ANNONCE

PRM / Landdistrikter roser udligningsaftale: Vi er kommet et stort skridt nærmere bedre balance

5. maj 2020 12:02 | Af: Ritzau Info
 

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har indgået aftale om en ny udligningsreform. Med aftalen er der taget et “stort skridt” nærmere et land i bedre balance, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd

Så kom den endelig.

Et bredt politisk flertal bestående af regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet præsenterede tirsdag en aftale om en ny udligningsreform.

Over en bred kam forbedrer aftalen det nuværende tilskuds- og udligningssystem og er set fra landdistriktskommunerne en forbedring i forhold til regeringens tidligere udspil, og det var hårdt tiltrængt, lyder det fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– Med aftalen er der taget et stort skridt nærmere et land i bedre balance. I forhold til regeringens tidligere udspil, så er statens bidrag steget. Det betyder, at de mere velstående bykommuner skal af med færre penge i forhold til regeringens udspil, mens landdistriktskommunerne samlet set får flere penge i forhold til regeringens tidligere udspil. Dermed kommer vi nærmere et system, som sikrer et mere lige velfærdsniveau i hele landet, og det er meget positivt, siger han.

Aftalen om en ny udligningsreform indeholder bl.a. at kriteriet for befolkningstilbagegang i landsudligningen flyttes til det demografiske udgiftsbehov og opgøres som et gennemsnit over 3 år mhp. at imødegådegå store udsving i tilskud og udligning for kommuner med befolkningstilbagegang. Alle tiltag, der gavner landdistriktskommuner, vurderer Steffen Damsgaard.

Derudover indgår der i aftalen et nyt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner med 1 mia. kr. i ny statslig finansiering, en forhøjelse af særtilskudspuljen og justering af udlændigeudligningen, hvilket overordnet set bidrager positivt til landdistriktskommunerne.

– Det er meget positivt, at man målrettet støtter udsatte yder- og ø-kommuner med flere midler. Ligesom forhøjelse af særtilskudsordningen, flere landdistriktskommuners adgang til særtilskud, permanentgørelsen af finansieringstilskuddet og justeringen af udlændigeudligningen bidrager positivt til økonomien i de landdistriktskommuner, som er allermest pressede, siger Steffen Damsgaard.

Desuden glæder landdistriktsformanden sig over, at aftalepartierne er enige om, at tilskuddet til vanskeligt stillede ø-kommuner i form af Læsø, Samsø og Ærø Kommuner videreføres og forhøjes til i alt 60 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. til hver af kommunerne.

– Ø-kommunerne er særlig udfordrede, bl.a. som følge af den demografiske udvikling, der betyder vigende skatteindtægter og færre midler til serviceudgifter. Det er godt, at aftalepartierne styrker disse kommuners økonomi.

På høje tid

Aftalen kommer ikke en dag for tidligt, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Tiden for at lande en aftale var nemlig ved at rinde ud. Skal en ny udligningsreform træde i kraft i 2021, hvilket er altafgørende for kommunernes økonomi, skal aftalen være på plads og vedtaget i Folketinget inden junis afslutning.

– Udligningssystemet handler i sin grundessens om velfærdsstaten. Med det nuværende system var vi kommet derud, hvor vi ikke med rette kunne kalde os et universelt velfærdssamfund. Uligheden i velfærd på tværs af landets kommuner er simpelthen ved at blive for stor. Derfor er det meget positivt, at et bredt flertal i Folketinget nu agerer med rettidig omhu og tager ansvar for at rette op på uligheden, siger han og tilføjer:

– Jeg vil i den forbindelse kvittere for, at et bredt udsnit af Folketingets partier og de respektive ordførere under hele forløbet har indgået i god og konstruktiv dialog med Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikternes Fællesråd har i årevis råbt vagt i gevær, hvad angår det nuværende udligningssystem, der har ramt fuldstændig skævt. Det ser ud til, at den nye udligningsordning byder på en klar forbedring, og det er positivt, mener Steffen Damsgaard.

Alligevel er han en smule bekymret over, at aftalen ikke lægger op til, at kommunerne kan udvide servicerammen for at følge med den demografiske udvikling.

– En forbedret aftale er langt, langt bedre end ingen aftale. Dog er det bekymrende, at man ikke har åbnet en dør på klem for at udvide servicerammen. For flere land- og yderkommuner har jo netop brug for at kunne bruge flere penge på velfærd, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd og understreger, at fællesrådet vil følge det videre forløb nøje.

Aftalen om en ny udligningsreform blev præsenteret tirsdag i Finansministeriet og kan læses her.

Kontakt:

Eva Østergaard, kommunikations- og pressekonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/landdistrikter-roser-udligningsaftale-vi-er-kommet-et-stort-skridt-naermere-bedre-balance?releaseId=13592724

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu