PRM / Djøf: Gode uddannelsespolitiske forslag, der matcher virkeligheden

17. september 2018 12:12 | Af: Ritzau Info
 

Et udvidet retskrav giver de studerende mulighed for at forankre sig i den virkelighed, studierne er møntet på. Det kommer der både bedre kandidater og bedre studieliv ud af, siger Henning Thiesen, formand for Djøf.

Pressemeddelelse fra Djøf

Dagens uddannelsespolitiske udspil er en fin opfølgning på Universitetsudvalgets arbejde. Djøf hæfter sig særligt ved uddannelsesminister Tommy Ahlers forslag om udvidet retskrav, der gør det muligt for de universitetsstuderende at prøve deres bachelorkompetencer af i virkeligheden uden at miste muligheden for efterfølgende at følge op med en kandidatgrad.

– Det er er et kærkommet opgør med det ensidige fokus på studietiden som noget, der skal overstås hurtigst muligt. Et udvidet retskrav giver de studerende mulighed for at forankre sig i den virkelighed, studierne er møntet på. Det kommer der både bedre kandidater og bedre studieliv ud af, siger Henning Thiesen, formand for Djøf.

Djøf er også begejstret for, at ministeren ønsker at udvide ordningen med erhvervskandidaterne, således at flere studerende får mulighed for at kombinere job og uddannelse. Også dette forslag er i fin samklang med de studerendes og virksomhedernes virkelighed, idet netop kobling mellem studie og job giver den gode vekselvirkning mellem teori og praksis, som fremmer den studerendes læringsudbytte og jobmuligheder efter endt uddannelse.

Omvendt har Djøf dog ikke stor tiltro til den 1-årlige overbygningsuddannelse, som uddannelsesministeren også foreslår.

– Der er intet, der peger på, at virksomhederne har brug for kortere uddannede eller et endnu større udbud af uddannelser at orientere sig i, tværtimod, på peger Henning Thiesen.

Djøf forudser da heller ikke, at den korte overbygningsuddannelse, som lidt forvirrende betegnes som en masteruddannelse, vil vinde stor udbredelse.

– Overordnet set er uddannelsesministerens udspil derfor udtryk for en opblødning af nogle meget stramme tøjler på universitetsuddannelserne. Dette er et tiltrængt tiltag, for med et stadig mere omskifteligt arbejdsmarked er der netop brug for øget fleksibilitet i studiernes faglige sammensætning og strukturer, konkluderer Henning Thiesen

Djøf hæfter sig endvidere ved, at regeringen også sætter fokus på nødvendigheden af at anerkende gode undervisere, at optagesystemet skal forbedres og at studerende skal have mere vejledning og feedback.

– Her bliver det interessant at se, hvordan de gode ord konkret kan udmøntes i praksis, når universiteterne bliver mødt med et fortsat krav om 2 pct. besparelser årligt, slutter Henning Thiesen.

Henning Thiesen træffes for yderligere kommentarer ved henvendelse til pressechef Torben Gross, tlf. 21 49 01 73.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/djof-gode-uddannelsespolitiske-forslag-der-matcher-virkeligheden?releaseId=13560651

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu