ANNONCE

PRM / Hjørringmodellen og Ungegarantien får flere i job og uddannelse

25. september 2020 09:39 | Af: Ritzau Info
 

Pressemeddelelse fra Hjørring Kommune

Hjørring Kommune er trods corona-krisen lykkedes med markant at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og at bringe flere borgere i job og uddannelse.

– Beskæftigelsesindsatsen har grundlæggende to formål; dels at sikre virksomhederne den rette kvalificerede arbejdskraft og dels at forebygge langtidsledighed. Det er opfyldelsen disse to formål vi i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget skal og vil måles på – det er så at sige vores benchmark, siger formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring kommune, Thomas Klimek (S) på baggrund af de seneste tal for antallet af borgere på kontanthjælp.

Antallet af jobparate borgere på kontanthjælp er således faldet fra 188 i august 2019 til nu 133 i august 2020, hvilket svarer til en nedgang på knapt 30 pct. Dette er en markant bedre udvikling sammenlignet med tallene for landsplan og for de øvrige kommuner i Nordjylland. Samtidig er det lykkedes at få flere unge i job og uddannelse i den samme periode, ikke mindst som følge af succes med flere af komponenterne i Ungegarantien.

– Vi kan se at de initiativer, som ligger i Ungegarantien er med til at sikre et match mellem de unge og virksomhederne. Jobcentret har via det brede netværk af garantipartnere formået at etablere et stort antal intro-jobs for de unge. Samtidig har vi være begunstiget af jobåbninger i sommerlandet, som der har været endnu flere af i denne sommer, konstaterer Thomas Klimek. Garantipartnerne er de virksomheder, som indgår i et forpligtende samarbejde om at hjælpe alle unge i kommunen videre mod uddannelse og job.

Samtidig fremhæver Thomas Klimek, at Hjørringmodellens jobrettede fokus har været medvirkende til de gode resultater for borgere på kontanthjælp. “Vi møder borgerne i øjenhøjde med et målrettet fokus på job og det rette match med virksomhederne. Hvis der undervejs er behov for at den ledige opkvalificeres, så udnytter vi den brede vifte af indsatser, som vi har.

– Vi har nu også set, hvad Hjørringmodellens metoder kan udrette i en periode, hvor der samtidigt med stigende ledighed også har været mange nye jobopslag. Hjørringmodellen testes og trykprøves lige nu i en verdenshistorisk krise og har vist sin styrke ved, at den enkelte ledige får netop de indsatser og den opkvalificering, der fører til job på det lokale arbejdsmarked, siger Thomas Klimek.

Kontakt:

Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Thomas Klimek (S) på 41 93 77 39

Arbejdsmarkedschef Michael Duus på 41 22 60 01

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hjorringmodellen-og-ungegarantien-far-flere-i-job-og-uddannelse?releaseId=13600680

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu