvende og sidst etableres og opretholdes gennem såvel deltagernes som offentlighedens kritiske vurderinger og ansvarlige handlinger, forklarer lektor Kurt Dauer Keller fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, som er en af atten bidragsydere til den aktuelle bog.

Her beskæftiger forfatterne sig med etikken i det moderne arbejdsliv og dannelse som læring i organisationer. De ser nærmere på etiske udfordringer i forbindelse med emner som diversitet og empati, psykopati, New Public Management, psykosocialt arbejdsmiljø, meningsfuldhed, kreativitet og praksisbegreber.

Læs mere om Organisatorisk dannelse – etiske perspektiver på organisatorisk læring

Kontakt:

Kurt Dauer Keller på tlf.: 2740 9813 eller på e-mail: kdk@learning.aau.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dannelse-er-kommet-pa-dagsordenen?releaseId=12715475

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu