ANNONCE

PRM / Danskerne skal i højere grad kunne leve uden bil

6. februar 2020 07:30 | Af: Ritzau Info
 

Politikerne bør skabe et bedre grundlag for, at vi kan leve et liv uden bil. Sådan lyder det fra Cyklistforbundet i to høringssvar forud for Folketingets vedtagelse af klimaloven og Erhvervsministeriets evaluering af planloven.

Pressemeddelelse fra Cyklistforbundet

Ingen nybyggerier uden tryg og sikker cykelinfrastruktur til nærmeste knudepunkt for offentlig transport og bymidte. Regional planlægning, der understøtter gang- og cykelvenlige byer og kombinationsrejser med offentlig transport. Et Klimaråd med eksperter også inden for bæredygtig byudvikling.

Sådan lyder tre af Cyklistforbundets anbefalinger i to afsendte høringssvar forud for Folketingets vedtagelse af klimaloven og Erhvervsministeriets evaluering af planloven.

Se høringsvaret til evaluering af planloven
Se høringssvaret til forslag til klimalovsforslag

Høringssvarene sætter blandt andet fokus på at undgå fremtidig afhængighed af bilen gennem dårlig byplanlægning.

– Fodgænger- og cykelvenlige byer centreret omkring kollektive trafikknudepunkter kan i høj grad bidrage til CO2-reduktion. Måden, som vi indretter og ombygger vores byer på, har stor indflydelse på morgendagens transportbehov, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Han peger på aktiv transport i form af (el) cykling og gang som endog meget stærke værktøjer til at reducere den enkelte danskers CO2-udledning.

– Desværre har vi i dag et Klimaråd af ‘den gamle skole’. Vi har brug for rådsmedlemmer, der har blik for de bæredygtige urbaniseringstendenser, som vil kunne gøre en afgørende forskel, når vi skal reducere den enkeltes CO2-udledninger. Vi har også brug for en planlov, der fremover tilgodeser de mange danskere, som ikke har bil i dag, og i det hele taget skaber bedre rammer for et sundt og aktivt liv uden bil, siger Klaus Bondam.

Knapt 40% af danske familier har ifølge Danmarks Statistik ikke bil.

Bilister skal flyttes over på (el) cyklen

I høringssvaret til klimalovsforslaget peger Cyklistforbundet på, at cyklen er en nemmere, sundere og hurtigere løsning til reduktion af CO2 end en ren 1:1 omstilling fra benzinbiler til elbiler:

Cyklen udleder 92 % mindre CO2 per kilometer sammenlignet med nutidens benzinbiler samtidig med, at den afhjælper trængsel, sundhed mv. Og når 47 % af danskere i job ifølge Danmarks Statistik har mindre end 10 km til arbejde og 66 % har mindre end 20 km til arbejde, er der et kæmpe potentiale for at flytte bilister over på (el-)cykel.

– Selvfølgelig skal vi tænke CO2-neutralitet sammen med andre vigtige og i øvrigt politisk ukontroversielle mål. Mere cykling bidrager til bedre byer, mere sundhed og mindre trængslen på vores veje. Det er alt sammen noget, som el-bilen ikke bidrager til, siger Klaus Bondam.

Se Cyklistforbundets høringsvar i forbindelse med evaluering af planloven
Se Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om klima

Kontakt:

Kommunikations- og kampagnechef i Cyklistforbundet Jane Kofod tlf.: 2217 5588 email: jak@cyklistforbundet.dk

Direktør Klaus Bondam tlf.: 4070 8365 email: bondam@cyklistforbundet.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danskerne-skal-i-hojere-grad-kunne-leve-uden-bil?releaseId=13587539

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu