ANNONCE

PRM / Kirkens Korshær: Ny retning til glæde og gavn for udsatte

26. juni 2019 13:37 | Af: Ritzau Info
 

‘Vores protester på vegne af mennesker, der er ramt af hjemløshed og fattigdom er blevet hørt. Forståelsen mellem de fire røde partier er vand på vores mølle’, siger chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen som reaktion på den nye regerings aftale ‘Retfærdig retning for Danmark’.

Pressemeddelelse fra Kirkens Korshær

Hun glæder sig særligt over opgøret med børn i fattigdom, en afkriminalisering af hjemløshed, afskaffelse af kontanthjælpsloftet, løft af psykiatrien og et nyt fokus i socialpolitikken.

– Den nye regering har hørt os. De har hørt vores protester over de forhold, socialt udsatte har kæmpet med i det seneste år. Vores arbejde med hjemløse, misbrugere, psykisk syge, ensomme mennesker har været i vækst, og vi har måttet fylde nogle store huller i vores velfærdssamfund ud. Det er vores håb, at den nye regering får magt som den har agt, siger Helle Christiansen og fortsætter:

– Det er en god dag for socialt udsatte i Danmark. Nu får vi forhåbentlig det opgør med børn i fattigdom, som ikke hører nogen steder hjemme i så rigt et land som vores. Og vi ser især frem til, at den de facto kriminalisering af hjemløshed som lejr- og zoneforbuddet har betydet, bliver løftet. Det er ikke og må aldrig være en forbrydelse, at man mangler et hjem. Tværtimod skal det kalde på vores omsorg og støtte som samfund, ikke en udskamning, siger Helle Christiansen.

Hele 17 punkter skal være med til at gøre livet for mennesker, der kæmper med fattigdom, misbrug, hjemløshed og sygdom bedre. Den nye regering skal lægge gennemtænkte og gennemarbejde planer for at nå de ambitiøse mål – og der skal sættes tilstrækkelige midler af, mener Korshærschefen, for udfordringerne er store. Men Kirkens Korshær bidrager gerne og er klar til at bidrage til det nye fokus i socialpolitikken.

-Vi får flere og flere, der lider af både psykisk og fysisk sygdom i vores varmestuer. Derfor er det tiltrængt med flere sengepladser i psykiatrien og jeg glæder mig også over, at der skal skabes større lighed – og at man fastholder, at der skal være nære sundhedstilbud. Vi ved fra de sundhedsrum, vi driver, at netop det nære er helt afgørende, når man er socialt udsat, slutter Helle Christiansen.

FAKTA

Det vil den nye regering på udsatteområdet:

 • Hjælpe de mest udsatte og mennesker på kanten af samfundet
 • Forbedre indsats for og nedbringe antallet af hjemløse
 • Fjerne kontanthjælpsloftet
 • Bekæmpe børnefattigdom
 • Bekæmpe den stigende ulighed
 • Genindføre fattigdomsgrænsen
 • Forebygge psykisk sårbarhed
 • Skabe flere sengepladser i psykiatrien
 • Igangsætte en større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud
 • Mindske egenbetalingen ved tandpleje og helst gøre det gratis for de mest socialt udsatte
 • Tage et opgør med de kviklån, som fanger mennesker i uoverskuelig gæld
 • Give de mest udsatte stofmisbrugere et id-kort, der skal sikre dem mere hjælp og værdighed
 • Præciserere forbuddet mod såkaldte utryghedsskabende lejre, så hjemløshed ikke kriminaliseres
 • Føre en økonomisk politik, der styrker beskæftigelsen og bekæmper fattigdom og ulighed
 • Øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom
 • Tage initiativer med henblik på at skabe større lighed i sundhedsvæsenet
 • Tage livtag med den stigende psykiske sårbarhed og giv alle børn lige muligheder i livet

Kontakt:

Pressechef Jeanette Ellen Bauer tlf.: 52881800 email: j.bauer@kirkenskorshaer.dk

Pressechef Jeanette Ellen Bauer, tlf. 52 88 18 00, j.bauer@kirkenskorshaer.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kirkens-korshaer-ny-retning-til-glaede-og-gavn-for-udsatte?releaseId=13575972

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu