ANNONCE

PRM / Hjørring Kommune indfører besøgsrestriktioner på alle plejehjem og botilbud for særlig sårbare i kommunen

9. september 2020 13:48 | Af: Ritzau Info
 

Pressemeddelelse fra Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har i dag modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre besøgsrestriktioner på samtlige plejehjem og botilbud for særlig sårbare i kommunen.

Styrelsen for Patientsikkerhed begrunder deres påbud med det aktuelle smittetryk i Hjørring Kommune som i en kortere periode har ligget på 13 – 18 nysmittede pr. uge. Samtidig er der “lagt vægt på, at der i Hjørring Kommune pr. den 8. september 2020 er 24,8 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Desuden er der smitteforekomster spredt i kommunen”.

Påbuddet indebærer, at besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørsarealer, og at besøg på indendørs arealer ikke kan finde sted, medmindre besøget sker i forbindelse med en kritisk situation eller at den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Påbuddet gælder både fællesarealer og beboernes egen bolig.

Det enkelte plejecenter vil nu gå i gang med at orientere beboere og pårørende om påbuddet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at påbuddet indtil videre gælder i 14 dage.

Social- og indenrigsministeriet har givet Hjørring Kommune et tilsvarende påbud, som omfatter en række sociale tilbud med særligt sårbare borgere beliggende i Hjørring Kommune.

Kommunen vil ligeledes tage initiativ til at beboere og pårørende, som er omfattet af påbuddet om besøgsrestriktioner fra Social og Indenrigsministeriet, vil blive orienteret.

Der i dag ikke konstaterede smittede beboere hverken på plejecentre eller i nogle af kommunens botilbud for særligt sårbare borgere.

Begge påbud fra henholdsvis fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Social og Indenrigsministeriet er vedlagt som bilag (Vedhæftet som filer herunder).

Kontakt:

Direktør for Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen, Leif Serup på 41 22 30 15

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hjorring-kommune-indforer-besogsrestriktioner-pa-alle-plejehjem-og-botilbud-for-saerlig-sarbare-i-kommunen?releaseId=13599559

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu