PRM / Forhandlinger genoptaget mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB

12. november 2018 11:00 | Af: Ritzau Info
 

Mandag klokken 10.00 genoptog Dansk Jernbaneforbund og DSB forhandlinger om ny arbejdstids- og TR-aftale. DSB valgte i forrige uge at afbryde forhandlingerne og i forlængelse heraf opsige alle tillidsrepræsentanter i DSB’s hverv. DSB indbød til nye forhandlinger i sidste uge.

Pressemeddelelse fra Dansk Jernbaneforbund

– Vi går konstruktivt til forhandlingerne med en klar målsætning om resultater. Det kræver dog, at der er tale om reelle forhandlinger og det forudsætter, at forbundet ikke bliver mødt med de samme ultimative krav, som forhandlingerne brød sammen på sidst, udtaler Henrik Horup i forbindelse med forhandlingerne.

BAGGRUND

DSB meldte sig i december 2017 ind i DI. I den forbindelse overgår DSB til Jernbaneoverenskomsten (den private overenskomst mellem Dansk Jernbaneforbund og DI).

Stridens kerne er de over 100 lokalaftaler og “kutymer”, som DSB har opsagt i den forbindelse. Overenskomsten er alene en rammeaftale. Lokalaftalerne fylder rammen ud. Lokalaftalerne er forhandlet på plads over mange årtier, og regulerer alle tænkelige forhold: løn, arbejdstid, medarbejderindflydelse og meget mere.

HVAD FORHANDLES DER OM?
Medarbejdernes indflydelse på planlægningen: Tog- og lokomotivførere arbejder i rul – på alle tider af døgnet og på alle årets 365 dage. Derfor har medarbejderne tidligere deltaget i planlægningen af arbejdet.

Tillidsrepræsentanter har deltaget i turopbygning, tjenesteplanlægning ferieplanlægning osv., som det også kendes fra andre jernbanevirksomheder i Danmark. Samarbejdet har sikret en optimal drift, et godt arbejdsmiljø og en sammenhæng mellem medarbejdernes familie- og arbejdsliv.

DSB ønsker ikke samarbejdet længere, men ønsker at planlægningen alene skal være en ledelsesopgave fremover.

Striden har blandt andet udmøntet sig i en diskussion om antallet af fremtidige tillidsrepræsentanter (TRer), hvor DSB har ønsket en model med 29 TRer – en reduktion på 70 TRer fra de nuværende 99. Dansk Jernbaneforbund har foreslået en række alternative modeller med store reduktioner af antallet af TRere, men man har ikke kunnet opnå enighed hidtil.

Arbejdstid

DSB har også foreslået en række forringelser af de nuværende arbejdstidsregler:

DSB ønsker f.eks. at indføre såkaldte “skubbeweekender” for lokomotivførere. En skubbeweekend giver ledelsen mulighed for at “skubbe” en medarbejders friweekend, så den placeres fredag-lørdag eller søndag-mandag.

Også et ønske om mere planlægning med såkaldte “tidslommer” har skabt uenighed. DSB ønsker at planlægge med “tidslommer” af op til 11 ½ times varighed, hvor den endelige arbejdstid først meddeles til medarbejderen 5 døgn før arbejdets begyndelse.

Oveni er der uenigheder om en række forringelser på ferie- og fridagsområdet.

TIDSLINJE

14. december 2017: DSB melder sig ind DI og meddeler, at man overgår til Jernbaneoverenskomsten, samt opsiger alle gældende lokalaftaler og kutymer.

28. september: Arbejdsretten fastslår, at DSB overgang til Jernbaneoverenskomsten er lovlig. Overgangen kræver ikke en såkaldt “frigørelseskonflikt”, som giver parterne mulighed for at etablere lovlig strejke/lockout.

Dansk Jernbaneforbund og DSB optager forhandlinger om vilkårene under Jernbaneoverenskomsten – altså nye lokalaftaler.

31. oktober: DSB afbryder forhandlingerne om nye arbejdstids- og TR-aftaler.

1. november: DSB overgår til Jernbaneoverenskomsten på alle områder – dog undtaget løn og arbejdstid.

1. november: DSB opsiger alle tillidsrepræsentanters hverv.

5. november: Lokomotivførerne på S-banen nedlægger arbejdet og går til fagligt møde om situationen.

8. november: DSB inviterer til nye forhandlinger om en arbejdstids- og TR-aftale.

12. november: Forhandlingerne genoptages kl. 10.00.

3. februar 2019: DSB overgår fuldt til Jernbaneoverenskomsten.

Kontakt:

Simon Bauer, Kommunikationschef
31 51 48 42
sb@djf.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/forhandlinger-genoptaget-mellem-dansk-jernbaneforbund-og-dsb?releaseId=13563998

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu