ANNONCE

PRM / Ikke-vestlige efterkommere har oftere arbejde end deres forældre

27. april 2020 08:00 | Af: Ritzau Info
 

Beskæftigelsen for 30-39-årige efterkommere fra ikke-vestlige lande er på niveau med eller højere, end den var for deres forældre, da de havde samme alder. Korrigerer man for bl.a. uddannelse og erhvervserfaring, er sandsynligheden for, at efterkommerene er i arbejde desuden på niveau med personer af dansk oprindelse med samme alder.

Pressemeddelelse fra Danmarks Statistik

Hovedparten af efterkommerne fra ikke-vestlige lande i Danmark er fortsat under 30 år, men flere og flere træder i disse år ind på arbejdsmarkedet. En ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at deres beskæftigelse generelt er højere, end det var tilfældet for deres forældre, da de havde nogenlunde samme alder.

Opdeler man efterkommerne på køn, er mændenes beskæftigelsesfrekvens højere, end den var for begge deres forældre, da de havde samme alder. Beskæftigelsesfrekvensen for kvinderne ligger stort set på samme niveau, som deres fædres. Til gengæld er kvin-dernes beskæftigelsesfrekvens højere end deres mødres.

“Vores analyse viser, at 70 pct. af de 30-39-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande var i beskæftigelse i 2017, mens det gjaldt for 65 pct. af efterkommerkvinderne. Hermed er deres beskæftigelse på niveau med eller højere end deres forældre, da de hav-de samme alder,” fortæller Kasper Marc Rose Nielsen og fortsætter:

“Med undtagelse af ufaglærte er andelen af efterkommere i beskæftigelse højere end for deres fædre, da de var i samme alder. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen er størst blandt efterkommere med en lang videregående uddannelse.”

Efterkommere har samme beskæftigelsessandsynlighed som personer af dansk oprindelse
I analysen er der også korrigeret for personernes baggrundskarakteristika såsom uddan-nelse, erhvervserfaring, civilstand og antal børn. Gør man dette og fokuserer på sandsyn-ligheden for, at 30-39-årige efterkommere fra ikke vestlige-lande er i arbejde, er den på niveau med sandsynligheden for, at 30-39-årige af dansk oprindelse er i arbejde.

Laves samme analyse for forældrene til de undersøgte efterkommere, ser man, at de hav-de en lavere sandsynlighed for at være i arbejde end fædrene med danske oprindelse.

“Når efterkommere har en sandsynlighed for at være beskæftigelse på niveau med perso-ner af dansk oprindelse kan det være et udtryk for, at integrationen på arbejdsmarkedet er steget fra 1. generation af indvandrere til 2. generation af efterkommere,” fortæller Kasper Marc Rose Nielsen.

Du kan læse hele analysen her: Efterkommere fra ikke-vestlige lande har en højere beskæftigelse end deres forældre

Kontakt:

Har du spørgsmål til indholdet i analysen, er du velkommen til at kontakte Kasper Marc Rose Nielsen (kmn@dst.dk, 39 17 33 13).

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ikke-vestlige-efterkommere-har-oftere-arbejde-end-deres-foraeldre?releaseId=13592128

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu