PRM / Dansk Byggeri glæder sig til at samarbejde med de nye ministre

27. juni 2019 09:54 | Af: Ritzau Info
 
Del:

Tillykke til det nye ministerhold. Store opgaver venter forude, og Dansk Byggeri ser frem til at bistå på de områder, hvor bygge- og anlægsbranchens kompetencer og virksomheder er afgørende for, at målene kan nås. Mange af regeringens gode ambitioner kan ikke indfries uden et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Pressemeddelelse fra Dansk Byggeri

Dansk Byggeri er glad for, at regeringen og dens støttepartier på klimaområdet fremhæver energieffektiviseringer, krav til energibesparelser i offentlige bygninger og en national strategi for bæredygtigt byggeri. Bygge- og anlægsbranchen står for mere end en tredjedel af alt affald. Og regeringen bør inddrage branchen aktivt, hvis initiativerne om cirkulær økonomi skal blive en succes. Dansk Byggeri opfordrer dog til, at der i den nye klimalov også sættes et delmål for 30 procent energibesparelser i 2030 i forhold til 2005.

Brug for flere danske og udenlandske medarbejdere

Adgang til kvalificerede medarbejdere fra både ind- og udland er helt centralt, hvis løfterne om mere velfærd skal blive til virkelighed. Derfor er det positivt, at regeringen vil sikre bedre adgang til også faglærte medarbejdere fra udlandet.

– I Dansk Byggeri ser vi frem til at indgå i arbejdet med at sikre, at det sker under ordnede forhold, og at social dumping bekæmpes gennem respekt for den danske model og overenskomstsystemet. Vi ser dog gerne, at flygtninge, der har fast arbejde og forsørger sig selv, får lov at blive, uanset hvor længe de har været på arbejdspladsen, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri er glad for, at regeringen vil fjerne omprioriteringsbidraget og hjælpe de 50.000 unge, der mangler uddannelse eller job.

– Adgang til ungdomsuddannelser i hele landet er et godt initiativ, der dog ikke må gå ud over det faglige miljø. Det er afgørende for kvaliteten, at branchen og virksomhederne bliver involveret, ikke mindst hvis der skal skabes praktikpladser nok, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen.

Velkommen til nyt boligministerium

På bygge- og boligområdet er det glædeligt, at området atter får sin egen minister.

– Byggeriet er ikke blot afgørende for den grønne omstilling. Den teknologiske udvikling betyder også, at vores boliger og byer skal udvikles og tilrettelægges på en ny måde. Bygninger står i mange år, så fremtiden planlægges gennem byggeriet og er med til at sikre, at vores land er rart at bo i for alle, siger Lars Storr-Hansen.

Transportminister Benny Engelbrecht vil overtage en stor udfordring med at sikre udbygning af den fysiske infrastruktur, så landet og arbejdsmarkedet hænger sammen. En langsigtet investeringsplan er forudsætningen for vækst og udvikling og dermed velfærd på tværs af landet. Dansk Byggeri ser frem til konkrete drøftelser om den ambitiøse plan, der blev fremlagt inden valget.

Højere arveafgift ved generationsskifter rammer økonomien

Dansk Byggeri håber også at få mulighed for dialog med særligt Skatteminister Morten Bødskov om konsekvenserne af regeringens plan om at øge arveafgiften ved generationsskifte i familieejede virksomheder.

– Det vil direkte modarbejde virksomhedernes innovation og konkurrenceevne, som man ellers vil styrke. Den reelle effekt ved at dræne virksomhederne for kapital vil være et tab, også i skatteindtægter og ikke et provenu, der kan være med til at betale for en bedre velfærd, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Endelig håber Dansk Byggeri, at regeringen vil fortsætte arbejdet med at bekæmpe erhvervslivets administrative byrder og videreføre både Virksomhedsforum for enklere regler, Implementeringsrådet vedr. EU-regulering og arbejdet i Forum for Udbud. Fora der er vigtige og nyttige for en direkte dialog.

Kontakt:

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04
Pressechef Helen Jensen hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dansk-byggeri-glaeder-sig-til-at-samarbejde-med-de-nye-ministre?releaseId=13576013

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu