ANNONCE

PRM / DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration indgår serviceoverenskomst

27. februar 2020 13:25 | Af: Ritzau Info
 

Efter 26 timers uafbrudt forhandling er der indgået en treårig overenskomstaftale mellem DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Aftalen danner rammerne omkring medarbejderne på det private rengøringsområde

Pressemeddelelse fra 3F

Med aftalen stiger normallønssatsen med 3,20 kroner per time per 15. marts 2020, 3,20 kroner per 15. marts 2021 og 3,15 kroner per 15. marts 2022, så den i den samlede periode stiger med 9,55 kroner per time.

Arbejdsgivernes bidrag til fritvalgskontoen øges med en procent årligt. Det betyder, at fritvalgskontoen stiger fra fire til syv procent i den treårige periode.

Med aftalen er der skabt nye muligheder for, at medarbejderne kan deltage i uddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanterne sikres en større rolle og gives bedre muligheder for bl.a. uddannelse.

Parterne er enige om at sikre gode rammer omkring medarbejdernes arbejdsliv.

Derfor skærper man nu opmærksomheden over for brugen af såkaldte nul-timers kontrakter for afløsere. Parterne er samtidig blevet enige om, at flere skal have muligheden for at komme op i tid.

Forældreorloven tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder, at perioden, hvor virksomheden betaler fuld løn under orlov udvides fra 13 til 16 uger.

Medarbejderne får ret til en ekstra fridag ved barns sygdom og ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg med barnet. Aftalen betyder også, at elever og lærlinge fremover har ret til pension allerede fra det 18. år.

Forhandlerne udtaler:

“Vi har fået en treårig aftale med en forsvarlig økonomisk ramme. Samtidig får vi mulighed for at se på nogle af de udfordringer, der er i branchen. Vi er glade for, at aftalen sætter fokus på uddannelse, samt at vi kan kombinere fokus på uddannelse med et fortsat arbejde med en mere differentieret og personlig løndannelse,” udtaler Niels Grøn Seirup, underdirektør og forhandlingsleder for DI.

“Vi har hentet de penge hjem, vi kom efter. Vi sætter fokus på, hvordan flere kan komme på fuld tid. Jeg er meget glad for de uddannelsesmuligheder, som aftalen skaber – særligt i forhold til danskundervisning. Jeg er særligt glad for, at vi med aftalen får nye redskaber i forhold til at kigge langt dybere ind i mængden af afløsere med svag tilknytning til branchen og arbejdsmarkedet,” siger Tina Møller Madsen, gruppeformand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Kontakt:

For yderligere information, kontakt 3F’s pressetelefon på 88 92 88 92.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/di-og-3f-privat-service-hotel-og-restauration-indgar-serviceoverenskomst?releaseId=13588969

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu