ANNONCE

PRM / Energinets eltariffer bliver i 2021 samlet 11,0 øre pr kwh

20. november 2020 12:18 | Af: Ritzau Info
 

I september meddelte Energinet, at forbrugernes 2021-tariffer til Energinet ville stige fra 9,7 øre til mellem 10,9 og 11,3 øre pr kWh. Tarifferne for næste år er nu endeligt fastlagt til 11,0 øre pr kWh. Omstillingen til grøn energi og især udgifter til de ydelser, der skal opretholde forsyningssikkerheden, får tarif til at stige.

Pressemeddelelse fra Energinet

Elforbrugerne skal i 2021 betale 11,0 øre per kilowatt-time (kWh) i tariffer til Energinet. Pengene går til at drive og udvikle højspændingsnettet, så danskerne fortsat har høj forsyningssikkerhed, samtidig med at mere og mere grøn strøm fra vind og sol indpasses i elnettet.

11,0 øre er en stigning på 1,3 øre i forhold til 2020-tarifferne, der samlet set er på 9,7 øre pr kWh.

– Vi har stort fokus på at indpasse mere grøn energi og opretholde høj forsyningssikkerhed. Det skal vi gøre effektivt, så vi sikrer så lave tariffer som muligt. Men vi oplever i de her år en stor stigning i udgifterne til at sikre danskernes forsyningssikkerhed, og det presser den samlede tarif op, siger Søren Dupont Kristensen, administrerende direktør i Energinet Elsystemansvar.

Nye markeder og nye aktører

Den grønne omstilling medfører, at traditionelle kraftværker lukker eller kører i færre timer. Vi er i de her år i en overgangsfase, forklarer Søren Dupont Kristensen.

– I takt med at kraftværkernes driftstimer reduceres, er der er færre aktører på markedet for systemydelser, og det betyder mindre konkurrence. Derfor udvikler vi nye markeder nationalt og internationalt, så vi kan få alle balanceringsressourcer i spil. Det gælder fleksibilitet fra stort og småt forbrug og balanceringsressourcer fra sol og vind. Når de vedvarende energiteknologier, som er grundstenen i vores grønne omstilling, også kan bidrage til at balancere elnettet, så er vi nået meget langt i Danmark, siger Søren Dupont Kristensen, der tilføjer, at det forventes at medføre lavere omkostninger, når nye teknologier og aktører kommer med i systemydelsesmarkederne.

Også andre forhold bidrager til tarifstigningen, ligesom der er ting, der trækker tarifferne ned. Fx når elforbruget stiger, medfører det et fald i tariffen, da der er flere til at dele de samlede omkostninger.

For en typisk husholdning medfører tarifstigningerne en merudgift på ca. 50 kroner om året. For de største virksomheder (100 GWh) er merudgiften ca. 1.3 millioner kroner om året.

Mere strøm over større afstande
I takt med den grønne omstilling opstår der behov for udbygninger og forstærkninger af elnettet. Det blev oprindeligt bygget med store kraftværker placeret centralt og nær de store forbrugscentre som rygrad. Allerede i år udgør vind og sol ca. halvdelen af vores elforbrug, og frem mod 2030 skal hele elsystemet være grønt. Det betyder, at strømmen i langt højere grad bliver lavet på havet eller i egne af landet, hvor der er relativt lille forbrug. Og ikke nok med at strømmen skal transporteres længere, der skal transportere mere strøm, dels fordi vores forbrug stiger i takt med at benzin- og dieselbiler udfases til fordel for elbiler, elektriske varmepumper erstatter oliefyr og naturgaskedler osv., dels fordi elproduktionen svinger meget mere, fx er meget høj, når det blæser.

– Vi er meget bevidste om at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre forbrugerne så lave tariffer som muligt, men omvendt kommer vi som samfund ikke igennem så store og markante ændringer uden udgifter. Den grønne omstilling forandrer fundamentalt mange dele af elsystemet. Sol- og vindkraft er nu de billigste former for elproduktion, men samtidig stiller det nye og større krav til net og balancering, for at forsyningen er stabil og tilgængelig for forbrugerne, siger Søren Dupont Kristensen.

Han peger på, at der også i de kommende år vil være usikkerheder og forhold, der kan få udgifterne og dermed tarifferne til at svinge op og ned, fx: hvornår nye teknologier og aktører kan byde ind i systemydelsesmarkedet, omkostninger til havarier og nedbrud på grund af et aldrene elnet, stigninger i elforbruget mv. Derfor vil Energinet arbejde på at skabe yderligere gennemsigtighed om den udvikling og de usikkerheder, der kan påvirke forbrugerne tarif op eller ned.

Bredt fokus på effektiv omstilling
I tillæg til de markeds- og driftsaktiviteter, der skal sikre en effektiv grøn omstilling og en lavere tarif, arbejder Energinet også løbende med at øge den interne produktivitet. I 2020 forventes realiseret en syv procents produktivitetsforbedring, og i 2021 ventes yderligere 5 procents produktivitetsforbedring. Dette fokus fortsættes i de kommende år.

https://via.ritzau.dk/data/images/00352/6cad6e36-49ca-4794-ab9d-d139c204fbe0.png” alt=”” width=”1233″ height=”700″/>Sådan er prisen på en kilowatt-time, som forbrugerne modtager, sammensat. Energinets tariffer er markeret med grønt. Kilde Elpris.dk

Kontakt:

Søren Dupont Kristensen, adm. direktør i Energinet Elsystemansvar, sdk@energinet.dk, mobil: 23338631

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/energinets-eltariffer-bliver-i-2021-samlet-110-ore-pr-kwh?releaseId=13604828

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE

| Af: Ritzau Info
 

Mange af disse har at gøre med at få rengjort forskellige dele af huset eller renset dine køkkenmaskiner og hårde hvidevare. Det kan være svært at huske det hele, særligt de ting, som ikke ligefrem er synlige i hverdagen. I det følgende kan du derfor læse om tre ting, som mange boligejere glemmer at få rengjort, netop fordi det ikke er nemt at se, at de behøver rensning, før det potentielt er for sent.

Emhætten

Emhætten er noget mange glemmer at få renset. Nærmere bestemt er det emhættefiltret, der kræver rengørng en gang imellem. Du behøver ikke at gøre andet end at tage filtret ud og rense det med varmt vand eller give det en tur i opvaskemaskinen. Det er nemt, men alligevel noget man ofte glemmer, fordi filtret ikke er til at se medmindre, du stikker hovedet ind under emhætten. Det kan dog ende med, at der går mug i filtret, hvilket i værste tilfælde kan være sundhedsskadeligt eller brandfarligt. Kommer det så vidt, bliver hele emhætten ofte nødt til at blive skiftet. Derudover kan et beskidt filter resulterer i, at der drypper uhygiejniske væsker fra emhætten ned i den mad, du er ved at lave. Det er altså en god idé at få det renset regelmæssigt.

Tagrender

En anden ting som husejere ofte glemmer, er at få renset tagrenden, fordi det ikke er nemt at se, hvor beskidt den er uden at kravle op på en stige. Her ophobes grannåle, blade, mos og andet skidt over tid. Hvis det ikke renses jævnligt, kan det resulterer i, at regnvand og smeltevand ikke frit kan løbe gennem tagrenden, hvilket i værste fald kan skade husets sokkel. Du kan forsøge dig med at rense tagrenden selv, men hvis du ikke har evnerne, tiden eller udstyret til dette, er den bedste løsning oftest at bestille professionelle til at foretage tagrenderens. På den måde sikrer du dig det bedste og hurtigste resultat.

Vaskemaskinen

Det virker ikke altid logisk at skulle vaske sin vaskemaskine – den køre jo hele tiden vaskeprogrammer med sæbe. Og som regel ser vaskemaskinen da heller ikke beskidt ud. Alligevel er det vigtigt at få den regelmæssigt rengjort for at undgå lugtgener og forlænge maskinen levetid. En god måde at holde den ren på er en gang imellem at køre et program uden tøj ved høj temperatur. På den måde dræber du de bakterier, som helt naturligt sætter sig i maskinen fra de beskidte tøj. Derudover er det en god ide at vaske både sæbeskuffen og rummet som den sidder i. Skuffen kan som regel tages helt ud og vaskes med varmt vand. På den måde undgår du at maskinens sæbeslange tilstoppes. Sidst men ikke mindst, skal du huske at afkalke din vaskemaskine en gang imellem afhængig af hårdheden af dit vand. Afkalkningen kan nemt klares ved at at putte citronsyre i tromlen og køre et program på 60 eller 95 grader.

Produceret af Heymate

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu