PRM / Finanslovsforslaget 2019 – Produktionsskoleforeningens synspunkter

30. august 2018 14:50 | Af: Ritzau Info
 

Alle unge på FGU er inviteret til spisning hver dag – det blev de, da politikerne besluttede, at FGU-eleverne skal have et eller flere måltider mad gratis. Men aftalepartierne løb fra regningen, for i aftalen om FGU fulgte der ikke penge med til kostforpligtelsen. Det er ikke i orden – når man inviterer gæster på mad, skal man også betale, hvad det koster!

Pressemeddelelse fra Produktionsskoleforeningen

1. KOSTFORPLIGTELSEN PÅ FGU ER IKKE FINANSIERET – DER MANGLER 35 MIO. KR. I 2019

Eleverne på Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal have ordentlig mad og præsenteres for gode livsvaner – og det er FGU-institutionernes forpligtelse at yde et eller flere gratis måltider. Det er en del af den politiske aftale. Og det er rigtig godt: Måltidet giver de unge gode vaner, det giver energi til dagens arbejde og vi ved, at sund mad højner elevernes læring. Derudover er det fælles måltid en hjørnesten i god skolekultur.

Alt er faktisk godt ved det gratis måltid – bortset fra pengene. For politikerne bag aftalen gav ikke FGU-institutionerne penge med til at løfte kostforpligtelsen. Måske fordi den gratis mad kom ind som noget af det allersidste i forhandlingerne… Uanset årsagen er faktum, at man ikke hævede taxameterets størrelse som følge af kostforpligtelsen. Der er lavet en aftale – ambitiøs og med rigtig gode takter. Men det kan ikke nytte at finansieringen mangler. Lad nu handling følge ord, så de nye institutioner får en reel mulighed for at løfte ambitionerne omkring FGU.

Ift. økonomi regner vi i Produktionsskoleforeningen med 25 kr. pr. elev pr. dag. Det giver en samlet udgift på 35 mio. kr. for 2019. Vi mener, pengene bør findes i Finansloven til gavn for både de unge og samfundet.

2. PRODUKTIONSSKOLERNE OG KUU SKAL FRITAGES FOR OMPRIORITERINGSBIDRAGET PÅ 2 %

Produktionsskolerne er i fuld aktivitet helt frem til 31/7 2019, hvorefter de pr. 1/8 2019 integreres som central del af den ny FGU. Produktionsskolerne mærkes i tiden frem mod FGU af uroen på området, og mange skoler er økonomisk nødlidende. Det er alvorligt for produktionsskolerne, men det er også alvorligt for FGU-institutionerne, som i høj grad skal bygge på produktionsskolerne. Situationen er parallel for Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU).

I Produktionsskoleforeningen mener vi, at fritagelsen for omprioriteringsbidraget for FGU de første to år bør udvides, så det i 2019 omfatter produktionsskolerne og KUU frem mod overgangen til FGU.

Kontakt:

Axel Hoppe
Sekretariatsleder, Produktionsskoleforeningen
mail: axel@psf.nu
tlf.: 28952120

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/finanslovsforslaget-2019-produktionsskoleforeningens-synspunkter?releaseId=13446395

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu