PRM / Global elbilkampanje skal få regjeringene opp av stolen.

11. september 2018 15:29 | Af: Ritzau Info
 

Transportsektoren er klimapolitikkens sorte får og den eneste sektoren hvor CO2-utslippene har steget kraftig de siste 30 årene. Dette gjelder også for den norske transportsektoren. Derfor inngår energiselskapet E.ON et samarbeid med den globale EV30@20-kampanjen, sammen med en rekke andre selskap og regjeringer. Kampanjen skal åpne regjeringers øyne for mulighetene som ligger i elektriske kjøretøy.

Pressemeddelelse fra E.ON Danmark

I løpet av det første halvåret i 2018, ble det solgt 20 123 elbiler i Norge. Til sammenlikning ble det i samme periode solgt 32 166 fossildrevne biler. Selv om elbilandelen øker, er det med andre ord fremdeles flere som velger diesel- og bensindrevne biler. Norge er i tillegg en solskinnshistorie sammenliknet med mange andre europeiske land. For å snu utviklingen tok det Internasjonale Energisamarbeidet (IEA) sist sommer initiativ til en kampanje som i dag har 16 deltakerland og mer enn 30 byer.

“Det tok oss cirka 20 år og nå én million elbiler. Det tok 18 måneder og nå to millioner og ytterligere åtte for å nå tre millioner. I løpet av de seks siste månedene har vi, globalt sett, nådd fire millioner elbiler. Trenden skal fortsette med eksponentiell utvikling, hvis vi skal nå klimamålene”, sier Tore Harritshøj, adm.dir i E.ON, som inntil videre er den eneste danske bedriften som deltar i kampanjen.

Sammen med Storbritannia og en rekke andre selskaper, inngår energiselskapet E.ON i dag i den globale EV30@30-kampanjen, hvis målsetning er, at 30 prosent av alle nye biler fra 2030 skal være elektriske. Det betyr at mer enn 220 millioner kjøretøy i 2030 går på strøm.

Gjør transporten elektrisk

Samtidig med en stadig grønnere energiproduksjon, er det ifølge det Internasjonale Energisamarbeidet en synergieffekt i å få transporten over på grønnere strøm. Bilene forurenser heller ikke, som luftkvaliteten i de større byene vil tjene på.

“Vi overholder fortsatt ikke EU’s luftkvalitetsdirektiv, som trådte i kraft i 2010, fordi transportsektoren ikke er grønn nok. På tross av årtier med grønn omstilling er oljeforbruket fremdeles stort og lokal forurensning i de store byene er et stort problem”, sier Tore Harritshøj og fortsetter:

“Helt grunnleggende, så er utfordringen liker tydelig som løsningen. Regjeringen har som mål at nye fossilbiler skal utfases innen 2025, slik at fossilbilene har en klar utløpsdato. Vi har bruk for å gjøre transporten elektrisk og jo før jo bedre”.

I dag utgjør elbiler 5% av den norske bilparken, hvilket er i verdenstoppen. Likevel har Norge dårligere lademuligheter per bil, enn for eksempel Danmark, som har en elbilandel på 0,4 prosent.

Følgende land deltar i EV30@30-kampanjen: Norge, Sverige, Canada, Chile, Kina, Finnland, Frankrike, Tyskland, India, Japan, Mexico, Nederland, New Zealand, USA, Portugal og Storbritannia.

Les mer om kampanjen her:

https://www.iea.org/newsroom/news/2018/september/uk-and-seven-major-companies-join-campaign-for-vehicle-electrification.html

Kontakt:

Karen Marie Jensen
Communications Manager
tlf.: +45 3038 6183
mail: karen.jensen@eon.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/global-elbilkampanje-skal-fa-regjeringene-opp-av-stolen?releaseId=13520550

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu