PRM / Færre virksomheder søger intensivt

28. juni 2018 14:02 | Af: Ritzau Info
 

Stadig færre virksomheder, som søger nye medarbejdere, benytter både jobnet, jobcenter og relevant fagforening/a-kasse

Pressemeddelelse fra 3F

Medierne bringer for tiden en del klager fra arbejdsgiverorganisationer, som mener, at det er blevet stadig sværere for virksomhederne at få de medarbejdere, man efterspørger. Danmarks Statistiks seneste indikator-opgørelse for arbejdskraftmangel viser også en stigende tendens. Men den seneste rekrutteringsanalyse fra Beskæftigelsesministeriets styrelse STAR viser dog, at andelen af virksomheder, der søger intensivt, rent faktisk falder en smule og nu er på 1,1 procent.

– Det er bestemt en skuffende udvikling. Virksomhederne må altså benytte de rekrutteringskanaler, som de ledige også er forpligtet til at bruge, siger 3Fs formand Per Christensen.

– Det nytter jo ikke noget, at ledige stillinger ikke kan findes gennem både jobnet, jobcenter og relevant fagforening og a-kasse. Dels af hensyn til de ledige, som får chancen for at komme i beskæftigelse igen, men også fordi de efterspurgte kvalifikationer jo er vigtige pejlemærker, når vores medlemmer søger efteruddannelse og opkvalificering.

3Fs formand fremhæver som eksempel til efterfølgelse Dansk Byggeris nylige aftale med 3F om rekruttering, som både er til fordel for Dansk Byggeris medlemsvirksomheder og 3Fs medlemmer: https://bit.ly/2lH66H0

– I 3F har vi kun som mål at sikre det bedst mulige match mellem virksomhedernes behov og vores medlemmers kompetencer, og i mindre end een ud af 50 henvendelser til vores jobformidling må vi melde tilbage, at det ikke er muligt at skaffe en medarbejder med de efterspurgte kvalifikationer her og nu, siger Per Christensen.

– I de særlige tilfælde, hvor det er ekstraordinært vanskeligt at rekruttere til konkrete stillinger, har vi også mulighed for at hjælpe virksomhederne på anden vis, blandt andet gennem opkvalificering af ledige og kontakt til lærlinge i skolepraktik. Så selv om en rekruttering kan synes umulig, så er der en række redskaber, som kan bidrage til løse udfordringerne.

Et specialudtræk fra STARs rekrutteringssurvey for første halvår 2018 viser, at 1,1 procent af virksomhederne, der oplever rekrutteringsproblemer, har søgt via både jobnet, jobcenter og relevant fagforening/a-kasse. I efteråret 2017 var den samme andel på 1,3 procent.

For yderligere info og kommentarer kontakt 3Fs pressetelefon på 8892 8892.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/faerre-virksomheder-soger-intensivt?releaseId=13140706

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu