ANNONCE

PRM / Flere forældre har efterspurgt pasning i dagtilbud

24. april 2020 15:35 | Af: Ritzau Info
 

Antallet af forældre, der tilkendegiver et behov for pasning i dagtilbud, er vokset den seneste uge. Der bliver arbejdet hårdt og tænkt kreativt for at få plads til alle børn, men kapaciteten er udfordret, lyder det fra KL.

Pressemeddelelse fra KL

Opdeling af legepladsen, så hver børnegruppe kan indrette egne lejrpladser. Leje af telte for at skaffe flere kvadratmeter. Brug af lokale spejderhytter, skovområder og lukkede biblioteker og kulturinstitutioner.

Kreativiteten har været stor landet over den forgangne uge for at skaffe plads til børnene i de genåbnede daginstitutioner.

En KL-rundspørge blandt kommunerne viser, at 52 pct. af forældre har tilkendegivet et behov for pasning i dagtilbud mod 43 pct. i sidste uge. Tallene dækker over, at 62 ud af de 67 kommuner, som har svaret på undersøgelsen, har kunnet tilbyde en plads til alle, der har efterspurgt en plads. 46 ud af 69 kommuner svarer, at det enkelte barn har ret til 100 pct. af den ordinære åbningstid. I 50 ud af de 67 kommuner har børnene fået et dagtilbud med en åbningstid, der i antallet af timer svarer til forældrenes behov.

På SFO-området har kun 23 pct. af forældrene tilkendegivet et behov for pasning, og de forældre, der efterspørger et tilbud, får det som hovedregel. Hovedparten af kommuner har begrænset åbningstiden i SFO’en.

“Åbningen af vores dagtilbud har vist et fantastisk katalog af kreative og innovative løsninger for at få skabt en god hverdag for de mindste. Ud over, at opfindsomheden har været stor for at finde kvadratmeter nok, ligger der også et stort pædagogisk arbejde i at udnytte de nye rammer til at skabe miljøer omkring børnene, hvor de føler sig trygge, har det sjovt og lærer noget samtidig. Det kan vi godt være stolte af og tage med videre,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Kapaciteten er udfordret

Tilbagemeldingerne fra kommunerne peger fortsat på, at kapaciteten – trods de kreative løsninger – er presset til det yderste. Både i forhold til personale og plads.

“Flere og flere forældre efterspørger pasning i vores vuggestuer, dagplejer og børnehaver, og det vil formentlig fortsætte med at vokse – også i takt med de næste faser af genåbningen. Med de sundhedsfaglige retningslinjer, vi har nu, er det stadig svært at se, at vi kan få plads til alle børn – også selvom kreativiteten bliver ved med at blomstre,” siger Jacob Bundsgaard.

Skoleområdet fortsat udfordret på plads og personale

På skoleområdet er det fortsat mellem 80-90 procent af eleverne i 0.-5. klasse, der er mødt op, hvilket er tæt på normalt fremmøde. Og også her er kvadratmeter og personaleressourcer udnyttet fuldt ud. Fx kræver det flere voksne at klare undervisningen på de nye vilkår, når fx en klasse på 28 elever pga. afstandskravet om 2 meter mellem hver elev skal deles op i mindre grupper og undervises i flere lokaler.

Den forgangne uge har der været en diskussion om, hvorvidt det er muligt at få plads til de ældste elever inden sommerferien. KL-formanden pointerer, at kommunerne står forrest i koret, når det handler om at ønske de ældste elever velkommen tilbage til skolen.

“Det er op til sundhedsmyndighederne og regeringen at vurdere, hvad næste skridt i genåbningen skal være. Vores budskab er, at man er nødt til at tage bestik af, at kapaciteten allerede er tæt på max udnyttet mange steder, når vi skal leve op til de nuværende sundhedsmæssige retningslinjer. Der er brug for en forståelse for og accept af, at der vil være store forskelle på, hvordan kommunerne kan løse opgaven med at få plads til flere elever – men der skal ikke herske tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, hvis myndighederne skulle beslutte, at det er tid til at få de ældste elever tilbage,” siger Jacob Bundsgaard.

Eksempler

  • I Børnehuset Stjernen i Gladsaxe Kommune er der udover telte på legepladsen hver dag en børnegruppe, der har deres dagtilbud de lokale naturområder og kommunens Natur- og Sejlklub ved Bagsværd Sø. Dermed kan Børnehuset Stjernen tilbyde en god hverdag i dagtilbuddet til flere børn.
  • I Nyrup Børnehus i Helsingør Kommune har man indkøbt pavilloner, så at den enkelte børnegruppe kan indrette sin egen lille lejrplads. Dermed har dagtilbuddet udvidet mulighederne for at skabe gode pædagogiske miljøer for små børnegrupper i adskilte miljøer på legepladsen.

Kontakt:

KL’s pressevagt tlf.: 33703333

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/flere-foraeldre-har-efterspurgt-pasning-i-dagtilbud?releaseId=13592344

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu