ANNONCE

PRM / Gruppebestyrelsen i 3F Industri anbefaler et ja til den nye overenskomstaftale

10. februar 2020 15:01 | Af: Ritzau Info
 

Det var en enig gruppebestyrelse og overenskomstudvalg, der på et møde mandag i 3F Industri besluttede at anbefale et ja til overenskomstaftalen, når den kommer til urafstemning blandt medlemmerne.

Pressemeddelelse fra 3F

Med søndagens forlig kan lønmodtagere i industrien se frem til forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår med mere til alle. Gruppebestyrelsen i 3F Industri har i dag gennemgået detaljerne i den omfattende aftale og anbefaler på den baggrund et ‘ja’ til den nye treårige overenskomstaftale. Af konkrete forbedringer kan blandt andet nævnes:

Markant løft af fritvalgskontoen

Fritvalgskontoen vokser fra 4 procent til 7 procent over en treårig periode. Det er en markant forbedring, der giver det enkelte medlem flere penge til fx fridage, pension, seniorordning eller kontant udbetaling. Samtidig udvides ordningen, så børnefamilier nu kan bruge kontoen til både fravær ved barn til lægen og til at holde barns 2. sygedag.


Ligestillingen i fokus

Forældreorloven tillægges nu tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, så der i alt er 16 ugers forældreorlov. Aftalen er lavet i ligestillingsøjemed, hvor sigtet er, at den kan bidrage til at sikre, at fædre tager mere barsel.


Bedre uddannelsesmuligheder

Parterne bag aftalen er enige om at permanentgøre ‘Aftalt Uddannelse’, der blev indført som en tidsbegrænset ordning i 2017. Dermed sikres medlemmernes mulighed for at fastholde og udvikle

deres kompetencer og beskæftigelsesmuligheder. Samtidig forbedrer aftalen mulighederne for uddannelse i opsigelsesperioden.


Bedre beskyttelse af de syge

Med den nye aftale sikrer man, at de lønmodtagere, der bliver langtidssyge, får lettere ved at klare sig økonomisk. Med aftalen forøges perioden med løn under sygdom fra de nuværende ni uger til 14 uger – altså fem ekstra uger med løn under sygdom.

Flere rettigheder til tillidsvalgte

Aftalen indeholder store forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår, herunder forbedrede uddannelsesmuligheder og IT-faciliteter. Samtidig indeholder aftalen en vigtig præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder som før EU’s nye databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i kraft.

Pension til lærlinge

Med aftalen laver man en ny ordning, hvor lærlinge mellem 18 og 20 år nu også har ret til pension. Dermed sikres en tidligere start på pensionsindbetalingerne for alle lærlinge.

Grønt ansvar

Ansatte i industrien tager nu et stort ansvar for Danmarks og virksomhedernes grønne omstilling, da den løftes ind i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Mere til alle I lyset af de mange gode elementer, som aftalen rummer, samt yderligere forhøjelser af de forskellige satser, finder Gruppebestyrelsen i 3F Industri, at det er fornuftigt med en treårig overenskomstperiode. Man vurderer samtidig, at resultatet giver plads til de kommende lokale lønforhandlinger, hvor der er mulighed for at forhandle yderligere forbedringer hjem, og at forliget sætter en høj økonomisk ramme, som de andre forhandlinger kan udnytte.

“Uanset, hvor du er i dit arbejdsliv, så får du noget ud af denne her aftale. Det er helt sikkert en aftale med mere til alle, og det er jeg stolt af. Jeg synes, at vi har landet et rigtig godt resultat og glæder mig over, at Gruppebestyrelsen er enig med mig,” siger formand for 3F Industri, Mads Andersen.

Kontakt:

For yderligere information, kontakt 3F’s pressetelefon på 88 92 88 92.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/gruppebestyrelsen-i-3f-industri-anbefaler-et-ja-til-den-nye-overenskomstaftale?releaseId=13587962

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu