ANNONCE

PRM / Fire nye institutter skal styrke ingeniørområdet på Aarhus Universitet

9. juni 2020 08:00 | Af: Ritzau Info
 

Med en offensiv satsning på ingeniørområdet foreslår Aarhus Universitet en ny organisering centreret om fire faglige indgange, der skal udnytte områdets fulde potentiale og skabe en klarere profil. Ambitionen er at placere ingeniørområdet i Aarhus på højeste internationale niveau og tiltrække endnu flere studerende og forskere. Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet vil dermed blive nedlagt.

Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet Technical Sciences

Med ingeniørsatsningen lagde Aarhus Universitet i 2016 en ambitiøs udviklingsplan for ingeniørområdet, der skal placere universitetets teknisk videnskabelige miljøer på højeste internationale niveau samt styrke rekrutteringen til diplom- og civilingeniøruddannelserne. For fortsat at kunne levere dygtige diplom- og civilingeniører til det danske erhvervsliv har Faculty of Technical Sciences indledt en proces for at etablere en ny organisering af ingeniørområdet.

“Vi har behov for et stærkt og sammenhængende ingeniørområde for at stå bedst muligt i konkurrencen om de dygtigste studerende og de bedste forskere. Vi vil være kendt som det fakultet i landet, der leverer de bedste ingeniører til et stadigt mere krævende arbejdsmarked, og for at nå det mål er der brug for en ny organisering. Ingeniørområdet skal have en mere klar og tydelig profil, der er genkendelig og attraktiv for vores samarbejdspartnere,” siger Eskild Holm Nielsen, dekan for Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet.

Ifølge dekanen udnytter den nuværende organisering, hvor diplomingeniørerne tilhører Ingeniørhøjskolen og civilingeniørerne hører til Institut for Ingeniørvidenskab, ikke potentialerne på området fuldt ud.

“En ny organisering med klare sammenhængende fagindgange er en forudsætning for, at vi kan udnytte det fulde potentiale på ingeniørområdet og dermed lave forskning i verdensklasse og levere de bedste dimittender til erhvervslivet. Vi skal skabe et vækstscenarie på ingeniørområdet, så vi kan nå de ambitiøse mål i ingeniørsatsningen,” siger Eskild Holm Nielsen.

Fire nye institutter med faglige indgange

Dekanen foreslår, at der oprettes fire nye ingeniørinstitutter centreret om faglige fællesskaber, der hvert indeholder både diplom- og civilingeniøruddannelser. De fire fagområder er Bioteknologi og Kemiteknologi, Elektro- og Computerteknologi, Byggeri og Bygningsdesign samt Mekanik.

“Med de fire nye institutter kan vi skabe en mere gennemsigtig og tydelig profil for AU’s ingeniørområde med klare og faglige indgange. Organiseringen favner og fremmer ingeniørhøjskolens stærke faglige miljøer og mange års erfaring med at udvikle og drive velfungerende diplomingeniøruddannelser såvel som ingeniørinstituttets internationalt anerkendte forskningsmiljøer,” forklarer han.

Nødvendigt at sprænge rammerne

En konsekvens af den foreslåede, nye organisering er, at de to eksisterende ingeniørenheder, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniørvidenskab, bliver nedlagt. Ifølge dekanen er det nødvendigt at sprænge de eksisterende rammer for at kunne nå de ambitiøse vækstmål i ingeniørsatsningen.

“Vi har i dag nogle af de bedste diplomuddannelser i landet, og det skal vi blive ved med. Det stærke brand, vi har i diplomingeniøruddannelsen, er grundlaget for den foreslåede nye organisering, der samtidig styrkes af den anerkendte forskning, vi har inden for civilingeniørområdet Vi ønsker at skabe en øget synergi og udnytte de eksisterende styrker og derved skabe en klarere profil for ingeniørområdet,” siger Eskild Holm Nielsen.

Ingeniører er en del af de grønne løsninger

AU’s ingeniørsatsning blev til på baggrund af et stigende behov for ingeniører i det danske erhvervsliv, samtidig med at samfundet i stigende grad efterspørger teknisk videnskabelige løsninger på verdens store udfordringer.

“På Faculty of Technical Sciences har vi noget af den mest centrale viden, der er brug for i den grønne omstilling, og det giver os et stort potentiale for at bidrage med løsninger. Det gør vi i høj grad allerede, men en tydeligere ingeniørprofil med de fire faglige indgange vil være med til at understøtte vores ambitiøse mål om vækst – også når det gælder de bæredygtige løsninger,” slutter Eskild Holm Nielsen.

Processen for den nye organisering af ingeniørområdet på Aarhus Universitet forventes at forløbe hen over sommeren og efteråret, så de fire nye institutter kan åbne 1. januar 2021.

Kontakt:

Kommunikationskonsulent Tina Fruelund,
Mobil 2921 9632
Mail fruelund@au.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/fire-nye-institutter-skal-styrke-ingenioromradet-pa-aarhus-universitet?releaseId=13594666

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu