PRM / Hjælp til fyrede hos Titan Wind Energy

30. april 2018 17:01 | Af: Ritzau Info
 

Der er 400.000 kroner på vej til de medarbejdere, der er blevet afskediget hos Titan Wind Energy i Sydvestjylland. Pengene kan eksempelvis bruges til opkvalificering.

Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet

56 medarbejdere har mistet jobbet hos vindmøllevirksomheden Titan Wind Energy i Esbjerg og Varde. Nu bevilger beskæftigelsesministeren næsten 400.000 kroner fra varslingspuljerne til at opkvalificere de berørte medarbejdere til et nyt job.

Jobcentret i Varde har vurderet, at en stor del af de opsagte medarbejdere vil finde et nyt job allerede i opsigelsesperioden. Derfor er der alene søgt om penge fra den supplerende varslingspulje til at opkvalificere 15 personer efter opsigelsesperioden. Den ansøgning har ministeren imødekommet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

– Det berører hele lokalområdet, når mange mennesker mister deres job, ikke mindst når der er tale om mange ufaglærte, som trods rekordhøj beskæftigelse kan få svært ved at finde job i lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at vi har varslingspuljerne, så det lokale jobcenter kan give ekstra midler til at sætte ind med jobsøgningskurser og opkvalificering. Hurtig hjælp kan være udslagsgivende for, at de berørte medarbejdere kan komme hurtigt videre i et nyt job.

Af ansøgningen fremgår det, at muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked forbedres betydeligt, hvis de afskedigede medarbejdere tilføjes bredere kompetencer inden for bl.a. svejsning og overfladebehandling.

– Sydjylland og Esbjerg er førende, når det kommer til olie, vind og gas industrien i Danmark. Derfor synes jeg, det er vigtigt at bakke om, at de medarbejdere der bliver opsagt i forbindelse med en svigtende ordrebog, kan blive opkvalificeret og hvis muligt fortsætte i energi-industrien.

Fakta om varslingspuljen:

Offentlige og private virksomheder kan via varslingspuljen få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med større afskedigelsesrunder. Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Beskæftigelsesministeren kan fravige ovenstående bestemmelse, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Varslingsmidler kan blandt andet anvendes til:

  • Jobsøgningskurser i op til to uger til beskæftigede i opsigelsesperioden.
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden i op til otte uger, hvis opkvalificeringen er målrettet områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 51232830

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hjaelp-til-fyrede-hos-titan-wind-energy?releaseId=12741017

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu