ANNONCE

PRM / Historisk stærkt velfærdsbudget på plads i Egedal

23. september 2020 18:48 | Af: Ritzau Info
 

Onsdag aften blev der indgået budgetforlig for 2021-2024 i Egedal. Budgettet giver plads til forbedringer på alle store velfærdsområder og indeholder store investeringer i anlæg.

Pressemeddelelse fra Egedal Kommune

Med budgetaftalen for 2021 tager Egedal endnu et stort skridt i retning mod at kunne levere “verdens bedste hverdag”. Kommunen står solidt og velkonsolideret som kommune, arbejdsplads og bopæl for mere end 43.000 egedalborgere.

Budgetaftalen indeholder forbedringer for mange millioner inden for alle velfærdsområder. Det betyder, at både børn og unge, udsatte borgere og vores ældre kommer til at kunne mærke forbedringer. Der afsættes penge til mere omsorg og faglighed i ældreplejen, en styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene, bedre praktisk og faglig understøttelse i folkeskolen, en håndsrækning til de unge i form af bl.a. et SSP-gadeteam og endelig mere forebyggelse på socialområdet og i arbejdet med børn med diagnoser.


– Jeg er umådelig stolt, af det budget vi nu har kunnet samle et bredt flertal i byrådet om. Vi bygger nu videre på den positive vækst og udvikling, som Egedal har gennemgået de seneste år. Det sender et tydeligt signal om, at flertallet prioriterer den brede kernevelfærd. Der er i budgettet plads til større og flerårige indsatser og investeringer i bl.a. vores folkeskoler, dagtilbud og ældrepleje,” siger borgmester Karsten Søndergaard.


Budgettet indeholder også en opgradering af kulturhusene og en stor udvidelse og vedligeholdelse af cykelstierne i kommunen. Endelig afsættes der midler til en såkaldt corona-pulje, der skal sikre tilstrækkelig rengøring og indsatser for de borgere, der er blevet ledige som konsekvens af coronaen.


– Jeg er selvfølgelig glad for, at vi med budgettet kan gøre indsatsen på alle vores velfærdsområder endnu bedre,” siger borgmester Karsten Søndergaard, “men når det er sagt, vil jeg særligt fremhæve, at vi nu også afsætter flere penge til at sikre en fortsat adgang til naturen for alle egedals borgere. Udelivet har haft høj prioritet under Coronakrisen, og nu sikrer vi endnu bedre rammer med bålhytter, shelters og flere motionsmuligheder i vores smukke natur.


Investeringsplanen fra 2018 sikrer fortsat en fast kurs mod modernisering og bedre læringsmiljøer på skolerne i Egedal, et nyt plejecenter, opdatering af fritidsfaciliteter og meget andet. I 2021 rummer Investeringsplanen anlægsinvesteringer for ca. 128 mio. kr.


Prioritering af Egedals DNA og identitet
Finansieringen til forbedringerne for mange millioner inden for alle de større velfærdsområder i det kommende års budget sker gennem en række besparelser og effektiviseringer, der trimmer kommunens udgifter til eksempelvis eksterne konsulenter, administration, indkøb, vikarer og kapitalforvaltning. På baggrund af de mange kvalificerede høringssvar er en besparelse på rengøring ved husassistenterne på ældreområdet taget ud af budgetaftalen.


– Vi har i Egedal en unik identitet, som vi i Byrådet arbejder for både at bevare og udvikle. Mange af de prioriterede områder i budgettet for 2021 er derfor også inspireret af vores fokusområder om at bruge naturen i hverdagen, skabe tryghed gennem nærvær og muligheden for at dyrke kultur og idræt i fællesskaber, siger borgmesteren og fortsætter.


– Vores borgere kommer næste år til at se de helt konkrete resultater af budgetaftalen. Vores personale på ældre- og dagtilbudsområdet bliver både opnormeret og fagligt opkvalificeret, vi får nye og bedre cykelstier, vores kulturhuse bliver renoveret, og vi kan øge det forebyggende arbejde blandt vores unge samt mere sårbare borgere. Budgetaftalen afspejler på bedste vis Egedals DNA og identitet som en stærk og velkonsolideret nordsjællandsk kommune, slutter Karsten Søndergaard.


Aftalepartierne bag budgetaftalen er:

Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti samt løsgænger Jacob Peter Loessl.

SF og Lokallisten Ny Egedal har valgt ikke at indgå i årets budgetaftale.


Budgetaftalen, der her til aften blev underskrevet af aftaleparterne, skal formelt godkendes på det planlagte byrådsmøde den 7. oktober 2020.


FAKTA OM BUDGET 2021-2024
Sådan skal pengene prioriteres:


Corona-pulje
Til sikring af de afledte konsekvenser af Corona-pandemien; bl.a. investering i at få ledige i arbejde eller efteruddannelse og til at sikre kvaliteten af rengøringen er tilstrækkelig.


Omsorg og faglighed i ældreplejen

· Opnormering af aftenvagten på plejecentrene for at sikre bedre tid til aftenrutiner, samtale og omsorg.
· Faglig opkvalificering af personale og anvendelse af simulationsmiljøet LearningLab, hvor medarbejderne trygt kan træne og øve fagligt udfordrende opgaver.
· Udvidelse af supervisionen på plejecenterområdet generelt.


Styrkelse af dagtilbud

· Efteruddannelse af vores pædagogiske assistenter og medhjælpere.
· Øgede normeringer i dagtilbud.
· Midler til IT-support og understøttelse for at frigøre det pædagogiske personales tid til børnene.
· Re-etablering af dagtilbudspladser i Tryllefløjten i Ølstykke.
· Ny daginstitution i Ølstykke med fokus på høj arkitektonisk, æstetisk og pædagogisk kvalitet.
· Udvidelse af Børnehuset Hvidehøj i Ganløse.


Praktisk og faglig understøttelse af folkeskolerne

· Udvidelse af pedel-servicen til sikring af bedre vedligeholdelse ude og inde på skolerne.
· Midler til at højne standard for vedligeholdelse af grønne områder og bekæmpe ukrudt ved institutioner og skoler.
· Pilotprojekt om affaldssortering.
· Midler til IT support og understøttelse i undervisningen.
· 2-voksne på mellemtrinnet efter behov.
· Finansierings- og byggeplan for etablering af en ny Lærkeskole


De unge
· Midler til normering/aktiviteter i klubberne.
· Aktiviteter der understøtter de unges behov for tryghed og nærvær gennem frivillige indsatser.
· Midler til at sikre udgående SSP-arbejde; et gadeteam, der kan lave konkret opsøgende arbejde hos de unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd.


Forebyggelse på socialområdet

Midler til at sikre gode tilbud til den voksende målgruppe af sårbare børn og unge med diagnoser.


Styrket kultur og idræt i fællesskaber
· Renovering og fornyelse af Stenløse Kulturhus samt midler til en vært og vedligehold af stedet.
· Gratis benyttelse af Ølstykke Svømmehal for medarbejdere for at forebygge og forbedre ryg og skulderskader.
· Pulje under Kultur- og Erhvervsudvalget til at støtte til frivillighed med fokus på foreninger, erhvervsliv, den åbne skole og lokalsamfundene.
· Indbydende foyer og musiksal i Smørum Kulturhus.
· Forskønnelse af kulturhusene i Veksø og Ganløse

Erhvervsinvesteringer og nedsættelse af byggesagsgebyr
· Nedsættelse af byggesagsgebyr fra 739 kr. til 599 kr.
· Forbedring af bl.a. trafikale forhold i Værebro erhvervsområdet


Forum og nye typer af borgerdialog

Midler til at afvikle arrangementer og foretage forskellige forsøg med nye typer af borgerdialog.


Cykelstier
· Etablering af cykelsti ved Søhøjskolen.
· Asfaltering af skolestien mellem Slagslunde og Ganløse asfalteres og der etableres lys.
· Lys på supercykelstien Stenløse-Jyllinge.
· Stiforløbet over landet mellem Slagslunde og Stenløse forbedres med anlæggelse af cykelgrussti på dele af strækningen.

Natur i hverdagen
· Samarbejde med Naturstyrelsen om naturcenter med mulighed for bl.a. madlavning og overnatning i shelters til brug for skoler og familier.
· Etablering af udendørs læringsrum, som skoler og institutioner kan benytte til hverdag.
· Opdatering og vedligeholdelse af Stenløse Stadion.
· Etablering og drift af forhindringsbane for børn og voksne.

Øvrigt
· Vejbrønde i Tangbjerg.
· Adgangsvej til eksisterende tunnel under Dam Holme.
· Evaluering og sikring af rundkørslen i Ganløse.

Kontakt:

Presseansvarlig Rasmus Øhlenschlæger tlf.: 72596203 email: raoh@egekom.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/historisk-staerkt-velfaerdsbudget-pa-plads-i-egedal?releaseId=13600594

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu