PRM / IMO tager fat på reformer

23. november 2018 16:56 | Af: Ritzau Info
 

IMO’s medlemsstater påbegyndte i denne uge drøftelser om reformer af organisationen. Drøftelserne fandt sted i forbindelse med ugens møde i IMO’s styrende organ, IMO Council.

Pressemeddelelse fra Søfartsstyrelsen

Reformdrøftelserne handler blandt andet om, hvordan der gennemføres valg til IMO Council, om inddragelse af civilsamfundsorganisationer i IMO’s arbejde og om større adgang for offentligheden til IMO-møder og dokumenter.

Søfartsstyrelsen direktør, Andreas Nordseth udtaler:

“Mødet i denne uge har vist meget stor interesse blandt IMO’s medlemsstater for reformer, og det finder vi fra dansk side meget positivt. I sin nuværende form er IMO ganske velfungerende, som vi blandt andet har set vedtagelsen af den første strategi for skibsfartens reduktioner af drivhusgasser. Samtidigt skal vi dog altid sikre os, at organisationen i videst muligt omfang lever op til tidens normer for arbejdsform, repræsentation og transparens.”

Der er nu aftalt en plan for, at man under næste møde i Council i juli 2019 skal færdiggøre en række forslag som herefter forelægges IMO’s generalforsamling i slutningen af samme år.

Under IMO Council drøftede man også inddragelsen af såkaldte Perfomance Indicators i IMO’s strategiske plan, som skal måle organisationens virke. Her blev bl.a. et dansk forslag om etableringen af en ny indikator for sikkerhedsrelaterede hændelser på skibe diskuteret, og medlemsstaterne blev enige om at forsætte arbejdet og drøftelserne om både nuværende og nye indikatorer på Councils næste møde. Det kom også frem på mødet, at IMO nu har ansøgt om status som observatør i Arktisk Råd, som Danmark også er medlem af. Det forventes, at Arktisk Råd tager stilling til ansøgningen i 2019.

Generelsekretær får fire år mere

Endelig besluttede Council at forlænge kontrakten for den nuværende sydkoreanske generalsekretær, Kitack Lim, med fire år. Det betyder, at han vil forsætte som generalsekretær til og med 2023 såfremt IMO’s generalforsamling endeligt godkender dette, når denne samles næste gang i 2019.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/imo-tager-fat-pa-reformer?releaseId=13564577

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu