ANNONCE

PRM / Københavns Kommune opruster hjælpen til pårørende

6. november 2018 06:03 | Af: Ritzau Info
 

Københavns Kommune opruster nu indsatsen overfor pårørende med fem nye pårørendevejledere. Pårørende har en kæmpe betydning for ældre og syge københavnere, og derfor skal de også have den rette støtte, siger sundheds- og omsorgsborgmesteren.

Pressemeddelelse fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Det at være pårørende til en alvorligt syg eller svækket kan være hårdt. Derfor har Københavns Kommune i mange år haft en fokuseret indsats for netop at hjælpe pårørende, og den indsats udvides nu med fem nye pårørendevejledere.

“Vi ved, at rigtig mange pårørende går med en følelse af at være utilstrækkelige uden at dele det med nogen. De yder en enorm indsats, og derfor tilbyder vi naturligvis hjælp, når der er behov for det. Den hjælp udvider vi nu med yderligere fem pårørendevejledere,” siger, sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).

I Danmark er omkring 1 million mennesker pårørende til en alvorligt syg. Næsten halvdelen af alle pårørende udvikler symptomer som stress, mistrivsel og nedtrykthed, og hver femte pårørende oplever selv at blive syg af belastningen ved at være pårørende.

Vejledning til pårørende

De fem nye pårørendevejledere skal vejlede og støtte pårørende til borgere, der modtager hjemmepleje, men de skal også støtte og vejlede på plejehjemmene, så samarbejdet og støtten til pårørende også styrkes her. De fem nye pårørendevejledere skal støtte og vejlede alle pårørende, dvs. at vejledernes fokus er på at støtte pårørende i deres rolle som pårørende og at have overblik over og kunne oplyse dem om muligheder og tilbud i kommunen – uanset hvilken diagnose, deres syge nærtstående har.

Pårørendevejlederne skal altså bl.a. hjælpe pårørende med at finde vej i kommunens tilbud:

“I København har vi mange tilbud til pårørende, men vi oplever desværre alt for ofte, at de ikke kender til dem. Derfor skal de fem vejledere sørge for, at de pårørende i højere grad får tilbudt f.eks. et pårørendekursus og bidrage til, at pårørende har den kortest mulige vej til hjælpen”, siger specialkonsulent i Afdeling for Ældreliv, Lise Bitsch Simonsen.

Udover fem pårørendevejledere tilbyder Københavns Kommune også pårørendekurser i alle lokalområder for alle pårørende over 18 år, der har en nærtstående, som lever med langvarig sygdom. Og kommunens centre for demens, kræft, diabetes og hjerneskade har målrettede tilbud til pårørende til borgere med disse sygdomme. Og endelig arbejder Københavns Kommune med målrettede kompetenceudviklingsforløb om pårørendesamarbejde til medarbejderne på plejehjem, i hjemmeplejen mm.

â?¯

FAKTA om Sundheds- og omsorgsforvaltningens hjælp til pårørende:

De fem pårørendevejledere er ansat fuld tid i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra 1. oktober 2018.

Nogle af opgaverne er:

· At understøtte tæt samspil mellem borgeren, pårørende og medarbejdere

· Vise vej til kommunens tilbud, så pårørende får den kortest mulige vej til hjælp, når de henvender sig

· Rådgive om tilbud og regler, som er relevante for den pårørendes situation

· Tilbyde deltagelse i netværksgrupper, temaftner, kursusforløb mv. som giver pårørende mulighed for at møde ligestillede og dele erfaringer og tale om rollen som pårørende

· Være opsøgende, så pårørende tilbydes hjælp i tide

· Hjælpe til at få et godt samarbejde mellem medarbejdere og pårørende

Udover fem pårørendevejledere tilbyder Københavns Kommune også pårørendekurser i alle lokalområder for alle pårørende over 18 år, der har en nærtstående som lever med en langvarig sygdom. Pårørendekurset er et supplement til de mere sygdomsspecifikke tilbud, der rummer den konkrete viden og opbakning, som de pårørende har brug for fx tilbud til pårørende til mennesker med demens, kræft, diabetes og/eller hjerneskade. Dette er bl.a. tilbud om pårørendegrupper til mennesker med demens, som afholdes i det nyåbnede Center for Demens i De Gamles By på Nørrebro. Der er også specifikke tilbud til pårørende i Københavns Kommunes Centre for Diabetes, Kræft og Sundhed og Rehabilitering og hjerneskade. Den samlede indsats rummer også støtte til kommunens egne medarbejdere, som er pårørende til nærtstående med psykiske sygdomme gennem et partnerskab med Bedre Psykiatri. Indsatsen giver medarbejdere mulighed for uplanlagt fleksibilitet, så han eller hun kan hjælpe sit familiemedlem. Københavns Kommune opruster desuden pårørendeindsatsen fra 2019 gennem efteruddannelse til medarbejdere om samarbejde med og støtte til pårørende.

Kontakt:

Pressekonsulent, Helene Marie Hassager: 31203160

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kobenhavns-kommune-opruster-hjaelpen-til-parorende?releaseId=13563482

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu