ANNONCE

PRM / Det skal fortsat være trygt at blive gammel i Furesø

10. september 2020 15:19 | Af: Ritzau Info
 

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har netop vedtaget en handleplan med nye tiltag, der skal være bærende for Furesøs plejehjem nu og i fremtiden.

Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

Der har de seneste måneder været eksempler på svigt i plejen på plejehjem i andre kommuner. Det må ikke ske i Furesø. Udvalg for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har brugt anledningen til at sætte ekstra fokus på beboerne på Furesøs plejehjem. Et enigt udvalg har netop vedtaget en handleplan, der baserer sig på målet om, at Furesø i 2030 går foran for at sikre borgerne en tryg alderdom, og som bygger videre på værdighedspoltikken 2018-2021.

“Den seneste tids sager i pressen fra andre kommuner har vist meget kritiske plejesituationer med en respektløs tilgang til beboere. Læren er, at vi skal sikre os en fælles forståelse af, hvad det vil sige at give vores ældre et godt og værdigt liv. Vi har i udvalget og sammen med vores plejehjem sat en række initiativer i gang som opfølgning på værdighedspolitikken. De indsatser udvider vi nu med yderligere tiltag, som skal bidrage til ambitionen om, at Furesø Kommunes plejehjem hører til landets bedste, hvor omsorg, respekt og faglighed går hånd i hånd, og hvor man både gerne vil bo og arbejde. Ambitionerne er store, men det skylder vi vores ældre, deres pårørende og vores medarbejdere på plejehjemmene, fortæller udvalgsformand Matilde Powers (A) på vegne af hele Udvalg for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Tættere samarbejde med pårørende

Handleplanen vil blandt andet medføre et endnu tættere og struktureret samarbejde med de pårørende og løbende dialog om, hvordan det kan gøres endnu bedre til gavn for beboerne. Seniorrådet vil blive en vigtig brik i den videre udvikling af plejen og omsorgen for beboerne på plejehjemmene, bl.a. ved at medvirke til at styrke samarbejdet med de pårørende samt indgå aktivt i de kommunale tilsyn på plejehjemmene.

I planen lægges der også vægt på, at den enkelte leder i samarbejde med medarbejderne på plejehjemmene arbejder med at omsætte værdighedspolitikken til konkrete handlinger i hverdagen. Det skal være tydeligt, hvordan plejehjemmets værdier og kultur bringes videre til nye medarbejdere.

Ledelse fortsat være synlig

Ledelsen skal fortsat arbejde med at være synlig og nærværende og skal sammen med medarbejderne skabe bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdet efter beboernes behov.

På de plejehjem, hvor der har været et højt fravær, er dette vendt til en positiv udvikling med langt mere nærvær og dermed mindre brug af vikarer. Den gode udvikling skal fastholdes, så beboerne i højere grad får hjælp af medarbejdere, de kender – også selvom, der skal bruges vikarer.

Rette tilbud til hver borger

Endelig lægger handleplanen op til indsatser, der skal sikre, at forskellige målgrupper af borgere får det rette tilbud og den rette bolig.

“Vi har borgere, der har et særligt pleje- og omsorgsbehov, der forudsætter nye metoder i plejen og nye kompetencer. De skal naturligvis have det rette tilbud. Men vi har også borgere, der ikke har demens. Her er vores plejehjem og andre tilbud afgørende for, at hver enkelt borger og deres pårørende føler, at deres behov er set og hørt. Det kan for eksempel være ved at indrette forskellige enheder på plejehjemmene til forskellige behov og give mulighed for forskellige aktivitetstilbud. Det kræver kommunikation, viden og forståelse for de enkelte borgeres behov. Men det kræver også, at vi kan tiltrække og fastholde de rigtige kompetencer i vores ældrepleje. Der er i hele landet allerede i dag store udfordringer med at rekruttere de rette kompetencer til plejeområdet. Derfor er det også afgørende, at vi i Furesø passer på dem, der passer på vores borgere, så vores plejehjem fortsat er attraktive arbejdspladser for dygtige medarbejdere med hjertet på rette sted”, understreger Matilde Powers.

Kontakt:

Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

Udvalg for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.
Matilde Powers (A), formand, tlf. 7216 5646
Bettina Ugelvig Møller (A), næstformand, tlf. 7216 5909
Lene Bang (A), tlf. 2148 2223
Berit Torm (V), tlf. 2526 5518
Carsten Svensson (O), tlf. 9393 1164

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/det-skal-fortsat-vaere-trygt-at-blive-gammel-i-fureso?releaseId=13599699

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu