ANNONCE

PRM / Flere sommeraktiviteter til Københavns børn og unge

30. juni 2020 06:00 | Af: Ritzau Info
 

Københavns Kommune er blevet tildelt 16,3 millioner kroner fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje til sommeraktiviteter for børn og unge. Pengene skal blandt andet gå til flere ferieaktiviteter i byens fritidsklubber, ligesom der skrues op for idrætstilbud, ferie-camps og udflugter i hele skoleferien

Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Når klokken ringer ud til skoleferie, er det typisk også et signal om, at der i en periode drosles lidt ned for kommunens fritidstilbud til børn og unge. Men i år har Københavns Kommune skruet op for antallet af sommeraktiviteter sammenlignet med tidligere år. De mange aktiviteter skal hjælpe byens børn og unge godt igennem sommeren, som langt flere end normalt forventes at bruge i København på grund af corona-krisen. Flere aktiviteter vil være særligt målrettet udsatte børn og unge, som har været hårdt ramt af krisen.

De 16,3 millioner kroner, som kommunen netop er blevet tildelt fra Børne- og Undervisningsministeriet, betyder, at man sætter endnu flere ekstra ferieaktiviteter i søen, end der allerede var planlagt. Det glæder overborgmester Frank Jensen (S):

“Corona-nedlukningen har hængt som en mørk sky over hverdagen for mange børn og unge. Men den har især været hård for de børn, som i forvejen har det svært. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan gøre sommeren lidt mere farverig for dem, som måske ikke skal på ferie med familien ligesom deres kammerater. De har i den grad fortjent at få nogle gode ferieoplevelser sammen med andre børn og unge – og at blive en del af fællesskabet”, siger overborgmester Frank Jensen.

Konkret betyder de statslige puljemidler bl.a., at byens ungdoms- og fritidsklubber har mulighed for at arrangere flere idrætsaktiviteter, spil og udflugter. Der vil også være flere såkaldte FerieCamps for børn i byens udsatte områder, hvor de kan deltage i gratis idræts- og kulturaktiviteter. Herudover afholder kommunen også en række workshops, teater, kreative værksteder og musikarrangementer og andre aktiviteter på tværs af byens biblioteker, kulturhuse og bemandede legepladser.

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) udtaler:

“Det glæder mig, at vi denne sommer kan tilbyde særlige aktiviteter til vores børn og unge. Det fortjener de. Deres forår har været præget af fjernundervisning, afstandskrav, hyppig håndvask og masser af håndsprit. De har på imponerende vis klaret udfordringerne, men mange har et behov for at få gode oplevelser sammen. Oplevelser, hvor man dyrker fællesskabet – til gavn for både trivslen og læringen”, siger han.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) udtaler:

“Byens bemandede legepladser er der, hvor store og små mødes på tværs af kultur og sociale skel. Og hvor vores dygtige personale skaber tryghed og sætter gang i leg og bevægelse og giver børn og teenagere viden om natur, miljø, mad og meget andet. I år er der særlig stort behov for legepladsernes liv og glæde, så det er skønt, at vi nu kan sætte gang i en masse nye, sjove sommerferieaktiviteter”.

Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) udtaler:

“Det er uendeligt vigtigt for især de udsatte børn og unge at være en del af gode, sunde fællesskaber, ikke mindst oven på en tid, hvor mange har lidt sociale afsavn. Vi giver den fuld gas i sommerferien med FerieCamps og andre fritidsaktiviteter, så der er rig mulighed for at udfolde sig sportsligt og kreativt sammen med gamle og nye venner i sit lokalområde”

Socialborgmester Mia Nyegaard (R) udtaler:

“Byens udsatte børn har haft det svært under corona-nedlukningen, og det er vigtigt for mig, at vi er ekstra opmærksomme på deres trivsel. Derfor har jeg bedt de andre forvaltninger om at have et særligt fokus på, at de børn også bliver en del af de udflugter, kolonier og andre aktiviteter, som de planlægger, og det har der været politisk opbakning til. Derudover kommer vi også til at afholde blandt andet en festival og et cykelprojekt, som er målrettet de børn, vi arbejder med på det sociale område.”

Kommunens ferietilbud for børn og unge starter fra uge 27 og vil løbe hen over hele skoleferien. Information om lokale aktiviteter kan findes på Københavns Kommunes app Brug Byen.

Kontakt:

Overborgmester Frank Jensen (S) via pressekonsulent Maria Nordberg Krantz 5173 2690

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) via presse-chef Lise Bondesen 3132 6353

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) via presse-konsulent Janni Brixen, 3062 1432

Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) via pressechef Julie Stemann Monberg, tlf. 24982260

Socialborgmester Mia Nyegaard (R) via pressekonsulent Mikkel San-der Rydzy 2446 3051

Fakta

  • Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 9. juni 2020 besluttet at bevilge 200 mio. kr. til en pulje til sommer-aktiviteter for børn og unge.
  • Midlerne, som ligger under Børne- og Undervisningsministeriet, er blevet fordelt mellem alle landets kommuner efter antallet af børn og unge i alderen 6-17 år.
  • Københavns Kommune er blevet tildelt 16,3 mio. kr. Borgerrepræsentationen takkede ja til midlerne på sit møde den 24. juni.
  • I København er midlerne fordelt mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen (8,7 mio. kr.), Kultur- og Fritidsforvaltningen (4 mio.kr.), Socialforvaltningen (2 mio. kr.), Teknik- og Miljøforvaltningen (1,5 mio. kr.) samt Økonomiforvaltningen (0,1 mio.kr til ekstern revision).
  • Aktiviteter og fordeling er godkendt af Sikker By styregruppe, som består af direktører fra alle kommunens forvaltninger samt ledelsesrepræsentanter i SSP og Københavns Politi.
  • Flere af kommunens sommerinitiativer målrettes Københavns udsatte børn og unge for at afbøde de sociale og faglige konsekvenser, som krisen har haft for dem.

Fakta om aktiviteter

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører en bred vifte af tilbud som f.eks. udendørs idræt, musikarrangementer og kolonier i fritids- og ungdomsklubber, som holder åben hele sommeren. Der arrangeres ligeledes ture til museer og teatre, byvandringer med mere. Via ungdomsskolen kommer en række aktiviteter, bl.a. dans, boldspil, selvforsvar og street art. Skoletjenesten byder på forskellige læringsforløb for familier og institutioner ved Naturcenter Amager Strand.

Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemfører bl.a. flere FerieCamps og forskellige pop-up aktiviteter samt kulturaktiviteter arrangeret af kulturhuse og biblioteker. Der gives også gratis adgang til Sundby Bad (svømmehal) for børn og unge over sommeren.

Socialforvaltningen gennemfører bl.a. en festival for børn og unge med handicap, mens gadeplansindsatserne Københavnertemaet og Ny Start vil køre hhv. et cykelprojekt og et projekt med at bygge trolde af gamle genbrugspaller. Mange af Socialforvaltningens tilbud og institutioner vil afholde ferieaktiviteter for udsatte børn og unge, ligesom en del af forvaltningens medarbejdere vil følge udsatte børn og unge til de aktiviteter, som afholdes i regi af KFF, klubberne og de bemandede legepladser.

Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en række forløb på tværs af byens 27 bemandede legepladser. Aktiviteterne tæller fx cirkus, madkurser, futsal, teater, gøgl, grønne forløb og kreative værksteder.

På linket nedenfor finder du et samlet overblik over kommunens sommeraktiviteter. Oversigten opdateres løbende:

https://brugbyen.nu/tema/sommer-for-boern-og-unge

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/flere-sommeraktiviteter-til-kobenhavns-born-og-unge?releaseId=13596113

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu