ANNONCE

PRM / Lokalt samarbejde baner vejen for mere natur i Ryget Skovby i Furesø

16. juni 2020 09:53 | Af: Ritzau Info
 

Stort engagement fra en lokal gruppe borgere, har resulteret i en ny plejeplan for Bygrønningen i Ryget Skovby i Værløse. Den skaber rammerne for at forbedre biodiversiteten i området.

Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

Store kortklippede græsflader er det syn, man møder i Bygrønningen i dag i Ryget Skovby. Det levner ikke meget plads til naturen eller de rekreative muligheder. I sidste uge godkendte Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune derfor en ny plejeplan for området, som giver mulighed for et større naturindhold og samtidig også nye og inspirerende muligheder for at nyde området for borgerne.

Formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S) glæder sig også over resultatet af et frugtbart samarbejde mellem en lokal borgergruppe og kommunen.

“Jeg vil gerne takke alle for deres engagement. Borgernes initiativer fører til mere biodiversitet i området. Det understøtter netop byrådets 2030-mål om at fremme biodiversiteten”, siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Tæt, lokalt samarbejde

Plejeplanen er resultatet af et tæt samarbejde mellem en lokal borgergruppe, den Fælles grundejerforening for Ryget Skovby og Furesø Kommune. Tilbage i 2018 ønskede et par lokale borgere at ændre på driften af arealerne. Sammen med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Furesø dannede de en projektgruppe, som ville arbejde for en ændring af arealerne. En af drivkrafterne bag var Rasmus Kinnerup.

“Vi ville omdanne arealet fra en kedelig, biodiversitetsfattig og kortklippet græsplæne til artsrig, nyttig, smuk og spændende natur”, fortæller Rasmus Kinnerup.

Projektgruppen har gjort et stort arbejde for at inddrage de mange mindre grundejerforeninger i området og den Store Fælles grundejerforening.

Danmarks Naturfredningsforening i Furesø er også glad for resultatet, fortæller formand Carsten Juel:

“Jeg glæder mig over, at plejeplanen giver mulighed for mere vild natur i området. Det er helt i tråd med hensigten i kommunens Grøn Plan, som netop skal bidrage til at standse tabet af biodiversitet og styrke biodiversiteten lokalt. DN Furesø kan derfor varmt støtte planen”, siger han.

Plejeplan giver flere blomster og mulighed for skovhave med frugttræer

Furesø Kommune gik med i samarbejdet som sparringspartner og understøttede initiativet ved at udarbejde den nye plejeplan for området. Så nu er vejen banet for, at arealerne kan driftes mere ekstensivt, ved f.eks. at ændre på antallet af slåninger og slåningsmetoder. Der vil blive drevet høslet på en del af arealet, og det vil fremme forskellige blomstrende arter og dermed også insektlivet. Plejeplanen lægger også op til, at man kan etablere en skovhave med frugttræer og buske. For at man kan opleve naturen helt tæt på, bliver der klippet slåede stier i det høje græs.

Derudover beskriver plejeplanen hvordan søerne, træerne og områdets jorddiger skal plejes. Plejeplanen lægger bl.a. op ti,l, at når poppelalléen rundt om cykelstien skal udskiftes, så skal der tages hensyn til omgivelserne ved valg af træart, og der kan med fordel også tænkes i forskellige træarter. Forvaltningen forventer at udskifte poppeltræerne til efteråret, da poplerne giver adskillige problemer med deres aggressive rodvækst.

Fakta:

Bygrønningen er kommunale arealer, men driftes af Den Fælles Grundejerforening for Ryget Skovby.

Alle grundejerforeninger, boligselskaber og lignende er meget velkomne til at kontakte forvaltningen i Furesø Kommune for at få hjælp til at omlægge deres arealer til mere natur.

Læs mere om arbejdet i Ryget Skovby og se plejeplanen på www.furesoe.dk/rygetskovby

Tegning: Tegnet af Benedicte Isabella Dyekjær

Kontakt:

Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

Lene Munch-Petersen (S), formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, tlf. 7216 5660
Rasmus Kinnerup, borger og drivkraft bag initiativet, tlf. 2099 7886
Carsten Juel, formand for DN Furesø, tlf. 5141 6781
Benedicte Isabella Dyekjær, Skov- og landskabsingeniør, Vej og Park Furesø Kommune, tlf. 7235 5232

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/lokalt-samarbejde-baner-vejen-for-mere-natur-i-ryget-skovby-i-fureso?releaseId=13595275

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu