ANNONCE

PRM / En høj COâ??-afgift kan fjerne forretningsgrundlaget for dele af dansk erhvervsliv

18. september 2020 06:00 | Af: Ritzau Info
 

En indførelse af en høj afgift på udledning af COâ?? rammer dansk erhvervsliv hårdt. Det viser en ny rapport fra PwC og Axcelfuture, der har beregnet konsekvenserne af en indførelse af en høj afgiftssats pr. ton udledt COâ?? i 2030. Særligt den energiintensive industri, transportsektoren og landbruget står til at blive hårdt ramt på deres forretningsgrundlag med en høj afgift, men dansk erhvervsliv vil blive ramt bredt, fastslår rapporten.

Pressemeddelelse fra PwC

Skal Danmark nå målsætningen om at reducere sin COâ??-udledning med 70 % i 2030 kræver det effektive virkemidler, herunder afgifter på udledning af COâ??. Axcelfuture og PwC har beregnet konsekvenserne af en indførsel af en afgiftssats på 1.250 kr. pr. ton udledt COâ?? i 2030 samt branchespecifikke bundfradrag. Rapporten tager afsæt i Klimarådets anbefalinger samt Small Great Nations klimaudspil, og beregningerne er tænkt som et fagligt bidrag til den grønne skattereform samt et indspark i den væsentlige klimadebat om at nå den bundne opgave med at reducere COâ??-udledning med 70 % i 2030.

“Vores rapport viser, at en høj, bred COâ??-afgift på udledning af COâ?? kan gøre det meget svært for danske virksomheder at konkurrere med udenlandske virksomheder i samme branche. Dette kan i sidste ende føre til bl.a. tab af danske arbejdspladser og lækage, hvor merudledning af COâ?? blot finder sted i andre lande som resultat af en dansk klimaregulering, der reducerer de indenlandske udledninger,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC og bl.a. appellerer til, at Danmark styrker sit klimadiplomati i EU.

Landbruget, transportsektoren og energiintensive industrier bliver hårdest ramt
Ifølge beregningerne vil landbruget blive hårdest ramt, og et gennemsnitligt landbrug vil opleve en stigning i afgiftsbelastningen svarende til ca. 450 % af det ordinære resultat. Transportsektoren bliver ramt næst-hårdest med en stigning i den årlige afgiftsbelastning svarende til ca. 60 % af det ordinære resultat, mens den energiintensive industri, som den tredje hårdest ramte, vil opleve en afgiftsbelastning svarende til ca. 30 % af det ordinære resultat.

“Det er – ikke overraskende – de virksomheder, der har betydelige udledninger, som ikke umiddelbart kan fortrænges omkostningseffektivt, der vil mærke en markant påvirkning af deres forretningsgrundlag ved indførelsen af en høj og bred COâ??-afgift, og de kan risikere helt at måtte lukke hele eller dele af deres produktion i Danmark, da de ikke blot kan overvælte de øgede afgifter i salgspriserne pga. international konkurrence,” forklarer Joachim Sperling, direktør i Axcelfuture og uddyber:

“En væsentlig udfordring er også, at det ikke er alle virksomheder, der har reelle grønne alternativer til deres nuværende produktion. Det er fx ikke nok bare at finde vedvarende alternativer til de fossile brændsler, hvis man vil være COâ??-neutral. Det vil også være nødvendigt at investere i såkaldt Carbon Capture and Storage-teknologier. Teknologier, der i dag ikke er testet i stor skala, og hvor der pt. ikke er nogen infrastruktur til at lagre COâ??’en i undergrunden. Derudover er omkostningen ved teknologierne forventeligt næsten lige så høje som afgiften – og virksomhederne vil således stadigvæk opleve, at det ordinære resultat påvirkes væsentligt.”

Mogens Nørgaard Mogensen, PwC, tilføjer: “Vi er tilhængere af en grøn omstilling, men det er lige nu svært at se, hvorledes målsætningen på de 70 % kan nås på en samfundsmæssig forsvarlig måde.”

De administrative omkostninger for erhvervslivet
Generelt skal man med indførelsen af nye afgifter også være meget opmærksom på den administrative byrde, som erhvervslivet pålægges.

“Når man regner på de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, er det ofte den direkte økonomiske påvirkning, der springer i øjnene. Men med afgifter følger også en tung administrativ byrde for alle typer af danske erhverv, som rammes af afgiften,” understreger Mogens Nørgaard Mogensen, PwC.

Axcelfuture og PwC anbefaler derfor følgende principper for en kommende grøn skattereform:

 • Danmark bør styrke sit klimadiplomati i EU, sikre en styrkelse af et fælles kvotesystem, og arbejde for, at andre lande også indfører COâ??-afgifter.
 • Høje COâ??-afgifter bør suppleres af fordelagtige bundfradrag og et afgiftsloft, så vi undgår lækage.
 • En COâ??-udledningsafgift bør indfases over en længere periode, så virksomhederne har mulighed for at gennemføre de nødvendige grønne investeringer.
 • COâ??-udledningsafgiften bør starte fra et lavt niveau og transparent signalere, hvordan afgiften vil stige over tid.
 • Klimaeffekten af de ønskede tiltag bør holdes op mod de administrative byrder for virksomhederne.
 • Skattereformen bør suppleres af andre virkemidler, fx fortrængningskrav, målrettede støtteordninger, offentlig udbudspolitik mv.
 • Om rapporten
  Rapporten tager afsæt i Klimarådets anbefalinger samt Small Great Nations klimaudspil, og beregningerne er tænkt som et bidrag og et indspark i den væsentlige klimadebat om at nå den bundne opgave med at reducere COâ??-udledning med 70 % i 2030. Beregningerne er foretaget på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik og DCA-afrapportering til EU samt gældende afgiftsregler og satser, og der er forudsat en linearitet i fremskrivningen for alle brancher. Den procesrelaterede udledning er baseret på Axcelfutures skøn. Forbruget af elektricitet er belagt med en COâ??-afgift, hvor det forudsættes, at hver kWh elektricitet udleder 70 gram COâ??. Prisen på COâ??-kvoter udgør 290 kr. i 2030.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/en-hoj-co2-afgift-kan-fjerne-forretningsgrundlaget-for-dele-af-dansk-erhvervsliv?releaseId=13600188

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

  ANNONCE

  ANNONCE
  Del din kommentar
  Forsiden lige nu