ANNONCE

PRM / Lokal grøn energi til alle i 2040

17. september 2020 13:00 | Af: Ritzau Info
 

Hirtshals skal være et knudepunkt for vedvarende energi. Fjernvarmen skal være CO2 neutral i 2030. Og infrastrukturen i kommunen skal kunne facilitere 13.000 personelbiler i løbet af de næste 10 år. Det er tre af syv ambitiøse indsatsområder i Hjørring Kommunes Energiplan 2.0, som netop nu er i høring. Målet er, at kommunen skal være selvforsynet med vedvarende energi i 2040.

Pressemeddelelse fra Hjørring Kommune

Og kommunen har noget at have sine ambitioner i. Målene fra den tidligere Energipakke fra 2013 er nemlig mere end nået. Udledningen af CO2 fra energisektoren er reduceret med 54% på 8 år fra 2010, og andelen af vedvarende energi er steget fra 31% til 60% i samme periode.

Nu handler det om at udnytte udviklingsmulighederne i en grøn omstilling af energisystemet som en motor for vækst i Hjørring Kommune.

“Vi har faktisk overhalet os selv på en række af de mål vi satte os i 2013. Det er i høj grad sket ved at inddrage borgerne og indgå partnerskaber med virksomheder og erhvervsnetværk. Nu tager vi skridtet videre og tager fat på de muligheder, der ligger lokalt til at skabe udvikling og arbejdspladser samtidig med, at vi bidrager til at løse de klimaudfordringer verden står overfor”, siger formand for Teknik- og miljøudvalget Søren Smalbro.

Slut med at fyre for fuglene
Særligt to områder skal fyre op under den grønne omstilling: varme og transport. I Hirtshals er der mange køle- og frysehuse, som bruger store mængder strøm og producerer tilsvarende mængder overskudsvarme. I dag går der overskudsvarme tabt svarende til en tredjedel af Hirtshals bys samlede varmebehov – og flere og flere virksomheder efterspørger muligheden for at kunne lade overskudsvarmen indgå i varmeforsyningen.

Derfor vil Hjørring Kommune understøtte etableringen af et fjernvarmelager, som kan opsamle og lagre overskudsvarme. Samtidig skal fjernvarmesystemet gøres mere sammenhængende og fleksibelt, så overskudsvarmen kan sendes ud til fjernvarmekunder i andre dele af kommunen. Sammen med overskudsvarme fra biogasanlæg vil det over tid gøre det muligt at udfase brugen af naturgas.

Kør sammen og kør grønt
Som noget nyt er også transportsektoren i fokus i den nye Energiplan. Her vil kommunen arbejde for at gøre det nemmere at vælge bæredygtig transport som pendler. Det handler om at fremme samkørsel, brug af kollektiv transport og cykel til og fra arbejde.

Skiftende regeringer har haft forskellige bud på målet for antallet af elbiler i Danmark i 2030 – op til 1.000.000 elbiler er nævnt. En million elbiler vil betyde 13.000 elbiler i Hjørring Kommune eller ca. 53% af alle person- og varebiler. Det kræver udvikling af infrastrukturen, så der er tilstrækkeligt med el-ladestandere, kapacitet på elnettet og grøn strøm i stikkontakterne.

Biogas i brændstoftanken
I dag producerer de syv biogasanlæg i kommunen tilsammen ca. dobbelt så meget biogas som der bruges af gas. Samtidig efterspørger færger og lastvognstrafik i stigende grad flydende gas som drivmiddel. Muligheden for at tilbyde lokalt produceret biogas til transportsektoren vil derfor kunne tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser til transportområdet ved Hirtshals Havn.

Produktion og opgradering af lokal biogas sammen med adgang til lokal vindmøllestrøm giver også mulighed for at arbejde med systemet Power-to-X, hvor strøm fra vind og sol kan blive til klimavenligt brændstof.

Energiplanen er nu i høring frem til 26. oktober, og høringssvar kan sendes til projektleder Thomas Jensen på mail: thomas.jensen@hjoerring.dk

Fakta:

Energiplan 2.0 indeholder syv indsatsområder:

  • Hirtshals som knudepunkt for vedvarende energi
  • Et mere sammenhængende fjernvarmesystem
  • Grøn og konkurrencedygtig fjernvarme
  • Fyr dit olie- og gasfyr
  • De grønne pendlere
  • Klar til 13.000 elbiler i 2030
  • Lokal biogas til tung transport

De syv indsatsområder bidrager hver især til at Hjørring Kommune kan opnå følgende overordnede målsætninger for Energiplan 2.0:

  • At Hjørring kommune forpligter sig til at understøtte den grønne omstilling af vores kommune ved at hjælpe virksomheder, fjernvarmeværker og borgere med at arbejde for, at der er lokal grøn energi (varme, VE-strøm og biogas) til rådighed for borgere, fjernvarmeværker, landbrug og virksomheder.
  • At der altid er nettobalance eller overskud mellem forbrug af el og gas – og produktion af el fra vedvarende energikilder (VE-strøm) og biogas fra lokale biogasanlæg i Hjørring Kommune.
  • I samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner at bidrage til at sikre, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi før 2040.

Kontakt:

Formand for Teknik- og miljøudvalget Søren Smalbro
Tlf. 22 74 97 22
soeren.smalbro@hjoerring.dk

Projektleder Thomas Jensen
Tlf. 72 33 67 20
thomas.jensen@hjoerring.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/lokal-gron-energi-til-alle-i-2040?releaseId=13600184

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu