ANNONCE

PRM / FN’s verdensmål er i fokus hos Faxe Spildevand

7. december 2020 07:01 | Af: Ritzau Info
 

Gennem seks scenarier skal Swecos rådgivere undersøge og fastlægge, hvilken fremtidig struktur Faxe Spildevand skal have for spildevandssystemet i kommunen. Fokus i projektet er at få mest miljø for pengene og med størst muligt hensyn til vandmiljøet. Vejen frem mod målet er tæt samarbejde, tidlig involvering af driftsfolk og en specialist i bæredygtighed samt ikke mindst FN’s verdensmål.

Pressemeddelelse fra Sweco

Faxe Spildevand råder over fem renseanlæg med forskellig kapacitet og i varierende stand. I en situation, hvor mængden af spildevand og regnvand gradvist forøges, og hvor der er skærpede krav til vandmiljøet og optimal økonomisk drift, har Faxe Spildevand udpeget Sweco til at gennemføre en scenarie-analyse af det samlede spildevandssystem i kommunen. Målet er at finde frem til den økonomisk mest fordelagtige struktur for håndteringen af spildevand, hvor man samtidig får mest miljø for pengene og tager størst muligt hensyn til vandmiljøet.

“Vi skal finde frem til en langtidsholdbar strukturplan for vores anlæg, infrastruktur og drift. Og når vi taler om noget, der skal være langtidsholdbart, betyder det også, at bæredygtighed naturligt spiller en stor rolle i projektet, bl.a. med fokus på CO2, vandmiljø og biodiversitet. Derfor er vi glade for at have fået en kompetent rådgiver som Sweco med om bord, der har budt ind med et løsningsforslag, hvor bæredygtighed spiller en integreret rolle hele vejen gennem projektet,” fortæller Marianne Almindsø Andersen, der er administrerende direktør i Faxe Forsyning.

Konkret skal Swecos specialister i afløbssystemer, renseanlæg og recipienter analysere og vurdere seks scenarier for en fremtidig struktur. Hvert scenarie bliver holdt op mod FN’s verdensmål, hvor særligt mål 13 om klima, 15 om biodiversitet, 17 om partnerskaber og 12 om bæredygtige produktionsformer fylder mest.

Tæt samarbejde og tidlig involvering af kommunen og driftsfolkene

I slutningen af oktober blev projektet skudt i gang med en heldagsworkshop med deltagelse af flere parter, end man normalt ser. Udover ledere fra forsyningen, deltog også Faxe Spildevands driftsfolk og repræsentanter fra Faxe Kommune. Sweco var repræsenteret med specialister i afløbs- og renseanlægsteknik, miljø, recipient og asset management samt én af Swecos eksperter i bæredygtighed og FN’s verdensmål, Camilla Hvid.

“Vi har ofte talt om, hvor grænsefladerne mellem forsyning, spildevand og kommune går. Men i dette projekt vil jeg hellere tale om samarbejdsflader. Det er meget positivt, at vi kan gribe opgaven an på en helhedsorienteret måde, og hvor vi får inddraget alle relevante parter tidligt i processen. Det skaber de optimale betingelser for en fremtidssikret løsning. Jeg er meget stolt af vores projekt og vores gode start,” siger Marianne Almindsø Andersen.

“Vi er meget begejstret for projektet og for Faxe Spildevands fremsynede tilgang. Her går vi fra, at bæredygtighed blot er noget, vi taler om, til, at det er noget, vi handler på, fordi vi gør bæredygtighed til en konkret og ligeværdig parameter i vurderingen af de forskellige scenarier. Vi skal se på økonomien, men vi skal så sandelig også se på CO2, affaldsminimering og renovering, samt hvordan eventuelle nedlagte anlæg kan transformeres og genanvendes til fx skybrudsbassiner eller rekreative anlæg som natur- eller skaterpark, siger Per Ørskov, der er afdelingschef i Vand & Klima i Sweco.

Fakta: Helhedsorienteret og fremtidssikker strukturplan for Faxe Spildevand

Strukturplanen skal anvise en plan for den mest værdiskabende anskaffelse, drift og vedligehold, udskiftning og bortskaffelse af Faxe Spildevands aktiver i hele deres levetid. Fokus er på at opsætte optimale rammer for at skabe et solidt og fyldestgørende grundlag for valget af den fremtidige struktur for spildevandsrensningen i Faxe Spildevand.

Parametre, der indgår i valget af den fremtidige strukturplan, er:

– FN’s verdensmål

– Robusthed overfor fremtidige (rense)krav

– Større hensyn til miljøet i forhold til den nuværende struktur

– Begrænset miljøpåvirkning allerede i planlægningsfasen

– Faxe Spildevand som en attraktiv arbejdsplads

En helhedsorienteret gennemgang udmønter sig i en konsekvens- og økonomisk analyse, der sikrer Faxe Spildevand en fremtidssikker og bæredygtig struktur.

Kontakt:

Presseansvarlig Morten Laasholdt tlf.: +45 3117 7117 email: morten.laasholdt@sweco.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/fns-verdensmal-er-i-fokus-hos-faxe-spildevand?releaseId=13605761

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu