PRM / De yngste elever trives bedre efter familierettet skoleprojekt

13. november 2018 09:00 | Af: Ritzau Info
 

Fire skoler i Viborg og Høje Taastrup har afprøvet metoden Lær med Familien, hvor lærere og pædagoger gennem forskellige aktiviteter inddrager forældrene i skolearbejdet. VIVEs evaluering af Lær med Familien viser, at særligt de yngste elever har haft glæde af aktiviteterne, og giver udtryk for, at de trives bedre i klassen efter projektet.

Pressemeddelelse fra VIVE

Hent rapporten Evaluering af projekt Lær med Familien. Et projekt om forældreinvolvering i folkeskolen

Hent hæftet Kort og Klart: Lær med Familien

Familieopgaver, familieferniseringer og en klar opfordring til forældrene om at være nysgerrige på, hvad deres barn lærer i skolen. Det er nogle af elementerne i metoden Lær med Familien, som er udviklet i samarbejde mellem landsorganisationen Skole og Forældre, Professionshøjskolen VIA University College og Københavns Professionshøjskole.

Formålet med Lær med Familien er bl.a. at øge forældrenes tillid til skolen og styrke elevernes trivsel og faglighed uanset social baggrund. Skolen inddrager forældrene gennem bl.a. familieopgaver, som eleven skal løse hjemme sammen med forældrene, og familieferniseringer, på skolen, hvor forældrene inviteres til at se, hvad børnene arbejder med.

Start tidligt
De første erfaringer med metoden er gode, viser VIVEs evaluering. Metoden er afprøvet i 2, 5. og 8. klasse, og særligt eleverne i 2. klasse har haft glæde af forløbet. De udtrykker større trivsel efter projektet, end de gjorde før projektets start – også sammenlignet med deres jævnaldrende på andre skoler, der ikke har del-taget i projektet.

Denne konklusion bekræftes af de deltagende lærere og pædagoger. De vurderer, at projektet har flyttet de yngste elever, men ikke har gjort nogen mærkbar forskel i de store klasser, hvilket eleverne også selv giver udtryk for. De interviewede lærere og pædagoger vurderer dog også, at Lær med Familien kan have et potentiale, hvis metoden introduceres allerede i de små klassetrin.

Alle skal med
De fleste forældre har også været glade for at deltage i projektet. Flere forældre fortæller, at de er blevet mere bevidste om den rolle, de spiller for deres børns læring. Både elever og lærere fortæller dog også, at nogle forældre kan have svært ved at deltage og involvere sig i Lær med Familiens aktiviteter. Det kan fx skyldes svage danskkompetencer, eller at hjemmet ikke har en særlig stærk kultur for læring. Evalueringen understreger derfor, at der i det fremtidige arbejde med Lær med Familien skal være fokus på at gøre mate-rialet tilgængeligt for alle.

Kontakt:

Senioranalytiker Mikkel Giver Kjer, tlf. 33 69 77 19, email mgk@vive.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/de-yngste-elever-trives-bedre-efter-familierettet-skoleprojekt?releaseId=13563276

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu