PRM / Landsbyerne skal føre Ringkøbing-Skjerns energivisioner i mål

25. maj 2018 10:04 | Af: Ritzau Info
 

Med projektet LandsbyEnergi er Ringkøbing-Skjern Kommune godt i gang med at indfri landets måske mest ambitiøse energimålsætning. Omdrejningspunktet er energivenlige boliger og en styrket sammenhængskraft i landsbyerne.

Pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd

Grønnere, mere energibesparende boliger og en styrket sammenhængskraft i landdistrikternes landsbyer. Begge dele indgår i formålet med projektet LandsbyEnergi, som Ringkøbing-Skjern Kommune påbegyndte tilbage i december 2017 i samarbejde med rådgivningsvirksomhederne Scanenergi og EnergiTjenesten Jylland-Fyn.

Siden projektets start har 373 boligejere i kommunen haft besøg af energirådgivere fra Scanenergi og EnergiTjenesten, der har gennemgået husets energimæssige standard ved et såkaldt energitjek. Målet er at lave 1.000 energitjek inden september 2018, samt at flest mulige boligejere vælger at energioptimere deres hjem. Samlet er det et led i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020 plan.

– Med Energi2020 har Ringkøbing-Skjern Kommune sat landets måske mest ambitiøse energimålsætning om at blive 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Skal vi indfri målet, er det nødvendigt at få boligejerne med, da de private husstande står for 30-40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark, udtaler Alexander Lauring Knudsen, projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat.

Udgangspunkt i hverdagen

Når energirådgiverne laver et energitjek, kigger de på hele husets energistandard. Forbrugsvaner, varmeinstallationer, belysningskilder og el-apparater gennemgås, ligesom energirådgiverne ser på husets muligheder for at konvertere til vedvarende energi med henblik på både indeklima og komfort.

Alt i alt giver energitjekket hver enkelt boligejer et overblik over mulighederne for at spare på energiforbruget.

– Energitjekket tager udgangspunkt i den enkeltes hverdag og giver konkrete forslag til at gøre denne hverdag en smule mere energivenlig. Netop derfor er tilgangen så effektfuld, når det kommer til at indfri store energimålsætninger som Ringkøbing-Skjern Kommunes, udtaler Carsten Vejborg fra EnergiTjenesten.

Samtidig har energitjekkene afledte effekter for den enkelte boligejer såvel som for lokalsamfundet.

– Bæredygtige boliger er et godt brand for et lokalsamfund. Ikke alene er grønnere, mere energirigtige boliger lettere at sælge. Det løfter hele lokalsamfundet, hvis andelen af miljørigtige boliger stiger. Kort sagt er det en god investering at handle på et energitjek, udtaler energiledelseskonsulent hos Scanenergi og projektleder på LandsbyEnergi Michael Dreiøe.

Indtil videre har energikonsulenterne med de mange energitjek anvist besparelser svarende til 2,4 mio. kWh om året og 173,2 ton CO2 pr. år. Gennemfører boligejerne anvisningerne vil de samlet spare ca. 875.000 kr. om året.

Naturligt nok sover mange boligejere en ekstra gang på det, inden de sætter handling, og ikke mindst investering, bag de anviste forbedringer. Dermed er ikke alle nået så langt endnu, men projektets status er, at boligejerne har gennemført energiforbedringer svarende til 20.000 kWh årligt og 4,2 ton CO2 om året, hvilket samlet giver en besparelse på 18.500 kr. pr. år.

Lokalsamfundet driver omstillingen frem

Men energitjek gør det ikke alene. Det særlige ved projektet LandsbyEnergi er, at det er landsbyernes fællesskaber, som skal være med til at indfri de kommunale energimålsætninger. Lokale virksomheder, idrætsklubber, ildsjæle og borgerforeninger er involveret i arbejdet med at skubbe den grønne omstilling i gang.

– Hos Scanenergi har vi mangeårig erfaring med at hjælpe kommuner til at nå deres klimamål, og vi ved, hvor vigtigt det er at få borgerne med. Det kan være en udfordring særligt i tyndt befolkede områder. Skal kommunerne nå deres klimamål er det afgørende, at indsatsen også er med til at styrke den lokale sammenhængskraft. Derfor er det lokale ejerskab helt centralt i projektet LandsbyEnergi, fortæller Michael Dreiøe.

Som et led i projektet har man derfor etableret fem lokale energiklubber dannet af lokalsamfundets sogne- og borgerforeninger. Energiklubberne arrangerer grillaftener, fællesspisning, borgermøder og energimesser.

Og siden december har Energiklubberne sammen med Scanenergis rådgivere og Landdistrikternes Fællesråd udarbejdet en værktøjskasse til lokalsamfund, der gerne vil arbejde med energioptimering.

– Skal man skabe varige energiforandringer er et aktivt, engageret lokalsamfund helt afgørende. Projektets lokale forankring var fra begyndelsen afgørende for, at vi valgte at indlede det. Derfor er det glædeligt, at vi allerede nu ser styrkede lokalsamfund kaste sig ind i arbejdet med at skabe en grønnere Ringkøbing-Skjern Kommune, siger Alexander Lauring Knudsen, projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat.

Fakta: LandsbyEnergi

Projektet LandsbyEnergi skal understøtte Ringkøbing-Skjerns Energi2020-strategi, hvori målsætningen er at gøre kommunen 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

Formålet med projektet er tredelt; at opnå energibesparelser i private hjem, at profilere lokalsamfundene og styrke den lokale sammenhængskraft, samt at afsøge interessen for eventuel fælles varmeforsyning. Det efterstræbes, at hvert delmål gennemføres via samskabelse i lokale energiklubber, der er etableret gennem lokalsamfundets borger- og sogneforeninger.

Bag projektet står Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet er medfinansieret af Interreg Nordsø Programmet via den Europæiske Regionale Udviklingsfond.

Kontakt:

Michael Dreiøe, energiledelseskonsulent Scanenergi, tlf: 3016 3672, mail: mdr@scanenergi.com

Alexander Lauring Knudsen, projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat, tlf: 2231 5039, mail: alexander.lauring.knudsen@rksk.dk

Carsten Vejborg, EnergiTjenesten, tlf: 2084 4923, mail: cav@energitejnesten.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/landsbyerne-skal-fore-ringkobing-skjerns-energivisioner-i-mal?releaseId=12859546

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu