ANNONCE

PRM / En rigtig god dag for de forbrugerejede vandværker

22. november 2018 15:22 | Af: Ritzau Info
 

Politikerne på Christiansborg har netop indgået et bredt forlig om, at vandværker, som udleder mindre end 800.000 kubikmeter vand, ikke behøver at være omfattet af de økonomiske rammer i vandsektorloven. Det betyder mindre bureaukrati og færre omkostninger på vandværkerne. Da forsyningssikkerheden er altafgørende, skal vandværkerne dog stadig være omfattet af performance benchmarkingen, som blandt andet viser, hvor godt vandværket drives.

Pressemeddelelse fra Danske Vandværker

I aftalen åbnes der for, at vandforbrugerne kan beslutte at trække deres vandværk ud af den statslige økonomiske regulering, hvis de mener, at byrderne ved reguleringen ikke står mål med effektiviseringen.

Politikerne har lyttet til argumenterne fra branchen om, at de forbrugerejede vandværker drives godt og effektivt. Susan Münster, som er direktør i Danske Vandværker, siger:

“I Danske Vandværker har vi arbejdet længe for at skabe muligheden for, at vandværkerne kan komme ud af de økonomiske rammer i vandsektorloven. Så jeg er meget glad for aftalen. Jeg er ret sikker på, at den nye aftale på sigt vil gøre det nemmere for de af vores vandværker, som ønsker at lægge sig sammen med nabovandværket. Fremover behøver de jo ikke at frygte at komme over 200.000 kubikmeter leveret vand”.

Træder i kraft i 2021

Aftalen træder først i kraft i 2021, men energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt forsikrer, at han vil arbejde for, at der kan gives dispensation, så de forbrugerejede vandværker kan komme ud af reguleringen inden da.

Bag forliget står regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Fakta om den ny aftale:

  • Parterne er enige om at tilpasse selskabernes økonomiske rammer til selskabernes investeringsbehov. Sammen med fortsatte effektiviseringskrav vil det sikre, at selskaberne kan investere i nødvendigt omfang samtidig med, at effektiviseringspotentialet i sektoren stadig realiseres.
  • Med aftalen lægges et loft over selskabernes opkrævning af finansieringsomkostninger hos forbrugerne. Loftet beskytter forbrugerne og giver samtidig selskaberne bedre mulighed for at lånefinansiere deres investeringer i sektoren til gavn for forbrugerne.
  • Forbrugerne hos mindre, forbrugerejede selskaber får med aftalen mulighed for at fravælge den økonomiske regulering og skattepligt på vandforsyningen. Alle selskaberne vil fortsat være underlagt miljøkrav og indberetning af miljø- og kvalitetsdata.
  • Partierne er enige om, at der fremover skal stilles krav til forbrugertilfredshed og kvalitet med henblik på at sanktionere eller belønne henholdsvis de dårligste og bedste selskaber.

Kontakt:

Dorthe G. Rasmussen, pressemedarbejder
Mobil 26 70 71 06

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/en-rigtig-god-dag-for-de-forbrugerejede-vandvaerker?releaseId=13564521

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu