PRM / ISP indgår aftale med Sampension og sparer et trecifret millionbeløb

2. oktober 2018 12:00 | Af: Ritzau Info
 

Ingeniørpensionskassen ISP indgår administrationsaftale med Sampension, og pensionskassens knap 13.000 medlemmer kan se frem til besparelser i trecifret millionstørrelse

Pressemeddelelse fra Sampension

Ingeniørpensionskassen ISP har i dag indgået en administrationsaftale med en ny samarbejdspartner, Sampension. Pensionskassens knap 13.000 medlemmer kan nu se frem til et samlet fald i udgifterne på et trecifret millionbeløb. Aftalen betyder, at ISP med virkning fra sommeren 2019 overlader forvaltningen af sine pensioner til Sampension, som allerede i dag administrerer flere andre pensionskasser inden for akademikerområdet.

ISP har siden 2013 haft en administrationsaftale med AP Pension og vil fortsat være en selvstændig pensionskasse med egen medlemsvalgt bestyrelse, egen generalforsamling og egen identitet.

“Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med AP Pension gennem de seneste fem år, og nu kan ISP opnå endnu større gevinster i det aftalte set-up baseret på stordriftsfordele og lavere omkostninger, hvad i den grad vil kunne mærkes positivt på medlemmernes pensionsopsparinger”, siger Lars Bytoft, formand for ISPs bestyrelse.

De store besparelser opnås, fordi udgifterne til administration falder, men også – og især – via et fald i investeringsomkostningerne (ÅOP). Besparelserne vil slå fuldt igennem i løbet af 2020. Lavere investeringsomkostninger på blot 0,3 procentpoint kan betyde mellem en kvart og en halv million kroner ekstra i opsparing for det enkelte medlem set over et helt opsparingsforløb.

Med til valget af Sampension hører, at selskabet historisk har opnået gode afkast. Ikke mindst har Sampension været konkurrencedygtig i markedsrente; et pensionsprodukt, som flere end tre ud af fire ISP-medlemmer har.

Bestyrelsen for ISP har ydermere lagt vægt på, at medlemmerne via Sampension får adgang til flere digitale valgmuligheder og længere åbningstider end i dag.

“Bestyrelsen er alene sat i verden for at varetage medlemmernes økonomiske interesser. Vi og vores rådgiver har brugt tid og kræfter på at afsøge markedet og valgt det bedste tilbud. Den nye administrationsaftale giver ISPs medlemmer betydelige økonomiske fordele og dertil en bredere vifte af servicemuligheder”, siger Lars Bytoft.

Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension, siger:

“Sampension har kun ét formål, nemlig at skabe mest mulig værdi til medlemmerne gennem en effektiv administration, et værdiskabende investeringsfællesskab med fokus på at opnå stordriftsfordele, et professionelt rådgivningstilbud og gode pensionsprodukter. Her passer ISP utroligt godt ind, og vi er glade for, at de har valgt at blive del af det fællesskab.”

Lars Bytoft ser store perspektiver i den nye administrationsaftale:

“ISP har skabt grobund for, at der kan dannes en fælles, akademisk pensionskasse på længere sigt. Et fællesskab, der alene er baseret på de for medlemmerne mest optimale økonomiske vilkår”, understreger Lars Bytoft.

“Ud fra en ren økonomisk betragtning vil det være oplagt at samle endnu flere akademiske pensionskasser end de akademikerpensionskasser, der allerede er samlet hos Sampension.”

Sampension har siden 1. januar 2017 varetaget administrationen af Arkitekternes Pensionskasse samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

I det nye fællesskab forbliver ISP en selvstændig juridisk enhed på linje med de to pensionskasser og Sampension Liv. De holder egne generalforsamlinger, har egne bestyrelser og egne investeringsaktiver. Det betyder også, at parterne bevarer eget brand med egne hjemmesider og visuel identitet.

Såvel bestyrelserne som alle medlemmer i pensionskasserne bliver betjent af medarbejderne i Sampension Administrationsselskab. Dermed udbygges den eksisterende struktur i Sampension.

Som et led i aftalen får ISP en ejerandel på 6 procent og en bestyrelsespost i Sampension Administrationsselskab.


Kontakt:

Yderligere info:
Lars Bytoft, formand for ISP: 40 86 46 02.
Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension: 40 20 58 66.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/isp-indgar-aftale-med-sampension-og-sparer-et-trecifret-millionbelob?releaseId=13561420

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu