ANNONCE

PRM / Grise døde efter lyn ramte staldenes ventilationsanlæg

11. juli 2019 13:55 | Af: Ritzau Info
 

Hedebølger kan dræbe grise og kyllinger, hvis landmændenes ventilation og alarmanlæg svigter. Sådan advarer Topdanmark, der allerede har haft syv anmeldelser i den varme periode af sommeren i år.

Pressemeddelelse fra Topdanmark A/S

Grise og kyllinger kan få hedeslag og dø, hvis landmændenes ventilation og alarmsystemer svigter under hedebølger. Og det er faktisk allerede sket syv gan-ge i den varme periode af sommeren i år, fortæller Topdanmark.

“Hedebølgen sidst i juni måned fik alvorlige konsekvenser for en del grise og kyllinger, idet Topdanmark i den varme periode modtog syv anmeldelser om el-svigt – de seks var fra svinestalde og den sidste fra en kyllingeproducent,” for-tæller Gunnel Andersson fra Topdanmarks landbrugsafdeling.

Resultatet var flere hundrede døde svin og kyllinger, fortsætter hun.

Lynnedslag er også en sommertrussel
I de pågældende sager, var der flere årsager til, at ventilationen svigtede, og til at alarmen ikke gav det nødvendige varsel. I nogle tilfælde fik lyn anlæggene til at stoppe, men der var også tilfælde, hvor menneskelige eller tekniske fejl var år-sagen.

En hyppig årsag til strømsvigt er lynnedslag, og dem er der mange af om som-meren. Tilsvarende er overspænding ofte årsag til skader på elektrisk udstyr.

“Derfor bør man også sikre sine installationer mod lynnedslag og overspænding. Lynsikring, som også kaldes transientbeskyttelse, af hovedtavlen vil mindske ri-sikoen meget. Det er en forholdsvis lille udgift i forhold til de gener og skader, som et strømsvigt kan medføre,” siger Gunnel Andersson.

Den menneskelige faktor
Gunnel Andersson kender eksempler, hvor ventilationsanlægget er blevet sluk-ket ved vilje. F.eks. i forbindelse med rengøring i stalden, eller når grise udleve-res til transport.

“Når man slår ventilation og alarm fra, er det vigtigt, at man har en klar procedu-re for, at anlæggene kobles til igen,” siger hun.

Telefonkæder skal holdes ajour
Mange landmænd har flere telefonnumre kodet ind i deres alarmanlæg, så der bliver sendt besked til relevante kontakter, hvis anlægget går ned. Men det er vigtigt at holde denne liste ajour.

“Vi oplever gang på gang, at den eller de medarbejdere, hvis numre er på listen, enten ikke er ansat mere eller har skiftet telefonnummer. Der er også mange, der slukker telefonen, hvis de er på ferie i udlandet for at undgå dyre regninger. Og så er en telefonkæde ubrugelig,” siger Gunnel Andersson, som derfor opfordrer til, at man jævnligt kigger på listen med kontaktnumre.

Fejl opstår, og derfor er det vigtigt at have klare procedurer, så alarmanlægget tjekkes dagligt, så man ikke en dag kommer til at åbne døren til et staldafsnit med døde grise.

Kontakt:

Pressekonsulent Maja Korshin tlf.: +45 51 79 93 56 email: ucy@topdanmark.dk

Markedsudvikler Gunnel Anderson tlf.: 44 74 36 04 email: gna@topdanmark.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/grise-dode-efter-lyn-ramte-staldenes-ventilationsanlaeg?releaseId=13576744

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu